logo


Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ένωση Γονέων και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, με αιτία τη νομική επροσώπηση των τελευταίων στην υπόθεση της φύλαξης των αρχείων μετά τη φωτιά στα γραφεία των Επιτροπών, φέτος το Πάσχα. Υπενθυμίζεται πως οι δυο Πρόεδροι, Π. Χρονόπουλος για την Α’ Βάθμια και Ξ. Νταγκαλή για τη Β’Βάθμια Σχολική Επιτροπή, μετά από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων, θα εκπροσωπηθούν στο στάδιο της προανάκρισης για την εν λόγω υπόθεση, από δικηγόρο- εξωτερικό συνεργάτη, του οποίου η αμοιβή θα καταβληθεί από το ταμείο των Επιτροπών. Με ανακοίνωσή της πριν από λίγο καιρό, η Ένωση Γονέων δήλωνε πως προτίθεται να προσβάλει αυτήν την προκλητική, όπως τη χαρακτήριζε, απόφαση των Επιτροπών. Στην εν συνεχεία απάντησή τους οι δυο Πρόεδροι υπογράμμιζαν πως όλες οι ενέργειές τους είναι σύννομες, σύμφωνες προς τις υποδείξεις του νομικού συμβούλου του Δήμου και προς όφελος της σχολικής κοινότητας. Σήμερα η Ένωση Γονέων επανέρχεται επικαλούμενη τη νομοθεσία που διέπει τις Σχολικές Επιτροπές και επιμένει πως «θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για τη διασφάλιση των λιγοστών χρημάτων των σχολείων»:

Διόνυσος, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 17/2015-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση στους προέδρους των Σχολικών Επιτροπών

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν περιμέναμε την κοινή απάντηση των δύο προέδρων των σχολικών επιτροπών να έρθει τόσο σύντομα και με αναφορά σε τόσους νόμους. Η Ένωση Γονέων δεν έχει νομικούς συμβούλους και η δράση μας είναι τέτοια που να μην αισθανόμαστε την ανάγκη να προστατευόμαστε νομικά, αν κάποιος μας καταγγείλει ότι εκτελούμε ανεπαρκώς τα καθήκοντά μας. Η ουσιώδης διαφορά είναι ότι δεν είμαστε υπάλληλοι αλλά εθελοντές, πράγμα που σαφέστατα δεν ισχύει στην περίπτωση των προέδρων των σχολικών επιτροπών. Η Ένωση εκπροσωπεί τους συλλόγους γονέων, τους οποίους οφείλει να ενημερώνει για κάθε ζήτημα που αφορά την κατανομή και τη διάθεση των χρημάτων που προορίζονται για τα σχολεία.

Εμείς ξεκινήσαμε την κριτική μας από το αυτονόητο για μας δεδομένο, ότι τα χρήματα των σχολικών επιτροπών προορίζονται για τα σχολεία των παιδιών μας και όχι για τη νομική προστασία όσων ελέγχονται για πλημμελή εκτέλεση των αυτονόητων καθηκόντων τους, όπως είναι η προστασία όσων στοιχείων περισώθηκαν από τον εμπρησμό των αρχείων που έγινε με προφανή σκοπό να συγκαλυφθούν πιθανότατες ευθύνες της πρώην αλλά και της νυν διοίκησης στη διαχείριση των πόρων των σχολικών επιτροπών.

Αφού όμως μας απαντάτε με νομικά επιχειρήματα, είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να ανατρέξουμε στο τι ορίζουν οι νόμοι που επικαλείστε.

Κατ’ αρχήν στο νόμο περί κώδικα δήμων και κοινοτήτων, ρητά αναφέρονται οι σκοποί για τους οποίους διαθέτει τους πόρους της η σχολική επιτροπή. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι όταν ένας νόμος αναφέρει ρητά κάποιους σκοπούς, κάθε άλλος μη αναφερόμενος δεν προβλέπεται. Αυτό άλλωστε αναφέρει και στην επιστολή του 32214 την 16/11/15 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου («ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, το ποσό που αποδίδεται στις σχολικές επιτροπές, πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων»).

Πράγματι, ο νόμος 3979/2011 στο άρθρο 51 αναφέρει ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι αλλά και οι αιρετοί εάν διωχθούν ποινικά για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ο δήμος υποχρεούται να τους στηρίζει νομικά ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών αρχών. Εφόσον θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη νομικής κάλυψης για να απαντήσετε σε αυτονόητες απλές ερωτήσεις της προκαταρκτικής εξέτασης, καλώς την αναζητάτε, αλλά (ακόμα τουλάχιστον) δε διώκεστε ποινικά, άρα ΔΕΝ μπορείτε να λάβετε κάλυψη από το Δήμο. Επίσης, αμέσως παρακάτω το άρθρο 51 αναφέρει ότι από την υποστήριξη αυτή εξαιρούνται όσοι διώκονται από την ίδια την υπηρεσία τους. Την καταγγελία βέβαια για ελλιπή φύλαξη των αρχείων δεν την έχει καταθέσει η «υπηρεσία» σας αλλά όλοι οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ποιoς όμως σας εγγυάται ότι μετά την προκαταρκτική εξέταση η «υπηρεσία» σας δε θα στραφεί εναντίον σας εξ αιτίας ευθυνών σας που είναι πιθανό να προκύψουν;

Στη συνέχεια, το άρθρο 51 που επικαλείστε, ρητά αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος, την υπεράσπιση αναλαμβάνει δικηγόρος του Δήμου που δεν μπορεί να αξιώσει γι’ αυτό ιδιαίτερη αμοιβή. Η παράγραφος 3 του άρθρου 165 του ν. 3584/07 που αναφέρετε επιβάλλει στο δικηγόρο του Δήμου να σας καλύπτει ως μέλη Νομικών Προσώπων του Δήμου χωρίς αμοιβή.

Βιαστήκατε, λοιπόν, υπερβολικά να ζητήσετε από τη σχολική επιτροπή να πάρει αποφάσεις βάσει ελλιπούς πληροφόρησης, με στόχο να την προκαταλάβετε και να την οδηγήσετε σε μια παράνομη απόφαση. Το μόνο ελαφρυντικό σας είναι η άγνοια των σχετικών θεμάτων και η τουλάχιστον περίεργη από νομική άποψη στάση του δικηγόρου του Δήμου, το έγγραφο του οποίου πράγματι σας καλεί να αποταθείτε σε τρίτο δικηγόρο με απόφαση (άρα και έξοδα) των σχολικών επιτροπών. Πράγματι ο δικηγόρος του Δήμου ορθά διαπιστώνει ότι αφού δεν κατηγορείστε δεν έχετε δικαίωμα κάλυψής σας από το Δήμο αλλά παρακάτω σας προτρέπει να αποταθείτε στο νομικό σας πρόσωπο, λες και ισχύουν άλλα για το Δήμο και άλλα για τα νομικά πρόσωπα όσον αφορά στη νομική κάλυψη υπαλλήλων και αιρετών που ελέγχονται ! Από τη μια λέει ότι δεν είστε κατηγορούμενοι και άρα δεν δικαιούσθε κάλυψης και αποφαίνεται ότι είναι δυνατή η κάλυψή σας μόνο όταν διώκεσθε ποινικά, από την άλλη, επειδή αυτός κωλύεται να σας εκπροσωπήσει μη τυχόν και έρθει σε αντίθεση με την υπερασπιστική γραμμή του Δήμαρχου, εκτιμά ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση παροχής νομικής κάλυψης από τρίτο δικηγόρο (έστω και αν δε διώκεσθε ποινικά)! Μύλος δηλαδή!

Άσχετα όμως με τις περίεργες υποδείξεις του, εσείς οφείλετε, αφού γνωρίζετε και επικαλείστε τους συγκεκριμένους νόμους, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διαθέτετε χρήματα των σχολικών επιτροπών για την προσωπική νομική σας κάλυψη. Αναφερόμενοι στην κατακλείδα του δελτίου Τύπου που υπογράφετε, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η μεν ενέργειά σας να αναζητήσετε νομική υποστήριξη δηλώνει φόβο μπροστά σε ενδεχόμενη ανάδειξη ευθυνών σας, η δε άκριτη υιοθέτηση της περίεργης άποψης του δικηγόρου του Δήμου κατέληξε στο να παρανομήσετε. Ειλικρινά μας είναι αδύνατο να καταλάβουμε πώς από αυτές τις ενέργειές σας, προκύπτει υπεύθυνη και ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων σας και ποιο ακριβώς όφελος θα έχει η σχολική κοινότητα και οι μαθητές του Δήμου μας από τη διάθεση χρημάτων προκείμενου να προστατευθείτε νομικά για πιθανές ευθύνες σας για τη μη προστασία των αρχείων των σχολικών επιτροπών.

Σε κάθε περίπτωση σάς καλούμε να ακυρώσετε τις σχετικές αποφάσεις για πληρωμή δικηγόρων τις οποίες εξακολουθούμε να θεωρούμε προκλητικές και παράνομες, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουμε τα λιγοστά χρήματα που προορίζονται για τα σχολεία. Είναι αυτονόητο ότι αν χρειάζεστε νομική προστασία, αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας, το οποίο όμως πρέπει να υποστηρίξετε με προσωπικά σας έξοδα.

ΤΟ Δ.Σ.

Leave a Reply

*

captcha *