logo


Έξι προτάσεις για τον τρόπο καλύτερης διεξαγωγής της αυριανής (20/2) ειδικής συνεδρίασης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, κατέθεσε σήμερα με ανοιχτή επιστολή ο “Νέος Διόνυσος”. Στην επιστολή που απευθύνεται πρωτίστως στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και εν συνεχεία στις παρατάξεις, υπογραμμίζεται πως οι προτάσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία διαλόγου για ένα κοινό τόπο ευρείας συναίνεσης:

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 2024

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛH

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κοιν. (Α) κ.κ. Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
(Β) Δημοτικούς και Κοινοτικούς  Συμβούλους.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για την οργάνωση και την διεξαγωγή της συζήτησης στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Οι ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας της δημοτικής αρχής αποτελούν μια καινοτόμο θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ως Πρόεδρος του ΔΣ επωμίζεστε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, ώστε ο νέος δημοκρατικός αυτός θεσμός να καταστεί επιτυχής.

Ως Νέος Διόνυσος επιθυμούμε  να συμβάλλουμε στην ομαλή και ουσιαστική λειτουργία του νέου αυτού θεσμού, γιατί τον θεωρούμε σημαντικό κρίκο για την Δημοκρατία και την χρηστή διαχείριση  των δημοτικών υποθέσεων. 
Τόσο στην Ιδρυτική μας Διακήρυξη, όσο και προγραμματικά, έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις για διαφάνεια και λογοδοσία, 
επιδιώκοντας να ενισχυθεί η δημοκρατική διακυβέρνηση στη διοίκηση του Δήμου.

Με βάση τα παραπάνω σάς καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις με στόχο (α) να διευκολυνθεί το έργο σας και (β) να αποφευχθούν ανούσιοι διαξιφισμοί μεταξύ των παρατάξεων,  που ενοχλούν και απωθούν τους συμπολίτες μας.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις μας – αρχή διαλόγου για ένα κοινό τόπο ευρείας συναίνεσης – είναι οι ακόλουθες :
1.Να εξασφαλίσετε την ποιοτική και απρόσκοπτη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας.
2.Να μεριμνήσετε ώστε να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου σε χωριστή και διακριτή θεματική ενότητα  οι τίτλοι των ερωτήσεων που έχουν κατατεθεί από συμβούλους των παρατάξεων και τους προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και οι απαντήσεις της διοίκησης.
3. Να ορίσετε η ανάπτυξη των ερωτήσεων να ακολουθεί τη σειρά με την οποία έγινε η κλήρωση και σε καμία περίπτωση με αριθμητικά κριτήρια της δύναμης κάθε παράταξης.
4. Να προβλέψετε ότι οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση δίδονται από έναν και μόνο εκπρόσωπο της Διοίκησης είτε τον Δήμαρχο είτε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και όχι και από τους δύο.
5. Να καθορίσετε τον χρόνο κάθε ερώτησης  και απάντησης αυστηρά σε 5  λεπτά και της κάθε δευτερολογίας σε 3 λεπτά, απαγορεύοντας τις διακοπές. Με τον τρόπο αυτό η συνεδρίαση θα διαρκέσει συνολικά περίπου 2,5 ώρες,  χωρίς να γίνει κουραστική για δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους και δημότες.
6. Να εξετάσετε τη δυνατότητα να καταθέτουν ερωτήσεις συλλογικοί επαγγελματικοί φορείς της πόλης μας όπως π.χ. ο Εμπορικός Σύλλογος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, εμείς, εναλλακτικά, ως Νέος Διόνυσος θα απευθυνθούμε και στον Εμπορικό Σύλλογο για να μας προτείνει θέματα ερωτήσεων.  
Στην περίπτωση αυτή  καλό θα ήταν η ερώτηση να κατατίθεται  ως κοινή ερώτηση όλων των παρατάξεων, που δεν επιδέχεται διαπαταταξιακές  σκοπιμότητες.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Επαναλαμβάνουμε  την υποστήριξή μας στον θεσμό της λογοδοσίας και την πεποίθησή μας ότι θα λάβετε  σοβαρά υπόψη σας τις προτάσεις μας. Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις αυτές θα γίνουν αποδεκτές από όλους και παραμένουμε σταθερά ανοιχτοί σε κάθε διάλογο ουσίας.

Kαλή επιτυχία στον απαιτητικό σας ρόλο.

Νίκος Καρυστινός – Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Παράταξης «Νέος Διόνυσος»