logo


Την περασμένη Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, συζητήθηκε μεταξύ άλλων, ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα: Η έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου – ΕΣΕΚΚ για την εξασφάλιση, Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων που είναι θεσμοθετημένοι στις περιοχές όπου υπάρχουν Σχέδια Πόλης στο Δήμο Διονύσου και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προτεραιοποίησης.

Τρεις Κοινωφελείς Χώροι στη Δροσιά, στο πλαίσιο αυτού του Επιχειρησιακού Σχεδίου που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, ήταν τελικά στις προτεραιότητες, για εξασφάλιση.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις εκτάσεις που στο Σχέδιο Πόλης της Κοινότητας είναι χαρακτηρισμένοι ως Κοινωφελείς Χώροι, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκτηθεί από το Δήμο., Για τους χώρους αυτούς η διαδικασία απαλλοτρίωσης είχε ξεκινήσει στο παρελθόν- για έναν μάλιστα, με χρήση σχολείου-, είχαν παρακατατεθεί και τα χρήματα της αποζημίωσης, όμως δικαστική εμπλοκή εμπόδισε την υπόθεση να προχωρήσει, με αποτέλεσμα και για την περίπτωση αυτή όπως και για τις υπόλοιπες, σήμερα χρηματοδότηση να μην υφίσταται.

Σημειώνεται πως το 2021 το Πράσινο Ταμείο απηύθυνε πρόσκληση προς τους ΟΤΑ της χώρας για την εκπόνηση του παραπάνω επιχειρησιακού προγράμματος, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”. Στόχος ήταν η αντιμετώπιση όλων των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης. Στο πλαίσιο αυτό κάθε Δήμος καλείτο να εντοπίσει και να τοποθετήσει σε ψηφιακό χάρτη τους χαρακτηρισμένους Κοινόχρηστους και Κοινωφελείς Χώρους, για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί ακόμη απαλλοτρίωση, και να τους προτεραιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής, αλλά και το στάδιο όπου βρίσκεται η διαδικασία της απαλλοτρίωσης, ώστε οι χώροι αυτοί να μην χάσουν τον κοινωφελή χαρακτήρα τους και να μετατραπούν σε οικοδομήσιμους, με μεγάλη επιβάρυνση του αστικού περιβάλλοντος. Σημειωτέον ότι η επιβολή απαλλοτρίωσης, χωρίς την υλοποίησή της, δεν μπορεί να διαρκεί επ’ άπειρον.

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε ο Δήμος Διονύσου, η πρότασή του για το σχετικό Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με το ποσόν των 40.000 ευρώ και το Σχέδιο ανατέθηκε σε εταιρεία. Από τα παραδοτέα της προέκυψε η προαναφερθείσα προτεραιότητα της εξασφάλισης των τριών παραπάνω χώρων, όλων στη Δροσιά, συνολικής επιφάνειας 7 στρεμμάτων περίπου. Για τους χώρους αυτούς, δίνεται πλέον η δυνατότητα να συνεχιστούν οι δίκες για την οριστική αναγνώριση δικαιούχων, εν συνεχεία να ορισθεί τιμή μονάδας και μέσω χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, οι χώροι να περιέλθουν στο Δήμο.

Το Σχέδιο αυτό, όπως τονίζει στην Οδό Διονύσου ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού Γ. Φωτάκης, «κούμπωσε με την παράλληλη και σε βάθος πολύ σημαντική δουλειά που έγινε αυτή την 4ετία, για τον προσδιορισμό, τη διεκδίκηση και την κατοχύρωση όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων σε όλο το εύρος του Δήμου. Δυστυχώς στην παρούσα φάση, κατέστη αδύνατον να ενταχθούν, όπως στη Δροσιά, χώροι και της Κοινότητας Διονύσου, όπου εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες εκκρεμότητες. Και αυτό επειδή οι εκκρεμότητες αυτές σχετίζονται, μεταξύ των άλλων, και με το υπό εκκαθάριση καθεστώς του Συνεταιρισμού Ν. ΑΙΟΛΙΣ, ο οποίος σύμφωνα με το νόμο είναι μεταξύ των επισπευδόντων – αιτούντων τη θεσμοθέτηση του Σχεδίου Πόλης Διονύσου και άρα μεταξύ των υπόχρεων έναντι του Δήμου, για την εξασφάλιση των προβλεπομένων Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων 100άδων στρεμμάτων. Πρόκειται ακριβώς για το τοπίο που αναμένεται να ξεκαθαρισθεί με τις δυο διεκδικητικές δίκες που ήδη έχουν ασκηθεί και σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες.

Συνεπώς, σήμερα όλοι οι εν λόγω χώροι καταγράφηκαν με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΣΕΚΚ, ώστε ανάλογα με το αποτέλεσμα των δικών, που πάντως αναμένεται θετικό, να υπάρξει η ανάλογη δυνατότητα, εφόσον υπάρξει ανάγκη, χρηματοδότησης μέσω του Πράσινου Ταμείου«.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως με ενέργειες του Δήμου, και προσωπικά του Αντιδημάρχου, στο Νόμο 4821 του 2021 (Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις), θεσμοθετήθηκε σημαντική νομοθετική ρύθμιση, με τίτλο “Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από Ο.Τ.Α., τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές”.

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται πως ακίνητα χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστα και κοινωφελή, που καταχωρίστηκαν στο Κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη περιέρχονται κατά κυριότητα αυτοδικαίως στον οικείο ΟΤΑ, μετά από διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν αίτησης του ΟΤΑ και με τη σύμφωνη γνώμη τής κατά τόπο κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ήδη η διάταξη αυτή, όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος, «έτυχε εφαρμογής σε μεγάλο πρόβλημα εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης, της περιοχής Αναγέννησης, στο Συνεταιρισμό Εφέδρων, και συγκεκριμένα στην οδό Θέτιδος, πλάτους 20μ, ο άξονας της οποίας αποτελεί το διοικητικό όριο μεταξύ του Διονύσου και της Εκάλης.

Η Εκάλη προηγήθηκε του Διονύσου στην εφαρμογή του Σχεδίου πόλης, με τη διάνοιξη της οδού Θέτιδος, μόνον κατά το δικό της μισό, πλάτους 10μ. Αργότερα, όταν ο Συνεταιρισμός Εφέδρων ήρθε να εφαρμόσει το Σχέδιο στην πλευρά της Κοινότητας Διονύσου, αρκέσθηκε στο ήδη διανοιγμένο 10μετρο πλάτος της οδού Θέτιδος.

Αποτέλεσμα: Κατά την κτηματογράφηση του 2008, πρόχειρα φερόμενος ο μελετητής, είδε την αδοιάνοικτη εδαφική λωρίδα των 10μ. και λανθασμένα την απέδωσε όχι στο οδικό δίκτυο, ως όφειλε, αλλά σε άγνωστο. Η συνέπεια ήταν, όλα τα εν επαφή οικόπεδα, να βρεθούν χωρίς πρόσωπο και να χαρακτηρισθούν άρτια μεν αλλά μη οικοδομήσιμα, ως στερούμενα την κατά νόμο απαίτηση να βλέπουν σε κοινόχρηστο χώρο.

Η προσπάθεια του Δήμου, να αποκαταστήσει τη λανθασμένη κτηματολογική εγγραφή, προσέκρουσε στον ισχυρισμό των Υπηρεσιών που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, ότι σε όσες εκτάσεις προέρχονται από παλαιά δασοκτήματα, θεωρούν ότι πρέπει να προβάλουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Η ισχυρή αντίδραση του Δήμου, με κύριο επιχείρημα ότι ακόμη και αν ισχύει ο εν λόγω ισχυρισμός και οι περιπτώσεις αυτές περιέλθουν στο Δημόσιο, αυτές θα είναι άνευ ουσίας αφού ως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, θα είναι εκτός συναλλαγής και ουσιαστικά άνευ αξίας, έφερε το αποτέλεσμα της παραπάνω ρύθμισης και το πρόβλημα της οδού Θέτιδος επιλύθηκε.

Εδώ να επισημανθεί, ότι ειδικά στις απαιτήσεις του Δήμου για τις περιπτώσεις στην Κοινότητα Διονύσου, που αφορούν στα προς κατοχύρωση ακίνητα της αμετάκλητης δικαστικής Απόφασης 3070/2011, ποσοστό 36,46% έχει σταθερά αποδοθεί κτηματολογικά υπέρ αγνώστου και άρα η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να αποβεί πολύ ευνοϊκή για ευδοκίμηση των ενδίκων μέσων υπέρ του Δήμου».