logo


Μετά την λόγω λάθους- κατά δήλωση της Δημάρχου Κ. Μαϊχόσογλου– πραγματοποίηση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής μόνο με τηλεδιάσκεψη την περασμένη Τρίτη Ιουνίου, αποκαθίσταται η υποχρέωση για την απαραίτητη δημοσιότητα, μια που αύριο Τρίτη 2 Ιουλίου η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για όσα μέλη της δεν μπορούν να παρευρεθούν. Και πάλι όμως καμιά μνεία δεν γίνεται για τη ζωντανή μετάδοσή της στο κανάλι του Δήμου του YouTube, κάτι που αποτελούσε αίτημα στελεχών τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μείζονος, και το οποίο είχε αποδεχθεί σε παλαιότερη συνεδρίαση η κ. Μαϊχόσογλου.

Ανάμεσα στα συνολικά 14 θέματα της αυριανής συνεδρίασης, συγκαταλέγονται και τα παρακάτω:

*Η αποδοχή ποσού 350.000 ευρώ που συνδέεται με την πυροπροστασία- 50.000 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για δράσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και άλλες 300.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024”. Υπενθυμίζεται πάντως, εδώ, πως το αρχικό αίτημα του Δήμου αφορούσε στη χρηματοδότηση με υπερδιπλάσιο ποσόν, ύψους 745.000 ευρώ, όπως είχε εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή στις 10 Ιουνίου.

*Η υπαγωγή του Δήμου Διονύσου στον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για το έργο στον τομέα της ύδρευσης, που αφορά στην τηλεμετρία στον τηλεχειρισμό, καθώς και στην προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών, και έρχεται από το 2022 και την απελθούσα Διοίκηση.

*Η παράταση τεσσάρων μηνών, μέχρι τον Οκτώβριο του 2024, που ζητεί ο εργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει το έργο των επεμβάσεων και της διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου το οποίο η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ) έχει παραχωρήσει για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου. Η εν λόγω παράταση, τρίτη κατά σειρά από τότε που ξεκίνησε το έργο, το 2022, ζητείται “επειδή για την ολοκλήρωση και την άρτια κατασκευή του έργου απαιτείται να αυξομειωθούν οι ποσότητες των εγκεκριμένων εργασιών, καθώς και να προστεθούν κάποιες νέες εργασίες”, χωρίς πάντως να διαφοροποιείται το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

*Η αποδοχή δωρεάς από εταιρεία security, που προσφέρθηκε να επανδρώσει μια βάρδια στα πυροφυλάκια του Δήμου από 21 μέχρι 30 Ιουνίου. Η οποία θα γίνει προφανώς με έμψυχο δυναμικό, που καθόλου αναλώσιμο δεν είναι, όπως ατυχώς από κεκτημένη ταχύτητα αναφέρεται στην εκφώνηση του θέματος.

*Ανοιχτός διαγωνισμός, ενδεικτικού προϋπολογισμού 290.300 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής των τριών μηχανημάτων που επεξεργάζονται βιοαποδομήσιμα και σύμμεικτα υλικά, καθώς και της προμήθειας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους. Οι σχετικές δαπάνες θα καταβληθούν από Ίδιους Πόρους, θα αφορούν τις παραπάνω υπηρεσίες για δυο χρόνια- 2024 και 2025- και θα περιλαμβάνουν επιπλέον την προμήθεια ενός νέου πλήρους συστήματος κοπής.

*Βελτιωμένη παρουσιάζεται η οικονομική εικόνα του Δήμου, όπως αποτυπώνεται στον απολογισμό  εσόδων- εξόδων για τον Απρίλιο. Η βελτίωση αυτή προφανώς οφείλεται στην εισροή εσόδων από τους λογαριασμούς ύδρευσης που ξεκίνησαν και πάλι να εισπράττονται, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο στις Τράπεζες για τον Απρίλιο να είναι κατά ένα και πλέον εκατομμύριο αυξημένο από το αντίστοιχο του Μαρτίου.

*Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πυροπροστασίας και 37.200 ευρώ προτείνεται να διατεθούν για το drone που λειτουργεί στο Δημαρχείο (σ.σ. το έτερο drone στη Ροδόπολη είναι με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας), 1240 ευρώ για την υποστήριξη του συστήματος αισθητήρων που από πρόπερσι έχει εγκατασταθεί στην Άνοιξη και 3.740 ευρώ για τη συντήρηση του zeppelin, του οποίου η προμήθεια έγινε πέρυσι το καλοκαίρι. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως για το ποσόν που προτείνεται για τη λειτουργία του drone, καμιά διευκρίνιση (σε ποιες υπηρεσίες αντιστοιχεί, για πόσο διάστημα, με ποιον έχει γίνει τυχόν σύμβαση) δεν περιλαμβάνεται στην εισήγηση την οποία υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γ. Τραϊφόρος.

*Τέλος, δεν έχουν αναρτηθεί εισηγήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου για μια σειρά θεμάτων, που αφορούν σε αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές στα αυτοκίνητά τους από διάφορους λόγους, σε κοπές δέντρων επί κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στην αξίωση εργαζόμενων του Δήμου να τους αποδοθούν σε χρήμα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, των οποίων η απόδοση εκκρεμεί από το 2021. Οι εργαζόμενοι άσκησαν αγωγή, πρωτόδικα δικαιώθηκαν μερικώς, συνεπώς ο Δήμος μπορεί ή όχι να ασκήσει έφεση, μαζί με αίτηση αναστολής μια που η πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για έκδοση απόφασης- Λήψη ΑΔΕ για άσκηση έφεσης (Νομική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 19323/27-6-24)

ΘΕΜΑ 2ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών Αρ. Πρωτ. 18545/21-6-24)

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ. 19525/28-06-24)

ΘΕΜΑ 4ο: Προσχώρηση στην Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (Escrow Account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ Ψ68Χ4653Π8-ΖΡ0) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης “ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ: Α. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ, Β. ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ, Δ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ” με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008. (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ. 19505/28-06-24)

ΘΕΜΑ 5ο: Α) Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ Β) Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης 1ης Σ.Σ. και αρχικής σύμβασης του έργου με τίτλο: “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ” (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ. 19242/27-6-24)

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την UNION (Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Αρ. Πρωτ. 19010/25-6-2024)

ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για νέες παροχές και επέκταση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (Δ/νση Περιβάλλοντος  Αρ. Πρωτ. 19031/26-06-2024)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για Προμήθεια (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (2) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Δ/νση Περιβάλλοντος Αρ. Πρωτ. 17264/11-6-24)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου ((Δ/νση Περιβάλλοντος Αρ. Πρωτ. 19153/26-6-24)

ΘΕΜΑ 10ο: Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5435/27-2-2024 αίτηση του κου ΔΑΣ.- ΕΥΘ. Για αποζημίωση λόγω ζημιάς στο αυτοκίνητό του με αρ. Κυκλ. ΙΤΟ… (Δ/νση Περιβάλλοντος Αρ. Πρωτ. 19176/26-6-24)

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα αποζημίωσης του κου ΜΕΛ.-ΠΕΤΡ για το αυτοκίνητο ΖΧΤ… (Δ/νση Περιβάλλοντος Αρ. Πρωτ. 19175/26-6-24)

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων- εξόδων ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (Ταμειακή Υπηρεσία Αρ. Πρωτ. 17165/11-6-24)

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου για δικαστική υπόθεση (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού Αρ. Πρωτ. 19138/27-6-24)

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης για (1) “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ- ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ- ΣμηΕΑ (DRONES)  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ”, (2) “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ- ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ και (3) “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ  ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” (Δ/νση Περιβάλλοντος Αρ. Πρωτ. 19472/28-6-24)