logo


Τριάντα είναι τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, που θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 6.30 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου. Τα 14 από αυτά έρχονται από τις Κοινότητες και αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με τα Δημοτικά Κοιμητήρια (παραχώρηση οικογενειακών τάφων, παρατάσεις ταφών, κ.λπ.). Μεταξύ των υπολοίπων θεμάτων περιλαμβάνονται:

*Το αίτημα του αναδόχου, που έχει αναλάβει την έκδοση έντυπου και ψηφιακού Λευκώματος με την ιστορία του τόπου, για παράταση τριών μηνών. Στο αίτημά του ο ανάδοχος υποστηρίζει πως η έρευνα που χρειάστηκε αποδείχθηκε πιο απαιτητική και χρονοβόρα από όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί, προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό αποτέλεσμα. Η Επιτροπή πάντως που εξέτασε το αίτημα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση ενός μόνο μήνα, μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2023. Υπενθυμίζεται πως το Λεύκωμα θα εκδοθεί σε 2000 αντίτυπα, θα είναι δίγλωσσο, η ανάθεσή του έγινε κατόπιν ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και το κόστος ανέρχεται στις 72.500 ευρώ.

*Την αποξήλωση στεγάστρου στάσης λεωφορείου, που βρίσκεται στα όρια της ιδιοκτησίας του, επί της Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνα, στον Άγ. Στέφανο, και εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτή, ζητεί κάτοικος του Δήμου με αίτημά του προς την Τεχνική Υπηρεσία. Η τελευταία ζήτησε τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία στη σχετική γνωμοδότησή της υπογραμμίζει  πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, η ιδιοκτησία φέρεται ως αγνώστου. Συνεπώς, καταλήγει ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Γ. Βασιλείου, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα περί ιδιοκτησιακού δικαιώματος του αιτούντος. Στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Στ. Κριεμάδης τονίζει πως στην περιοχή, εντός των ορίων οικισμού προ του 1923, δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, άρα και εγκεκριμένα πλάτη οδών, με συνέπεια τα όρια των ακινήτων να προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ εν προκειμένω δεν υπάρχει ούτε περίφραξη ανάμεσα στο δρόμο και το επίμαχο οικόπεδο. Προσθέτει επιπλέον πως το στέγαστρο πιθανόν να τοποθετήθηκε πριν από την καλλικρατική ένωση, ενώ δεν στάθηκε δυνατό να ανευρεθεί ο αρμόδιος φορέας. Τέλος, ο κ. Κριεμάδης αναφέρει πως τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίσθηκαν δεν αποδεικνύουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα του αιτούντος.

*Ούτε μία, ούτε δυο, ούτε τρεις- αλλά 6 παρατάσεις έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στο έργο της αποχέτευσης που από το 2015 εκτελείται σε πέντε Κοινότητες του Δήμου Διονύσου. Και μεθαύριο ο εργολάβος, με τη σύμφωνη γνώμη του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)  ζητεί και έβδομη, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2024. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων που δημοπρατήθηκε το 2014 με ανάδοχο την εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ, ξεκίνησε το 2015 σε Κρυονέρι, Διόνυσο, Ροδόπολη, Σταμάτα και ένα μικρό κομμάτι του Αγ. Στεφάνου, το 2018 ο ΤΟΞΟΤΗΣ υποκαταστάθηκε από τον ΑΚΤΟΡΑ, ο τελευταίος έχει ζητήσει μέχρι σήμερα 5 παρατάσεις και έχει υποβάλει μια δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος, ενώ αύριο, στο αίτημα για την 7η κατά σειρά παράταση από την έναρξη κατασκευής του έργου, συναινεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που απαιτούνται και τα μέχρι σήμερα κατασκευασμένα έργα να γίνουν λειτουργικά.

*Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως στην αυριανή συνεδρίαση η Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου, σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση, θα θέσει εκτός Ημερησίας Διατάξεως το θέμα με τους επιβαρυμένους λογαριασμούς ύδρευσης και γι’ αυτό καλεί όλους τους κατοίκους να παρίστανται στο Πολιτιστικό του Αγ. Στεφάνου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης “Δημιουργία Λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου” (Αρ. Πρωτ. 34994/31-10-2023)

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Δαπάνες Πιστοποιήσεων Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών από διαπιστευμένο Φορέα του ΕΣΥΔ (Αρ. Πρωτ. 35745/6-11-2023)

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών έτους 2023 για το Β΄ Τρίμηνο. Έγκριση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 496/23.

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών έτους 2023 για το Γ΄ Τρίμηνο. Έγκριση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 497/23.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” (Αρ. Πρωτ. 34838/30-10-2023)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Αρ. Πρωτ. 35170/1-11-2023)

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την αποξήλωση στεγάστρου της στάσης “ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΜΠΡΟΥ” επί της Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου (Αρ. Πρωτ. 35967/07-11-2023)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας- Πλαίσιο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” (Αρ. Πρωτ. 37799/22-11-2023)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου” [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809] (Αρ. Πρωτ. 37855/22-11-2023)

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.της 2ης Εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας- Πλαίσιο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” (Αρ. Πρωτ. 37859/22-11-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. 37249/16-11-2023)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της τπ’ αριθμ. 33/07-11-2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Η ΕΣΤΙΑ” με θέμα: “3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. “Η ΕΣΤΙΑ” Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 38012/23-11-2023)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης περί της συναίνεσης του Δήμου για τη διόρθωση των στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου στην οδό Ξενοφώντος της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου. Έγκριση της Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 45/23.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 14ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση ένστασης της Τ…. Ε….  (Αρ. Πρωτ. 10987/30-03-2023)

ΘΕΜΑ 15ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση ένστασης του Λ…. Σ….  (Αρ. Πρωτ. 14056/28-04-2023)

ΘΕΜΑ 16ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση ένστασης του Ι…. Χ….  (Αρ. Πρωτ. 271856/11-08-2023)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της 06/2023 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Άνοιξης για μετατροπή απλού τάφου εξαετούς διάρκειας σε οικογενειακό (Αρ. Πρωτ. 19035/16-06-2023)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της 11/2023 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης με θέμα: “Παραχώρηση δικαιώματος απλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ροδόπολης τιμής ένεκεν” (Αρ. Πρωτ. 26889/08-08-2023)

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της 12/2023 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης με θέμα: “Παραχώρηση δικαιώματος απλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ροδόπολης τιμής ένεκεν” (Αρ. Πρωτ. 26892/08-08-2023)

ΘΕΜΑ 20ό: Έγκριση της 13/2023 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης με θέμα: “Παραχώρηση δικαιώματος απλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ροδόπολης τιμής ένεκεν” (Αρ. Πρωτ. 26894/08-08-2023)

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της 14/2023 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης περί παραχώρησης δικαιώματος οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ροδόπολης” (Αρ. Πρωτ. 26895/08-08-2023)

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της 51/2023 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Κρυονερίου για Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Μ.Δ. στο Κοιμητήριο Κρυονερίου. (Αρ. Πρωτ. 36115/09-11- 2023)

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της 51/2023 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Κρυονερίου για παράταση ταφής ενός επιπλέον έτους του ενταφιασμένου Ι.Δ. (Αρ. Πρωτ. 36115/09-11- 2023)

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της 13/2023 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Δροσιάς για παράτασης ταφής ενός επιπλέον έτους του ενταφιασμένου Ο.Γ. (Αρ. Πρωτ. 35840/07-11- 2023)

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της 14/2023 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Δροσιάς για Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στον Μ.Α. στο Κοιμητήριο Δροσιάς (Αρ. Πρωτ. 35840/07-11- 2023)

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της 15/2023 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Δροσιάς για Αλλαγή Ονόματος Δικαιούχου Χρήσης Οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο Δροσιάς ( Αρ. Πρωτ. 35843/07-11- 2023)

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της 16/2023 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Δροσιάς για Αλλαγή Ονόματος Δικαιούχου Χρήσης Οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο Δροσιάς ( Αρ. Πρωτ. 35845/07-11- 2023)

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της 13/2021 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Δροσιάς για χαρακτηρισμό μνήματος από 6ετούς σε οικογενειακό Τάφο στο Κοιμητήριο Δροσιάς ( Αρ. Πρωτ. 35873/07-11- 2023)

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της 45/2023 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Κρυονερίου για Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κο Α.Σ. στο Κοιμητήριο Κρυονερίου (Αρ. Πρωτ. 28004/29-08- 2023)

ΘΕΜΑ 30ό: Έγκριση της 46/2023 απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Κρυονερίου “Εξέταση αιτήματος παρατάσεως ταφής του θανόντα Χ.Γ.” (Αρ. Πρωτ. 31459/02-10-23)