logo


Την Πέμπτη 28 Μαρτίου, στις 9 το πρωί, α συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με 19 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσά τους:

*Η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, με ενδεικτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας, 874.7000 ευρώ και δικαίωμα προαίρεσης 50%, που αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου. Η προμήθεια θα έχει διάρκεια ενός χρόνου, θα εκτείνεται στα οικονομικά έτη 2024 και 2025 και η χρηματοδότησή της θα γίνει από Ίδιους Πόρους.

*Παράταση 4 μηνών, μέχρι τις 9 Αυγούστου, ζητεί ο ανάδοχος για το έργο των επεμβάσεων και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ. Το αίτημά του στηρίζεται στην παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει τον ομαλό ανεφοδιασμό στον εξοπλισμό, καθώς και στην ανάγκη αυξομείωσης των εγκεκριμένων εργασιών αλλά και στην προσθήκη νέων για την ορθή λειτουργία του έργου. Η σύμβαση για το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, υπεγράφη το 2022, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

*Παράταση, αυτή τη φορά 5 μηνών, μέχρι τις 28 Αυγούστου, ζητεί και ο ανάδοχος του έργου “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων”, στο οποίο εκκρεμούν ακόμη οι εργασίες στα γήπεδα της Άνοιξης και του Αγ. Στεφάνου. Το αίτημα υποβάλλεται μια που η χρήση των εγκαταστάσεων είναι συνεχής, ενώ τα τοπικά πρωταθλήματα ολοκληρώνονται στα τέλη Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ το 2021, με επιμερισμό χρηματοδότησης 600.000 ευρώ από το ΥΠΕΣ και 400.000 ευρώ από πόρους του Δήμου, και περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου της Άνοιξης, στο Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου του Διονύσου, στο Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου του Αγ. Στεφάνου και στο Ανοικτό Γήπεδο ποδοσφαίρου της Δροσιάς, με σκοπό την έκδοση άδειας λειτουργίας.

*Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μ. Λεγάκη η Μικτή Χορωδία του Δήμου Διονύσου θα παρουσιάσει την εαρινή συναυλία “Χαίρε αληθινό Σώμα” (Ave Verum Corpus) εμπνευσμένη από το Θείο Πάθος, την Κυριακή 21 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγ. Στεφάνου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει το επαγγελματικό φωνητικό σύνολο Eklipsis Vocal Ensemble, καθώς και η επαγγελματική ορχήστρα εγχόρδων του Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχικού «Η Ευτέρπη». Στις 18 Μαΐου η Χορωδία θα ταξιδέψει στο Άργος για να συμμετάσχει στην 3η Χορωδιακή Συνάντηση των Φίλων Δημοτικού Ωδείου Άργους, ενώ το Σάββατο 25 Μαΐου στο Πολιτιστικό του Αγ. Στεφάνου θα παρουσιάσει το 8ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Μικτής Χορωδίας, με συμμετοχή και άλλων Δήμων, και της ορχήστρας δωματίου NuovArte.

Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με απ΄ευθείας ανάθεση και διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην πιανίστα Μ. Ακρίβου, ως ανάδοχο των συντελεστών και έχουν συνολικό κόστος 9000 ευρώ.

*Με απ’ ευθείας ανάθεση προτείνεται να γίνει και η προμήθεια ειδών catering σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, επιμορφωτικές, κοινωνικές, αθλητικές, σχολικές και εθνικές εορτές, με προϋπολογισμό σχεδόν 5000 ευρώ, υπολογιζόμενο για κατά περίπτωση για 30, 50, 100 και 300 άτομα.

*Συνεχίζει κανονικά, μετά και από την απόρριψη προδικαστικής προσφυγής, η διαγωνιστική διαδικασία για τη- σημαντικότατη για την πόλη μας- προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής βιοαποδομήσιμων. Υπενθυμίζεται πως ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 1.284.000 ευρώ, είχε ανασταλεί προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, που συνεδρίασε πριν από ένα μήνα και απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος. Μετά και από αυτήν την εξέλιξη ο διαγωνισμός συνεχίζεται κανονικά, με τροποποίηση βέβαια της διακήρυξης όσον αφορά στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, και υποβολής εγγυητικών επιστολών.

*Στη Δημοτική Επιτροπή έρχεται θέμα που μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο συζητείτο στην- καταργημένη πλέον- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αφορά σε κοπή δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, μετά από αυτοψίες της αρμόδιας Διεύθυνσης.

*Τέλος, η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τους λογαριασμούς εσόδων- εξόδων για τρεις μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023, καθώς και Ιανουάριο 2024).

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22396/19-7-2022 και της 28471/4- 9-2023 ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου. (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών, Αρ. Πρωτ. 6665/12-03-2024)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 125/02.01.2024 σύμβασης που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016. (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών, Αρ. Πρωτ. 6889/13-03-2024)

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα (Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Αρ. Πρωτ. 6666/12-03-2024)

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Ταμειακή Υπηρεσία, Αρ. Πρωτ. 5769/01-03-2024)

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Ταμειακή Υπηρεσία, Αρ. Πρωτ. 5770/01-03-2024)

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (Ταμειακή Υπηρεσία, Αρ. Πρωτ. 5771/01-03-2024)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών» (Δ/νση Περιβάλλοντος, Αρ. Πρωτ. 6439/08-03-2024)

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων Δήμου Διονύσου (Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρ. Πρωτ. 7021/14-03-2024)

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου. (Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρ. Πρωτ. 6511/08-03-2024)

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρ. Πρωτ. 6613/11-03-2024)

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΜΜ. & ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε. για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου. (Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρ. Πρωτ. 7016/14-03-2024)

ΘΕΜΑ 12ο: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 406/2024 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (προδικαστική προσφυγή με ημερομηνία 19.01.2024 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 103/19.01.2024) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α: 283270) για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων του Δήμου Διονύσου». ( Συνολικός προϋπολογισμός 1.284.054,72€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (Δ/νση Οικονομικών, Αρ. Πρωτ. 7084/15-03-2024)

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Αρ. Πρωτ. 7054/15-03-2024)

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 64/23 ΑΔΣ ως προς τα μέλη του ΚτΕ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Διονύσου για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Αρ. Πρωτ. 7096/15-03-2024)

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης και Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου (Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρ. Πρωτ. 7230/19-03-2024)

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για προσφορά εδεσμάτων και συναφών ειδών catering στις εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου (Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρ. Πρωτ.5644/28-2-2024)

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Καταβολή Ταχυδρομικών Τελών. (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικ. Υπηρεσιών, Αρ. Πρωτ. 7616/22-3-2024)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. (Δ/νση Περιβάλλοντος, Αρ. Πρωτ. 6187/15-3-2024)

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αρ. Πρωτ.7720/22-03-2024)