logo


Αύριο Τρίτη 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η διπλή συνεδρίαση της ΕΣΤΙΑΣ που ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Οκτωβρίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Η Ημερήσια Διάταξη στην 1η συνεδρίαση, στις 11 το πρωί, μοναδικό θέμα έχει την ψήφιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το 2022, ενώ η 2η συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, περιλαμβάνει τα 5 εξ αναβολής θέματα, με την προσθήκη ακόμη δυο.

Όσον αφορά, ειδικότερα, στον Προϋπολογισμό για το 2022 είναι ισοσκελισμένος στα 3.343.074 ευρώ. Η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο επανέρχεται στο 1.050.000 ευρώ, μια που προστίθενται και οι 500.000 ευρώ που δεν είχαν αποδοθεί φέτος στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών από τη “Μήδεια” και της ενίσχυσης των δημοτικού Προϋπολογισμού για το 2021 για το σκοπό αυτό. Στην προσθήκη αυτή οφείλονται, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΕΣΤΙΑΣ Ν. Κοκκαλά στην Οδό Διονύσου, και εγγραφές ποσών που στην εκπνοή του τρέχοντος έτους εκτιμάται πως θα είναι μηδενικά, ενώ διαφοροποιήσεις υπάρχουν όσον αφορά στις δαπάνες για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς λόγω της επανέναρξης της λειτουργίας τους. Το σχέδιο, μετά από την έγκρισή του, θα αποσταλεί στο Οικονομικό Παρατηρητήριο και εν συνεχεία θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Όσον αφορά στη δεύτερη συνεδρίαση, ανατροπή στα μέχρι σήμερα δεδομένα παρατηρείται στο καθεστώς φιλοξενίας παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Αγ. Στεφάνου που βρίσκεται στο Στρατόπεδο της ΑΒΙΠ σε έκταση 2000 τ.μ.. Πιο συγκεκριμένα, ενώ από το 1992 μέχρι σήμερα ο Παιδικός Σταθμός φιλοξενείτο δωρεάν, εξυπηρετώντας τα παιδιά και των εργαζόμενων στο στρατόπεδο αλλά και των δημοτών και κατοίκων της περιοχής, πλέον- και σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της ΕΣΤΙΑΣ- το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) πιέζει για εκμίσθωση του χώρου. Οι διαπραγματεύσεις, συνεχίζει ο κ. Κοκκαλάς, ήταν σκληρές, αλλά το ΤΕΘΑ τήρησε δογματική και ανυποχώρητη στάση. Μπροστά στον κίνδυνο ο Σταθμός να μείνει άστεγος, αλλά και με δεδομένες τις δυσκολίες μεταστέγασης, την έλλειψη κατάλληλων χώρων για φιλοξενία Παιδικού σταθμού και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΕΣΤΙΑΣ, προτείνεται 5ετής μίσθωση με μηνιαίο μίσθωμα 1330 ευρώ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη για καθεμιά από τις δυο αυριανές συνεδριάσεις, που θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι της ΕΣΤΙΑΣ, έχει ως εξής:

6η Τακτική Συνεδρίαση-11.00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου  «Η ΕΣΤΙΑ» οικονομικού έτους 2022.

7η Τακτική Συνεδρίαση-12 μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2021  για το Β’ τρίμηνο.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων .

ΘΕΜΑ 3ο:  Εξειδίκευση  Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.7311.0002 ο.ε. 2021 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες κατασκευής επέκτασης  & συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ» έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών για την  ανάθεση για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΟΙΞΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.«Η ΕΣΤΙΑ»  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση  Πίστωσης εγγεγραμμένης στους  Κ.Α. 15.7134 ο.ε. 2021 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά » & 15.7135.0003 ο.ε. 2021 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών για την  ανάθεση για την  «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και συσκευών κινητής τηλεφωνίας» του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ»ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.7133.0001 ο.ε. 2021 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών» και Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση της  προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις  ανάγκες των Παραρτημάτων του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.7135.0003 ο.ε. 2021 με τίτλο «Λοιπός Εξοπλισμός» και Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση της  προμήθειας και τοποθέτησης  επαγγελματικών ποδοβαλβίδων, βρύσεων και εύκαμπτων σωλήνων  για τις  ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΕΣΤΙΑ” του Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης εκμίσθωσης έκτασης 2.038 τ.μ. εντός του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ» , όπου στεγάζεται ο Β’ Παιδικός Σταθμός Αγίου Στεφάνου

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Μίσθωσης του ΚΑΠΗ Άνοιξης λόγω υπεισέλευσης νέων μελών