logo


“Όλοι οι οικισμοί της πόλης είναι νόμιμοι και μπορούν και πρέπει να οριοθετηθούν χωρίς διακρίσεις”. Αυτή είναι η θέση της Διοίκησης προς κάθε κατεύθυνση, και προς το μελετητικό γραφείο που εκπονεί το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) του Δήμου Διονύσου.

Το οποίο, απ’ ό,τι φάνηκε στην πρόσφατη (19/3) συνάντηση της επιτροπής που αποτελείται από 10 αιρετούς, με τη συμμετοχή μηχανικών της πόλης, προβληματίζεται όσον αφορά στο διαφορετικό καθεστώς που διέπει τους οικισμούς του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μελετήτρια, ο Άγ. Στέφανος και η Άνοιξη-Φασίδερι- Άγιοι Άγγελοι, με όρια εγκεκριμένα με Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, δεν έχουν πρόβλημα και μπορούν να οριοθετηθούν ως έχουν. Πρόβλημα δεν έχει και η Ραπεντώσα, μια που πρόκειται για οικισμό με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το Πευκόφυτο- Σπατατζίκι, που μάλιστα απογράφεται ως αυτοτελής οικισμός από το 1920 ενώ θεωρείται ότι εκ παραδρομής εντάχθηκε στη Ζώνη Α του Προεδρικού Διατάγματος για την Προστασία της Πεντέλης. Τα προβλήματα, κατά τη μελετήτρια, εντοπίζονται στους οικισμούς της Σταμάτας-Παλιοσταμάτας- Σπάτων και της Αμυγδαλέζας, για τους οποίους παρά τη σχετική έρευνα δεν βρήκε αρκετά στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν ως οικισμούς.

Απέναντι σ’ αυτόν τον ισχυρισμό, της έλλειψης επαρκών στοιχείων, στάθηκαν η Αγγ. Πέππα από την πλειοψηφία, καθώς και ο παλιός μηχανικός Χρ. Πασιπουλαρίδης, αδελφός του πρώην Δημάρχου στην προκαλλικρατική Δροσιά: Και οι δυο υποστήριξαν πως η μελετήτρια δεν χρησιμοποιεί τα σωστά νομοθετικά εργαλεία, όσα υποστηρίζει είναι “ψευδή και ελλιπέστατα”, ενώ ερευνά μεροληπτικά “με πέντε μέτρα και πέντε σταθμά”, και επικαλέστηκαν πλήθος αποφάσεων από διοικητικά δικαστήρια που αναγνωρίζουν τους επίμαχους οικισμούς και οι οποίες έχουν ήδη δοθεί στη μελετήτρια.

Με την ίδια άποψη, “όλοι οι οικισμοί του Δήμου Διονύσου είναι νόμιμοι”, συντάχθηκε και ο πρώην Δήμαρχος Διονύσου Δ. Ζαμάνης, που στη λογική της προάσπισης των συμφερόντων των κατοίκων πρότεινε τη λήψη ομόφωνης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ενώ τον κίνδυνο να υπεισέλθει το δασικό πρόβλημα, και ο Δασάρχης, στην επίλυση του οικιστικού προβλήματος, υποστήριξε ο τέως Αντιδήμαρχος Γ. Φωτάκης, που ζήτησε την αντιμετώπιση και τελικά επίλυση του προβλήματος για όλους τους οικισμούς αλλά σε “στέρεες βάσεις”.

Μην επανερχόμαστε στον κίνδυνο εμπλοκής του οικιστικού με το δασικό πρόβλημα, τη στιγμή που και το ΣτΕ φαίνεται πλέον να συντάσσεται περισσότερο με την αρχή της ασφάλειας δικαίου, έναντι του άκαμπτου “Άπαξ δάσος, πάντα δάσος”, επεσήμανε από την πλευρά του ο μηχανικός Γ. Λαγκαδινός, ζητώντας ιδιαιτέρως διευκρινίσεις για τους οικισμούς στους οποίους θα αναφέρεται η οποιαδήποτε απόφαση του Δήμου.

Τις ιδιαιτερότητες του Δήμου Διονύσου, με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των οικισμών του, υπογράμμισε με τη σειρά του ο επικεφαλής του Εύπολι Κ. Κουριδάκης, προτείνοντας να ασκηθεί πολιτική πίεση αλλά και να δοθούν στη μελετήτρια όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε οικισμό, ώστε όλοι τους να οριοθετηθούν. Και αυτό να συνοδεύεται όχι από ψήφισμα, αλλά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου απευθυνόμενες προς την κυβέρνηση.

Την παροχή αποδεικτικών στοιχείων-δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας για διανομές κ.λπ.- προς το μελετητικό γραφείο, πρότεινε, τέλος, ο έτερος παριστάμενος μηχανικός Γ. Μεσσήνης, υπενθυμίζοντας πως για να εγκριθεί το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα πρέπει να περάσει από τον έλεγχο του ΣτΕ, ώστε να γίνει Προεδρικό Διάταγμα.

Και ενώ η συζήτηση, σχεδόν δυο ωρών, περιστράφηκε κυρίως γύρω από την οριοθέτηση των οικισμών, με υψηλούς κατά διαστήματα τόνους, ήρθε η Λ. Φέρμελη, τέως δημοτική σύμβουλος και μηχανικός της πόλης, να υπενθυμίσει πως το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν αφορά μόνο σε αυτό. Αλλά και στη μεταφορά Συντελεστή Δόμησης, μετά την κυβερνητική απόφαση για Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) στον Άγ. Στέφανο, στην Άνοιξη και το Κρυονέρι (σ.σ. όπως μάλιστα τόνισε η ίδια, ο μελετητής του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου υποχρεούται να περιλάβει την- ανεξάρτητη- μελέτη για ΖΥΣ στο Σχέδιο όπως θα εκπονηθεί). Καθώς και στην ξεκάθαρη θέση για την ανάπτυξη που “θέλουμε να έχει πολεοδομικά και χωροταξικά ο Δήμος Διονύσου στο μέλλον”- η οριοθέτηση των υδατορεμάτων αποτελεί εδώ ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, όπως και ο μέσος συντελεστής δόμησης, ή οι περιοχές όπου θα γίνει πολεοδομική επέκταση, ή οι επιθυμητές χρήσεις γης, ή η χωροθέτηση της Βιομηχανικής Ζώνης, ή ακόμη η αρτιότητα των οικοπέδων που τέμνονται από τα όρια των οικισμών, όταν με το καλό φτάσουμε σ’ εκείνο το σημείο, υπογράμμισε η κ. Φέρμελη. Σ’ αυτή τη σοβαρότατη τοποθέτηση συμφώνησε και ο κ. Λαγκαδινός, που επιπλέον προσέθεσε ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν και να πάρουν συγκεκριμένες θέσεις.    

Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται επιπλέον συναντήσεις της διαπαραταξιακής  επιτροπής, η πρώτη από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα παρουσία και της μελετήτριας, όπως ανακοίνωσε η Δήμαρχος Κ. Μαϊχόσογλου.