logo


Με 10 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κεντρικό Δημαρχείο Διονύσου η Δημοτική Επιτροπή, αύριο Τρίτη 9 Ιουλίου στις 9 το πρωί. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως την προηγούμενη Τρίτη, 2 Ιουλίου, επιχειρήθηκε η μεικτή συνεδρίαση- δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη-, η οποία όμως πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Δημάρχου Κ. Μαϊχόσογλου, μια που δεν είχε εξασφαλισθεί η απαραίτητη υποδομή στην αίθουσα συνεδριάσεων. Παραμένει, επιπλέον, σε εκκρεμότητα το αίτημα για την ταυτόχρονη μετάδοσή της από το κανάλι του Δήμου στο YouTube, στα πρότυπα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε όσοι δημότες το επιθυμούν να μπορούν να την παρακολουθούν.

Την προσεχή Τρίτη, ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται:

*Η πρόταση κανονιστικής διάταξης για τη ρύθμιση της στάθμευσης οχημάτων στο οδόστρωμα μπροστά από θέσεις εισόδου και εξόδου πάρκινγκ κατοικιών, αποθηκών, καταστημάτων κ.λπ. Τα σχετικά ζητήματα μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο συζητούνταν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, της οποίας η κατάργηση στις 31 Δεκεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα να σωρευτεί μεγάλος όγκος σχετικών αιτημάτων. Η προτεινόμενη κανονιστική διάταξη περιλαμβάνει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τις Υπηρεσίες του Δήμου για τις απαραίτητες ενέργειες, ενώ όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες θα αντιμετωπίζονται κατ’ εξαίρεση.

*Επανέρχεται στη Δημοτική Επιτροπή η σημειακή τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στην Κοινότητα Διονύσου, και πιο συγκεκριμένα στην οδό Βεργίνας, που είχε αποσυρθεί για περαιτέρω διερεύνηση πριν από δυο εβδομάδες.

*Η Επιτροπή καλείται, επιπλέον, να εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων- εξόδων για το Μάιο του 2024. Εντούτοις στην εισήγηση που υπογράφει η Προϊσταμένη της Ταμειακής Περιουσίας, και για το συγκεκριμένο μήνα, παρουσιάζονται μόνο τα έσοδα, αλλά όχι και τα έξοδα και τα χρηματικά υπόλοιπα, τα οποία εμφανίζονται στους συνοδευτικούς πίνακες, σε αντίθεση με την πλήρη παρουσίαση των αντίστοιχων στοιχείων για τον Απρίλιο που συζητήθηκαν πριν από μια εβδομάδα.

Τέλος, απουσιάζει από την ίδια επίσημη ιστοσελίδα η εισήγηση για τα απολογιστικά στοιχεία ολόκληρου του 2023.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποστολή απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Διονύσου Οικ. Έτους 2023 (Ταμειακή Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 15539/28-5–24)

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης ως προς την Συναίνεση ή μη για γεωμετρική μεταβολή γεωτεμαχίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Τμήμα Σχεδίου Πόλεως Αρ. Πρωτ. 15601/28-5-24)

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Διονύσου στο ΟΤ 154 (Τμήμα Σχεδίου Πόλεως Αρ. Πρωτ. 15923/30-5-24)

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ- ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.3.1999) ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (άρθρο 34 παρ. 3β, 3γ και 3θ) (Τμήμα Τεχνικών Έργων Αρ. Πρωτ. 8728/04-04-24)

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 20122/03-07-24)

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 20121/03-07-24)

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 20123/03-07-24)

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 19923/02-07-24)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού Νο 2 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες ανακαίνισης για τη Δράση εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ του Δήμου Διονύσου” και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την ομάδα Α “προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού” (Τμήμα Προμηθειών Αρ. Πρωτ. 20136/03-07-24)

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων- εξόδων ΜΑΪΟΥ 2024 (Ταμειακή Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 20371/05-07-24)