logo


Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διονύσου, με δυο θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, για τα οποία πάντως δεν έχει αναρτηθεί εισήγηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Και παρόλο που η Δήμαρχος Κ. Μαϊχόσογλου είχε ανακοινώσει ότι στο εξής οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται και διαδικτυακά, η σχετική πρόσκληση αναφέρει μόνο δια ζώσης παρακολούθηση.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αναφέρονται στο διαγωνισμό για τη διεξαγωγή του summer camp για φέτος, καθώς και στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου, ύψους 745.000 ευρώ περίπου, από το Πράσινο Ταμείο, για την ενίσχυση της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών της πόλης, με τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Η έγκριση της πρότασης θεωρείται πως θα διευκολυνθεί από την υποβολή αιτήματος για την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης, διάρκειας ενός μήνα, την οποία είχε ανακοινώσει προ 15νθημέρου στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δήμαρχος και με απόφασή του στις 29 Μαΐου έκανε δεκτή ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Δοίκησης. Στα έργα που θα εκτελεστούν, εκτός από την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, περιλαμβάνονται καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις και θρυμματισμός των προϊόντων τους και στις 7 Κοινότητες του Δήμου Διονύσου.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση, αυτή είναι η πρώτη πρόταση που έρχεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή και αφορά στην ένταξη του Δήμου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο είχε εξαγγελθεί πριν από λίγο καιρό από το Πράσινο Ταμείο με τίτλο “Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024”, και προβλέπει συνολική χρηματοδότηση προς 196 Δήμους της χώρας- ανάμεσά τους και στο Δήμο Διονύσου- ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Κύριος στόχος έργου, διαβάζουμε στον ιστότοπο forin.gr, είναι να συμβάλλει στην αμφίδρομη και αποτελεσματική πυροπροστασία των οικισμών και των δασικών οικοσυστημάτων. Δεδομένης της γειτνίασής τους, μέσω της δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης μέσου πλάτους 10 μέτρων (συνιστώμενη αναλόγως από γυμνή ή στεγασμένη αντιπυρική ζώνη) διασπάται η συνέχεια της δασικής βλάστησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιβραδύνεται και αποτρέπεται η εξάπλωση της πυρκαγιάς, κάτι που συμβάλλει, αποτελεσματικά, στην κατάσβεσή της. Η χρηματοδοτική συμβολή του Πράσινου Ταμείου φιλοδοξεί να καλύψει ποσοστό μεγαλύτερο του 80% της συνολικής δαπάνης των δικαιούχων Ο.Τ.Α., το οποίο αναλόγως των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περιοχής μπορεί να φτάσει και το 100% αυτής.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρατικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΑΡΟΧΗ Πολιτιστικών, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “SUMMER CAMP ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2024” συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 198.737,28 , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- CVP: 92331210-5 και 2) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Τεχνικού Δελτίου και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο “Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Διονύσου” στην πρόσκληση “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 (Α.Π. 6) “Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών”.