logo


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ», κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28ης Μαρτίου 2024, εκτός από την πολύ σημαντική παρέμβαση του Γιάννη Καλαφατέλη για τα οικονομικά του Δήμου, που δημοσιοποιήθηκε με ξεχωριστό Δελτίο Τύπου, προχώρησε μεταξύ των άλλων και στις ακόλουθες παρεμβάσεις στελεχών της:

Για το θέμα της πυροπροστασίας που αφορά τα δομημένα οικόπεδα:

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη εφαρμοστική εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος (15/3-2024), που αναφέρεται σε Κανονισμό Πυροπροστασίας σε δομημένα οικόπεδα, υποχρεώνονται τόσο ο Δήμος όσο και οι πολίτες να προχωρήσουν σε ενέργειες μέχρι 31/3 (!!), δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα απαράδεκτα μικρό και ουσιαστικά ανέφικτο.

Συγκεκριμένα:

Ο μεν Δήμος θα πρέπει να συγκροτήσει ειδική Υπηρεσία για να καθορίσει ζώνες εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων μας για τους υπόχρεους και ταυτόχρονα να υποδεχθεί τον όγκο των χιλιάδων εγγράφων-τεχνικών εκθέσεων τους, συγκροτώντας 3μελείς επιτροπές από ειδικότητες που είτε δεν διαθέτει (δασολόγο), είτε είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες λόγω της υποστελέχωσης του (Μηχανικό και υπάλληλο πολιτικής προστασίας).

Οι δε πολίτες να απευθυνθούν σε «αρμόδιο επιστήμονα» για να συνταχθούν σχετικά έγραφα (Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης) που θα περιγράφουν απαραίτητες ενέργειες και να τα υποβάλλουν στο Δήμο προς έλεγχο αν εφαρμόσθηκαν μέχρι 30/4/2024 (!!).

Παρουσιάζοντας το θέμα εκ μέρους της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ», ο κ. Σ.Κριεμάδης, τόνισε μεταξύ των άλλων ότι :

  •  Υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες του Δήμου να εφαρμοσθεί ο εν λόγω Κανονισμός.
  •  Μεταφέρει την ευθύνη πυροπροστασίας στους ιδιώτες/ιδιοκτήτες, επιβαρύνοντας τους δυσβάσταχτα και ανεφάρμοστα, για όλες τις ενέργειες που απαιτεί, ενώ τους απειλεί με υπέρμετρα πρόστιμα.
  •  Απαλλάσσει ουσιαστικά, σε περίπτωση πυρκαγιάς τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και το κράτος, από την ευθύνη αποζημίωσης, μιας που είναι εξαιρετικά απίθανο να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να ανταποκριθούν.
  •  Δεν διευκρινίζονται οι ειδικότητες των «αρμόδιων επιστημόνων» που καλούνται να προτείνουν στους ιδιοκτήτες μέτρα πυροπροστασίας.

Τέλος ο κ. Κριεμάδης αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις:

Του Κεντρικού Κράτους που πρέπει να εντείνει τις παρεμβάσεις της για πραγματική πυροπροστασία, απομακρύνοντας την συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά των οικισμών μας.

Του Δήμου, που πρέπει:

o Να απευθυνθεί άμεσα (κάτι που ήδη έπρεπε να είχε γίνει) προς τα Συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), ώστε όλοι μαζί να αντιδράσουμε στην παραπάνω απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργεί η επίμαχη εγκύκλιος. Επίσης, ταυτόχρονα, και προς την Κυβέρνηση, απαιτώντας να μην ισχύσουν οι ούτως ή άλλως ανεφάρμοστες προθεσμίας και βέβαια να αρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για ένα ουσιαστικό Κανονισμό Πυροπροστασίας.

o Να συνεχίσει τις ενέργειες της δικής μας Δημοτικής Αρχής, για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, των ενδοαστικών δασών, καθώς και των αδόμητων οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή των αντιστοίχων προβλέψεων του δικού μας Κανονισμού Περιβάλλοντος.

Για το θέμα των διοδίων:

Ο κ. Γ. Φωτάκης, τοποθετήθηκε αναφορικά με το γνωστό πρόβλημα των Διοδίων που ταλανίζει επί 16 χρόνια, δηλαδή από το 2007, τις αστικές περιοχές του Δήμου μας αλλά και της Κηφισιάς, όταν θεσμοθετήθηκε η τοποθέτηση πλευρικών διοδίων στους κόμβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης, συνδεόμενη ταυτόχρονα, με την υλοποίηση έργων σε άλλες περιοχές της Χώρας και απειλώντας με σοβαρές περιβαλλοντικές, κυκλοφοριακές και οικονομικές επιπτώσεις, τις περιοχές μας.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε:

Στην τελευταία θετική εξέλιξη του θέματος, μετά από την επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή κ. Χριστοδουλάκη προς τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Ταχιάο, σύμφωνα με την οποία «άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας», μετά από διάλογο του Υπουργείου με τους Δήμους.

Με βάση αυτή την εξέλιξη, απευθυνόμενος ο κ. Φωτάκης προς τη Δήμαρχο, τόνισε ότι επειδή επίκειται η εξαγγελία των επίμαχων έργων τοποθέτησης των διοδίων, θα έπρεπε ήδη να έχει συγκληθεί η Διαδημοτική – Διαπαραταξιακή Επιτροπή με τα υφιστάμενα μέλη των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου και στη συνέχεια να επιδιωχθεί το άνοιγμα του διαλόγου με την Κυβέρνηση. Και βέβαια είναι θετική η διεύρυνση της Επιτροπής και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Δήμους (Αχαρνών, κ.λπ.).

Για το θέμα των λατομείων στο Πεντελικό:

Ο κ. Φωτάκης αναφερόμενος στην τελευταία παρέμβαση του Νομικού Συμβούλου της Μεγαλιθικής για το θέμα, τόνισε ότι για το Δήμο το θέμα δεν υφίσταται, τόσο νομοτεχνικά, όσο και πολιτικά.

Νομοτεχνικά, γιατί νέα λατομεία στο Πεντελικό, δεν επιτρέπονται λόγω των απαγορευτικών διατάξεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής αλλά και του Αρχαιολογικού νόμου, ενώ πολιτικά, γιατί τόσο η Κυβερνητική πλευρά δια της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά και των εκάστοτε Υπουργών Περιβάλλοντος, όσο και σύσσωμη η αντιπολίτευση, έχουν ξεκάθαρα εκφραστεί για το θέμα.

Για μας, τόνισε ο κ. Φωτάκης, ένα μόνον θέμα απομένει: Να θεσμοθετηθεί και η απαγορευτική διάταξη ακόμη και για άδειες ερευνών κοιτασμάτων, σύμφωνα με την πρόσφατη δέσμευση του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Ταγαρά, στη Βουλή. Τέλος, κάλεσε τη Δήμαρχο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενόψει των νομοσχεδίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που τρέχουν αυτή την περίοδο.

Η Δήμαρχος απαντώντας, αναφέρθηκε ότι ήδη ενεργεί για συναντήσεις σε πολιτικό επίπεδο, γεγονός που χαρακτηρίζεται θετικό, εφόσον βέβαια αυτές οι συναντήσεις υλοποιηθούν σε εύλογο χρόνο.

Για το θέμα της κατάστασης που επικρατεί στο Σύνδεσμο Προστασίας του Πεντελικού (ΣΠΑΠ):

Ο ΣΠΑΠ είναι ένας σημαντικός Φορέας που συνδράμει μεταξύ των άλλων και στην πυροπροστασία της περιοχής μας και ως εκ τούτου μια κρίση στη λειτουργία του δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζει και μάλιστα σε ένα χρονικό διάστημα λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Από πρόσφατη λοιπόν ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης, προκύπτει ακριβώς ότι στον ΣΠΑΠ έχει δημιουργηθεί κρίση, μετά από σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης για αποχώρηση από το Σύνδεσμο. Σύμφωνα δε με την ίδια ανακοίνωση, μεταγενέστερα προκλήθηκε σύσκεψη με πρωτοβουλία της Δημάρχου Πεντέλης, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και η Δήμαρχος Διονύσου κ. Μαιχόσογλου.

Τοποθετούμενος ο κ. Μ. Κόκκαλης για το θέμα, αφού αναφέρθηκε στην παραπάνω χρησιμότητα του ΣΠΑΠ για τις περιοχές μας, τόνισε ότι το θέμα που ταλανίζει το ΣΠΑΠ, έχει προκύψει από ενδοπαραταξιακή διένεξη του Δήμου Πεντέλης και σαν τέτοιο πρέπει να μας καθιστά όλους προσεκτικούς στην προσέγγισή του. Στο πνεύμα αυτό κάλεσε τη Δήμαρχο να καθορίσει το χαρακτήρα της συμμετοχής της στην επίμαχη συνάντηση, ωστόσο δεν υπήρξε εκ μέρους της σαφής απάντηση στο ερώτημα.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι το πρόβλημα παραμένει.

Γραφείο Τύπου Δύναμης Ευθύνης για τον Διόνυσο