logo


Την επικαιροποίηση παλαιότερων αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου Διονύσου για τη συγκρότηση Ομάδας Πρωτοβουλίας με την ονομασία Πεντέλη SOS και με στόχο την αποτροπή νέων Λατομείων αλλά και την προώθηση δράσεων προστασίας του βουνού, πρότεινε εκτός Ημερησίας Διατάξεως στην πρόσφατη (22/2) συνεδρίαση του Σώματος ο τέως τοπικός σύμβουλος Κ. Μπομπής.

Υπενθυμίζεται πως η Ομάδα Πρωτοβουλίας είχε κατ’ αρχάς συσταθεί τον Ιούνιο του 2023, μετά από κοινή εισήγηση τεσσάρων τοπικών συμβούλων, των Κ. Μπομπή, Δ. Ιατρού, Λ. Γεωργοκίτσου και Θ. Κατσανεβάκη. Την Ομάδα, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, θα εκπροσωπούσε 7μελές συντονιστικό όργανο με τριετή θητεία, αποτελούμενο από τους ίδιους, που συμμετείχαν και στη σχετική διαπαραταξιακή επιτροπή, μαζί με τρεις εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ τη δράση και τους σκοπούς της θα επόπτευε το Τοπικό Συμβούλιο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2023, στο Τοπικό Συμβούλιο ήρθε νέα εισήγηση από την Ομάδα, για την υλοποίηση της προηγούμενης απόφασης και με την αποσαφήνιση πως στην Ομάδα Πρωτοβουλίας εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν οι Μ. Σοφού, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου, ο καθηγητής Π. Γεωργιάδης και η Φ. Παυλάκη, που ως νομικός σύμβουλος του προκαλλικρατικού Δήμου Διονύσου επί Διοίκησης Δαρδαμάνη, είχε χειρισθεί ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία λατομείων στην περιοχή.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Διονύσου, την περασμένη Πέμπτη, ο κ. Μπομπής, ως επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου της Ομάδας, ανέτρεξε στο ιστορικό σύστασής της, καθώς και στις ενέργειές της, τονίζοντας τη στενή συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή, και κάλεσε το Σώμα, με τη νέα του σύνθεση, να επικαιροποιήσει τις παλαιότερες αποφάσεις του και είτε να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη του στην υφιστάμενη σύνθεση του Συντονιστικού Οργάνου είτε να αντικαταστήσει τα μέλη του.

Στην παραπάνω διαδικασία δημιουργούνται, όμως, κάποια ερωτηματικά:

*Σ’ αυτό το Συντονιστικό Όργανο μετείχαν τέσσερις, εν ενεργεία τότε, τοπικοί σύμβουλοι, αναφερόμενοι ονομαστικά και με την ιδιότητά τους. Σήμερα όμως κανείς τους δεν φέρει αυτή την ιδιότητα, ενώ η Δ. Ιατρού είναι πλέον δημοτική σύμβουλος. Επομένως: Η επικαιροποίηση της απόφασης θα μιλά για Ομάδα με μέλη της τοπικούς σήμερα συμβούλους ή για Ομάδα αποτελούμενη από ενεργούς πολίτες;

*Η Ομάδα Πρωτοβουλίας, που κατά την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου λειτουργεί στους κόλπους του, ελεγχόμενη κατά τους σκοπούς και τη δράση της από αυτό, προχώρησε αυτόνομα στη δημοσίευση δυο Δελτίων Τύπου, μέσα στο φετινό Φεβρουάριο, όπου καταγράφονται οι ενέργειές της αναφορικά με την αποτροπή της εγκατάστασης νέων Λατομείων στην Πεντέλη. Στα παραπάνω Δελτία Τύπου πουθενά δεν αναφέρεται πως η Ομάδα δρα εκ μέρους και εξ ονόματος του Τοπικού Συμβουλίου, σαν να λειτούργησε δηλαδή ανεξάρτητα από τον φορέα που την όρισε και που ενέκρινε, ομόφωνα μάλιστα, τη συγκρότησή της πριν από 8 μήνες.

*Επιπλέον, παραμένει αδιευκρίνιστο, ή και αμφίβολο, σε ποιους θα αφορά η επιβεβαίωση εμπιστοσύνης, αν τελικά το νυν Τοπικό Συμβούλιο προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση: Τόσο ο Λ. Γεωργοκίτσος, όσο και ο Θ. Κατσανεβάκης, τέως τοπικοί σύμβουλοι και μέλη του Συντονιστικού, υποστηρίζουν στην Οδό Διονύσου πως οι νέοι, οι διάδοχοί τους, θα πρέπει πλέον να έχουν τον πρώτο λόγο. Ειδικά ο κ. Κατσανεβάκης, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, μιλάει και για τη θεσμική κατοχύρωση και πλαισίωση μιας τέτοιας Ομάδας, μια που τα Τοπικά Συμβούλια αποτελούν την πρώτη πρώτη βαθμίδα του πρώτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

*Τέλος, στην αρχική σύνθεση του Συντονιστικού Οργάνου, διασφαλιζόταν μια κατ’ ελάχιστον διαπαραταξιακή εκπροσώπηση: Οι Κ. Μπομπής και Δ. Ιατρού ήταν τότε εκλεγμένοι με την παράταξη της Διοίκησης και, παρόλο που διαφοροποιήθηκαν νωρίς, δεν ανεξαρτητοποιήθηκαν ποτέ, ενώ οι Λ. Γεωργοκίτσος και Θ. Κατσανεβάκης είχαν εκλεγεί με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Η εκπροσώπηση αυτή πλέον δεν διαπιστώνεται: Τρία από τα 7 μέλη του Συντονιστικού Οργάνου ήταν στις πρόσφατες εκλογές υποψήφια με το Νέο Διόνυσο (Κ. Μπομπής, Π. Γεωργιάδης, Δ. Ιατρού), με την κ. Ιατρού να είναι ήδη, όπως προελέχθη, δημοτική σύμβουλος της παράταξης της μειοψηφίας.