logo


Στους λογαριασμούς ύδρευσης που τους τελευταίους μήνες έρχονται ετεροχρονισμένοι και με υπέρογκες χρεώσεις, επέλεξε να εστιάσει την πρώτη ερώτησή του ο Νέος Διόνυσος και η Δ. Ιατρού, κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου. Αυτή η ερώτηση είχε πέντε υποερωτήματα, αναφορικά και με τις ενέργειες της Διοίκησης που θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά και με τις προθέσεις της όσον αφορά σε μια διαφορετική προσέγγισή του:

1. Πώς προγραμματίζει  η Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει μεθοδικά και να θεραπεύσει οριστικά το τριτοκοσμικό φαινόμενο των ετεροχρονισμένων λογαριασμών νερού που εκδίδονται σε αναντιστοιχία με τους υδρομετρητές, άσχετες με την πραγματική κατανάλωση ή με βάση το ιστορικό κατανάλωσης, και χωρίς την ένδειξη του αριθμού υδρομετρητή;

2. Πώς θα ενεργήσει  η Δημοτική Αρχή να ικανοποιήσει τους δημότες που προσφεύγουν στην υπηρεσία ύδρευσης ενιστάμενοι, για λογαριασμούς που εκδίδονται με καθυστέρηση ενός και πλέον έτους και είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα ορθής διεκπεραίωσης;

3. Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να αναθέσει την καταμέτρηση  των υδρομετρητών σε ιδιωτικό φορέα  αφού αποδεδειγμένα όλα αυτά τα  χρόνια το υπηρεσιακό δυναμικό, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην καταμέτρηση των υδρομετρητών, πολλοί από τους οποίους είναι ακόμα παλαιάς τεχνολογίας;

4. Τι θα πράξει  η Δημοτική Αρχή, ώστε να προβεί στην έκδοση των  λογαριασμών νερού ανά δίμηνο, αφού η ανά τετράμηνο έκδοση, αδικεί κατάφωρα τον δημότη δεδομένου ότι στο τετράμηνο η κατανάλωση αθροίζει συνολικά τον αριθμό των κυβικών  κατανάλωσης και ως εκ τούτου ανεβάζει την κλίμακα τιμών  ανά κυβικό;

5. Έχει την απαραίτητη  βούληση η Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσει εκ  βάθρων τον κανονισμό ύδρευσης και να εναρμονιστεί με τα φιλόδοξα σχέδια για ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση του δικτύου ύδρευσης που τείνει να παραμείνει και αυτό  μια προεκλογική εξαγγελία χωρίς θετικό αντίκρισμα για όλους τους δημότες;

Στα παραπάνω ερωτήματα απάντησε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Λ. Νούση που χαρακτήρισε την ύδρευση ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και ταλανίζει τους δημότες εδώ και πολλά χρόνια: Ελλιπείς μετρήσεις, λάθη, παραλείψεις, σημαντικές αποκλίσεις από την πραγματική κατανάλωση των υδρομετρητών- είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και έχουν ως αποτέλεσμα, χρεώσεις στην ανώτερη κλίμακα, υπέρογκους λογαριασμούς και, το κυριότερο, απουσία σοβαρής προσπάθειας για να επιλυθεί το πρόβλημα. Για κανένα τετράμηνο του 2023 δεν έχει βγει λογαριασμός, ενώ οι μετρήσεις για όλη τη χρονιά είναι ελλιπείς- υπολείπονται ακόμη 1600 μετρήσεις περίπου- κι έτσι υπάρχει κίνδυνος ο Δήμος να έχει μηδενικές εισπράξεις.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή: Ήδη οι καταμετρητές έχουν ξεκινήσεις τις μετρήσεις για να καλύψουν τα κενά και να προκύψει η δυνατότητα έκδοσης λογαριασμού. Δεύτερο βήμα η σύσταση δυο επιτροπών σε συνεργασία με τη Δήμαρχο. Η πρώτη αποτελεί τη συνέχεια αυτής που είχε συσταθεί πέρυσι για την εξέταση όσων ενστάσεων- περίπου 1300- είχαν υποβληθεί για τους λογαριασμούς και που για αδιευκρίνιστους λόγους σταμάτησε τις εργασίες της στις αρχές Δεκεμβρίου. Αυτή η επιτροπή θα συνεχίσει την καταγραφή και εν συνεχεία την επεξεργασία των ενστάσεων, ώστε μέχρι τις αρχές Απριλίου να εκδοθεί ο λογαριασμός για το πρώτο τετράμηνο του 2023.

Η δεύτερη επιτροπή θα ασχοληθεί με την άμεση επίλυση των προβλημάτων της ύδρευσης, ώστε να μην ζημιωθούν άδικα οι δημότες, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πληρώνουν πλέον την πραγματική κατανάλωσή τους. Θα εξετάσει, επιπλέον, με ποιον τρόπο θα γίνονται οι χρεώσεις, καθώς και το ενδεχόμενο έκδοσης διμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης, αντί ανά τετράμηνο, αλλά και την καταμέτρηση από ιδιωτικό φορέα, όπως επίσης και την αναθεώρηση του Κανονισμού ύδρευσης. Στόχος, υπογράμμισε η Αντιδήμαρχος, είναι ο εξορθολογισμός των χρεώσεων με σωστές μετρήσεις, με έλεγχο όλων των ενστάσεων, με διαφάνεια και προς όφελος του δημότη.

Σημ. Ο.Δ. Στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας κατατέθηκαν 11 συνολικά ερωτήσεις από δημοτικούς συμβούλους. Δυο από αυτές θεωρήθηκαν συναφούς περιεχομένου και απαντήθηκαν ως μια ερώτηση, ενώ άλλη μία περιείχε πολλά, ανεξάρτητα και διαφορετικά μεταξύ τους, υποερωτήματα, και παραλείφθηκε. Ακόμη δυο ερωτήσεις κατατέθηκαν από Προέδρους Κοινοτήτων. Συνεχίζοντας την παρουσίαση των ερωτήσεων και των απαντήσεων από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, σειρά έχει αυτή που αφορούσε στους λογαριασμούς ύδρευσης και που κατείχε, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεχωριστή θέση.