logo


Με 18 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί, η Δημοτική Επιτροπή Διονύσου. Ανάμεσά τους:

*Το οριστικό κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών της ΕΣΤΙΑΣ, που όπως είναι γνωστό καταργήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, μαζί με δεκάδες άλλα Νομικά Πρόσωπα Δήμων. Σημειώνεται πως η ΕΣΤΙΑ διατηρούσε λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Τράπεζα της Ελλάδας, των οποίων τα υπόλοιπα μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος Διονύσου.

*Αύξηση κατά 14.500 ευρώ προέκυψε για την ολοκλήρωση του έργου στη συμβολή των Λεωφόρων Μαραθώνος και Δροσιάς- Σταμάτας, μπροστά από καταστήματα και Τραπεζικό κατάστημα, για τη στάθμευση των οχημάτων. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με την εισήγηση που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Α. Κουκάς, οφείλεται αποκλειστικά στις απολογιστικές δαπάνες και θα καλυφθεί κατά το ήμισυ από το κονδύλι για τα απρόβλεπτα έξοδα και το υπόλοιπο από τις επί το έλασσον δαπάνες, που πάντως βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Δέκα αιρετοί, και ανάμεσά τους η Δήμαρχος Κ. Μαϊχόσογλου, οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας Γρ. Ίσσαρης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Τραϊφόρος, καθώς και οι Πρόεδροι των 7 Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου, έχουν δηλώσει πως επιθυμούν να χρησιμοποιούν κατ’ εξαίρεση δημοτικά οχήματα. Η σχετική άδεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία, χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την κατάλληλη άδεια οδήγησης και ότι χρησιμοποιούν τα οχήματα αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. Αντίστοιχη λίστα, πολύ μεγαλύτερη βέβαια, καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει και για υπαλλήλους του Δήμου, 75 το αριθμό, που κατ’ εξαίρεση θα επιτρέπεται να οδηγούν υπηρεσιακά οχήματα.

*Οριστικό τέλος, επιπλέον, προτείνει η Νομική Υπηρεσία στην αντιδικία ανάμεσα στο Δήμο Διονύσου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σταμάτας, για την κυριότητα του ακινήτου, που επί χρόνια χρησιμοποιούσε ο Δήμος ως χώρο αποθήκευσης, μονομερώς από το 2015, με αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός, αν και ιδιοκτήτης, να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης. Η αντιδικία αυτή έληξε τον Οκτώβριο του 2019 (σ.σ. ενώ εκκρεμούσε η εκδίκαση αγωγής του Συνεταιρισμού κατά του Δήμου), με απόφαση της Οικονομικής -τότε- Επιτροπής με την οποία γινόταν δεκτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου, ενώ λίγο αργότερα εγκρίθηκε ομόφωνα η σύνταξη πρακτικού για συμβιβασμό και κατάργηση της δίκης που βρισκόταν σε εξέλιξη. Η αγωγή τελικά συζητήθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που με απόφασή του στις 22 Ιανουαρίου 2024 δικαιώνει το Συνεταιρισμό. Μετά και από τα παραπάνω, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Γ. Βασιλείου στη γνωμοδότησή του προτείνει την αποδοχή της δικαστικής απόφασης και τη μη άσκηση ένδικου μέσου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου του Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ” (ΤΑΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. 2686/31-01-2024)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-ΤΑΠΕ του έργου”Διαμόρφωση- βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς- Σταμάτας του Δήμου Διονύσου (ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. 2616/30-1-2024)

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “μίσθωση και τοποθέτηση χημικών τουαλετών στους χώρους πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου” (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2512/29-1-2024)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 1 αποδοχή προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 239.940,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 1871/22-1-2024)

ΘΕΜΑ 5ο: Χωροθέτηση Εγκατάστασης Συστήματος Υπόγειου Κάδου Οικιακών Απορριμμάτων. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 1472/24-1-2024)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Υποχρεωτικής Δαπάνης Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την Αττική Οδό. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 2353/01-02-2024)

ΘΕΜΑ 7ο: Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από την “Αττική Οδό” για το έτος 2024. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 2351/01-02-2024)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Οχημάτων του Δήμου από Αιρετούς. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 2359/26-01-2024)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Οχημάτων του Δήμου από Υπάλληλους. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 1890/22-1-2024)

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΑΡ. 32Α Ν. 4412/2016 & ΠΑΡ.1 ΑΡ. 43. Ν. 4605/2019) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 1666/18-1-2024)

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης ΔΕ περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 2729/31-1-2024)

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 2599/30-1-2024)

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΒΕΕ” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 2448/329-1-2024)

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 2441/29-1-2024)

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 2396/26-1-2024)

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τη roe- Ολιστικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας & Ευζωίας για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 2037/24-1-2024)

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 2829/01-02-2024)

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 1534/17-1-2024)