logo


Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, που δημιουργεί μια σειρά υποχρεώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων, και μάλιστα σε ασφυκτικές προθεσμίες, με δυσβάστακτες δαπάνες και με εξίσου υψηλά πρόστιμα για όσους δεν ανταποκριθούν, απασχόλησε επί μακρόν το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου, κατά πρόσφατη (28/3) συνεδρίασή του, στη συζήτηση των εκτός Ημερησίας Διατάξεως θεμάτων.

Όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας τόνισαν πως έχουν γίνει αποδέκτες της ανησυχίας, ή και του πανικού, των πολιτών, με το επιπλέον δεδομένο πως μέχρι τώρα, πλην δυο λιτών ανακοινώσεων, δεν έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες από τη Δημοτική Αρχή, για το ποιοι υποχρεούνται να προχωρήσουν στις ενέργειες πυροπροστασίας που ορίζει ο νέος Κανονισμός, ο οποίος με τη σειρά του είναι εξαιρετικά ασαφής.

Οι εργασίες, όπως είχε παρουσιάσει πριν λίγες ημέρες η Οδός Διονύσου, είναι εξαιρετικά κοστοβόρες, υποδεικνύονται από ειδικούς επιστήμονες, που μέχρι και σήμερα δεν έχουν προσδιορισθεί με κάποια εγκύκλιο, πρέπει να συμπληρωθούν σε συγκεκριμένη φόρμα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, και εν συνεχεία να αναρτηθούν σε ειδικό Μητρώο, που επίσης δεν έχει ακόμη καταρτισθεί. Από την πλευρά τους οι Δήμοι, με τον ίδιο Κανονισμό, υποχρεούνται να συστήσουν τριμελή επιτροπή που θα κάνει αυτοψίες ώστε να διαπιστώνει αν οι ιδιοκτήτες έχουν όντως ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, ενώ είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουν τις φόρμες Αξιολόγησης μέχρι να καταρτισθεί το ειδικό Μητρώο.

Αυτά ανέφεραν, συνοπτικά τόσο ο Στ. Κριεμάδης από τη μείζονα μειοψηφία, όσο και ο Κ. Κουριδάκης από τον Εύπολι, αλλά και ο Ν. Καρυστινός από το Νέο Διόνυσο, καθώς και ο Τ. Παντελόγλου από τη Λαϊκή Συσπείρωση. Όλοι, εξάλλου, συμφώνησαν πως ο Κανονισμός είναι απαράδεκτος, περίεργος, προβληματικός, ανεφάρμοστος, εχθρικός προς τον πολίτη, ουτοπικός και υποκριτικός μια που ουσιαστικά:

  • Κανείς Δήμος δεν μπορεί να εφαρμόσει όσα ο εν λόγω Κανονισμός προβλέπει (χάρτης με τις περιοχές εφαρμογής του, δημιουργία περιμετρικών ζωνών στις αστικές περιοχές και στα δάση)
  • Μεταφέρει την ευθύνη πυροπροστασίας στους ιδιώτες/ιδιοκτήτες
  • Τους επιβαρύνει με δυσβάσταχτη δαπάνη, για όλες τις ενέργειες που απαιτεί
  • Απαλλάσσει σε περίπτωση πυρκαγιάς τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και το κράτος, από την ευθύνη αποζημίωσης, μια που είναι εξαιρετικά απίθανο να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις που προβλέπονται
  • Δεν διευκρινίζονται οι ειδικότητες των ειδικών επιστημόνων που καλούνται να προτείνουν στους ιδιοκτήτες μέτρα πυροπροστασίας
  • Πιθανολογήθηκε, από τον κ. Κριεμάδη, και το ενδεχόμενο να μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση για δράσεις πυροπροστασίας προς τους ΟΤΑ, προτρέποντάς τους να επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους ιδιοκτήτες δεν εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα και έτσι να εξοικονομήσουν πόρους για τις δημοτικές δράσεις πυροπροστασίας
  • Τέλος, αποσιωπούνται οι ευθύνες του κράτους και των φορέων του, όπως το Δασαρχείο, συμπλήρωσε η Αγγ. Πέππα από τη Διοίκηση.

Προς επίρρωση των παραπάνω, ο κ. Παντελόγλου, γεωπόνος στο επάγγελμα, ανέφερε μερικά απτά παραδείγματα: Για μια περίφραξη 700 μέτρων, όπως την ορίζει ο Κανονισμός, απαιτούνται 85.000 ευρώ(!) , καθώς και άδεια μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία- η οποία, αν εφαρμοστεί ο Νόμος, “δεν θα ασχολείται με τίποτα άλλο για τα επόμενα 10 χρόνια”. Σ’ αυτά, συμπλήρωσε ο κ. Κριεμάδης, πρέπει να προστεθεί η αντικατάσταση των υδροροών, των τεντών, των σητών κ.λπ. με αντίστοιχες από άκαυστο υλικό, η κοπή δέντρων (που οδηγεί στην κατακρεούργηση του αστικού πράσινου), αλλά και η κατασκευή περίφραξης με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Κανονισμό “καλοστημένη παγίδα του κράτους” με στόχο την ενοχοποίηση των πολιτών, οι οποίοι τελικά αναλαμβάνουν το βάρος για την πυροπροστασία, πληρώνοντας τις ελλείψεις της κεντρικής Διοίκησης.

Όλοι, επιπλέον, ζήτησαν την κινητοποίηση διαμαρτυρίας της Δημοτικής Αρχής είτε μεμονωμένα είτε μέσω των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το αρμόδιο Υπουργείο, με στόχο την τροποποίηση ή την κατάργηση του Κανονισμού, καθώς και την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών.

Την πρόθεση να διαμαρτυρηθεί συντεταγμένα μέσω της ΚΕΔΕ στο αρμόδιο Υπουργείο επιβεβαίωσε, τέλος, η Δήμαρχος Κ. Μαϊχόσογλου, προσθέτοντας πως είναι αδύνατη η εφαρμογή του.

Αξίζει, πάντως, εδώ να σημειωθεί πως το αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, θα δώσει- μικρές- παρατάσεις, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων ως εξής:

για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και
για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/05/2024.

Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας 300 µέτρων από αυτές ή βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Για τα εν λόγω ακίνητα η προθεσμία σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα έληγε κανονικά στις 31.03.2024 και η υποβολή δήλωσης εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στις 30 Απριλίου 2024.