logo


Για την έγκριση του πρακτικού που συνέταξε το γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών από τη “Μήδεια”, θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη αύριο Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου κατεπειγόντως στις 9.30 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου.

Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για την ανάθεση σε 23 συνολικά αναδόχους, των 9 μελετών που συντάχθηκαν για ισάριθμες υπηρεσίες: κοπή και κλάδεμα δέντρων, αποχιονισμός, καθαρισμός φρεατίων, ηλεκτρολογικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό φωτισμό, εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια του Δήμου και στο δίκτυο ύδρευσης, προμήθεια γεννητριών, εργαλείων και ηλεκτρολογικών αναλώσιμων, καθώς και ενοικίαση γεννητριών. Το γενικό σύνολο αναθέσεων για τα παραπάνω ανέρχεται στις 769.000 ευρώ περίπου και έχει εγκριθεί ήδη από την Οικονομική Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίασή της χτες Μ. Τρίτη 27/4.

Τη μερίδα του λέοντος στις αναθέσεις- και στο κόστος, σχεδόν 500.000 ευρώ- την έχει η υπηρεσία κοπής και κλαδέματος δέντρων, η οποία ανατίθεται σε 13 εργολάβους από όλη την Αττική αλλά και την Ελλάδα (Χαλκιδική, Πικέρμι, Μαραθώνας, Ευκαρπία, Γιάννενα, Εύβοια κ.λπ.) με το μεγαλύτερο ποσόν μακράν, να πηγαίνει στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΛΕΦΤΑΚΗ από τη Ροδόπολη, για το ποσόν των 167.000 ευρώ.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (άρ. 32Α ν. 4412/2016 & παρ. 1 άρ. 43 ν. 4605/2019) και ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ της ΣΦΟ∆ΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 15-16.2.2021 (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΜΗ∆ΕΙΑ»).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι ο ∆ήµος έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.