logo


Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 8.30 το πρωί θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου με 15 θέματα στην Ημερήσια διάταξη. Ανάμεσά τους:

*Η ακύρωση της διακήρυξης του διαγωνισμού για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών του Δήμου, προϋπολογισμού 879.000 ευρώ, που είχε δημοσιευθεί τον περασμένο Ιούλιο. Κατά της διακήρυξης υπεβλήθησαν από υποψήφιο ανάδοχο (σ.σ. τον ίδιο που σήμερα εκτελεί τη σχετική ενεργή σύμβαση του Δήμου Διονύσου) προς την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προδικαστικές προσφυγές, με τις οποίες ισχυρίζεται πως η διακήρυξη θέτει υπερβολικές, αναιτιολόγητες και ασαφείς τεχνικές προδιαγραφές, που τον αναγκάζουν να αναζητήσει τη βοήθεια άλλων επαγγελματιών, με αποτέλεσμα τη μείωση του κέρδους του, φτάνοντας μέχρι και στην περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του στο διαγωνισμό, “κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης”. Τους ισχυρισμούς του φορέα δέχθηκε η Ενιαία Αρχή, με αποτέλεσμα να ακυρώσει τη διακήρυξη, έτσι μεθαύριο η Οικονομική Επιτροπή καλείται να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό με νέα μελέτη και νέους όρους.

*Επαναπροκηρύσσεται εξάλλου με νέα μελέτη και νέους όρους ο διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, προϋπολογισμού 918.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ακυρώσει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του οριστικού αναδόχου, στο μέρος που αφορούσε τα παραπάνω είδη, εντοπίζοντας σωρεία πλημμελειών, ενώ αντιθέτως είχε εγκρίνει το κομμάτι του που αφορούσε στην προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.

*Στην επαφή των παιδιών του Δημοτικού με το θέατρο μαριονέτας αλλά και την όπερα στοχεύουν οι παραστάσεις του (διασκευασμένου) “Κουρέα της Σεβίλλης” του Gioachino Rossini από τις Αθηναϊκές Μαριονέτες, που θα ανεβεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου, στις 28-29-30 Νοεμβρίου για δυο παραστάσεις την ημέρα, με προϋπολογιζόμενο κόστος 11.160 ευρώ. Οι Αθηναϊκές Μαριονέτες ιδρύθηκαν το 1999 από τους μαριονετίστες Βασίλη Αθανασάκη και Τιτίκα Βόβορα.Έχουν συνεργασθεί με φορείς όπως η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων του ΥΠΠΟ, το Ίδρυμα Γουλανδρή, για την παραγωγή και παρουσίαση παραστάσεων και έχουν συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό εκπροσωπώντας την Ελλάδα και έχουν βραβευθεί, προάγοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά και το θέατρο μαριονέτας. Οι παραστάσεις αντλούν από το Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, πρωτότυπα και κλασικά κείμενα. Εκτός από τις παραστάσεις που παρουσιάζουν στην Αθήνα, ο θίασος περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα με παραστάσεις φιλανθρωπικού σκοπού για τη στήριξη ιδρυμάτων ΑΜΕΑ, ορφανοτροφείων κ.ά. ενώ έντονη είναι η συνεργασία τους με θιάσους θεάτρου, θεάτρου σκιών, όπως και χοροθεάτρου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 11ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22490/19-7-2022 Συμφωνίας- Πλαίσιο για την Συντήρηση- Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 34796/30-10-2023).

ΘΕΜΑ 2ο: Ακύρωση Διακήρυξης “Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών του Δήμου Διονύσου” με αριθμό πρωτοκόλλου 24796/18-7-2023 σε συμμόρφωση με την 1537,1538/2023 Απόφαση του 4ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ. Πρωτ. 34965/31-10-2023).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων εφημερίδων που είχαν δημοσιευτεί περιλήψεις διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου μας και δεν τελεσφόρησαν (Αρ. Πρωτ. 35288/01-11-2023).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 7ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 17195/29-5–2023 Συμφωνίας- Πλαίσιο για την Συντήρηση- Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 35319/01-11–2023).

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων- εξόδων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (Αρ. Πρωτ. 34760/30-10-2023)

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων- εξόδων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Αρ. Πρωτ. 34761/30-10-2023)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού Νο2 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικής εκδηλώσεις, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 107.875,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (Αρ. Πρωτ.  35417/02-11-2023)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της Μελέτης, Καθορισμός των Όρων Διακήρυξης και Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την “¨Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου”, με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αρ. Πρωτ. 28987/07-09-2023)

ΘΕΜΑ 9ο: Ανάθεση υπηρεσίας σε δικαστικό επιμελητή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 35534/03-11-2023)

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών (Αρ. Πρωτ. 35240/01-11-2023)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση παραστάσεων της όπερας “Ο Κουρέας της Σεβίλλης” από τις Αθηναϊκές Μαριονέτες υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γ. Μακρίδη (Αρ. Πρωτ. 35433/02-11-2023)

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 34993/31-10-2023)

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.  για την ενίσχυση των Κοινωνθκών Δομών του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 35032/31-10-2023)

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 35419/02-11-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ 15ο: Αίτημα του κου ΚΑΤ.-ΔΗΜ. για αποζημίωση λόγω ζημιάς στο αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΟΟ… μετά από κύλιση και πρόσπτωση κάδου απορριμμάτων (Αρ. Πρωτ. 35427/02-11-2023)