logo


Η κατάργηση ή μη του Νομικού Προσώπου της ΕΣΤΙΑΣ, με βάση τον πρόσφατο νόμο 5056/2023 (σ.σ. και όχι 5053, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην εισήγηση) περί αναμόρφωσης του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ, αποτελεί το κορυφαίο ζήτημα στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ, με 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Ο νόμος, που έχει συναντήσει πολλές αντιδράσεις από τους αυτοδιοικητικούς φορείς, προβλέπει την αυτοδίκαιη κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού στους Δήμους, με χρονικό ορίζοντα το τέλος του χρόνου. Με επόμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, εντούτοις, προβλέφθηκε η συνέχιση της λειτουργίας τους, εφόσον ο ετήσιος προϋπολογισμός αυτών των Νομικών Προσώπων υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ, όπως εν προκειμένω συμβαίνει με την ΕΣΤΙΑ, ενώ απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που να βασίζεται σε συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, με τα οποία να καταδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας του Νομικού Προσώπου με εξειδικευμένο αντικείμενο, αξιοσημείωτη/μακρόχρονη απόδοση έργου, καθώς και ευρύτερη αναγνώριση. Η απόφαση, την οποία καλείται να λάβει μεθαύριο του Δημοτικό Συμβούλιο, βασισμένη στην πολυσέλιδη και αναλυτικότατη παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που υπογράφει ο Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Τ. Καρασαρλής, θα πρέπει εν συνεχεία να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στην περίπτωση πάντως που η ΕΣΤΙΑ καταργηθεί, τότε προβλέπεται ο ορισμός ενός επιπλέον Αντιδημάρχου.

Σημειώνεται εδώ πως η ΕΣΤΙΑ έχει υπό την εποπτεία της 8 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, με δυνατότητα φιλοξενίας 400 παιδιών, καθώς και 6 ΚΑΠΗ (ένα ανά Κοινότητα, πλην της Ροδόπολης), με 1500 εγγεγραμμένα μέλη. Περιττό να ειπωθεί πως η προσφορά της στην τοπική κοινωνία από την εποχή που ιδρύθηκε, το 2011, είναι ανεκτίμητη.

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσια διάταξης περιλαμβάνονται ακόμη:

*Η αμοιβή του δικηγόρου- εξωτερικού συνεργάτη που έχει αναλάβει την υπόθεση για την αποτροπή εγκατάστασης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο σταθμό του ΟΣΕ στον Άγ. Στέφανο. Το θέμα, που έρχεται από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα το συζητήσει την ίδια ημέρα (Τρίτη 31/10) το πρωί, σχετίζεται με τις νομικές ενέργειες του δικηγόρου, από τον Απρίλιο του 2023 οπότε και του ανατέθηκε η υπόθεση. Σύμφωνα με το υπόμνημά του προς την Οικονομική Επιτροπή, απερρίφθη η αίτηση προσωρινής διαταγής, που συζητήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, ενώ η εκδίκαση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων έχει προσδιορισθεί για τις 20 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, τα ασφαλιστικά μέτρα συνδυάζονται με την άσκηση αγωγής και τη σύνταξη του σχετικού δικογράφου. Για τις ενέργειες αυτές η αμοιβή που ζητεί ο δικηγόρος για τον ίδιο και τους δυο συνεργάτες που τον συνδράμουν στο έργο του- ακόμη ένα δικηγορικό γραφείο και ένα περιβαλλοντολόγο- ανέρχεται στις 8.040 ευρώ.

*Η επιβολή προστίμου τόσο στην εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ, που είχε καταρχάς αναλάβει το έργο της αποχέτευσης σε 5 Κοινότητες της πόλης, όσο και στους ιδιοκτήτες εργοταξιακού χώρου, στην οδό Χανίων, τον οποίο μίσθωνε η εταιρεία και όπου εναπέθετε υλικά εκσκαφής και καθαιρέσεων. Από το 2014-15, οπότε και ξεκίνησε το έργο στο Δήμο, έχουν δημιουργηθεί τεράστιες επιχωματώσεις στον εν λόγω χώρο, σημειώνει στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδης, με αποτέλεσμα τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα των περιοίκων λόγω της όχλησης από το θόρυβο και τη σκόνη. Οι επιστολές από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ΤΟΞΟΤΗ, που- υπενθυμίζεται- εν συνεχεία υποκαταστάθηκε από τον ΑΚΤΟΡΑ, δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, μια που η εταιρεία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το χώρο για την απόθεση υλικών και τη λειτουργία θραυστήρα. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου, καλείται να επιβάλει πρόστιμο και στους ιδιοκτήτες του χώρου και στον ΤΟΞΟΤΗ. Για το ίδιο θέμα, σημειώνεται, είχε επιβληθεί το 2019 διοικητική κύρωση της Περιφέρειας Αττικής και πρόστιμο 25.000 ευρώ στο Δήμο, ενώ υπόλογοι σε ποινική δίκη είχαν βρεθεί ο τέως Δήμαρχος Δ. Ζαμάνης και ο πρώην Αντιδήμαρχος Ευ. Λυρούδιας, και είχαν αθωωθεί, επειδή το Δικαστήριο είχε δεχθεί πως η ΤΟΞΟΤΗΣ είχε εκμισθώσει την ιδιοκτησία, χωρίς να φέρει ευθύνη ο Δήμος Διονύσου.

*Η κατ’εξαίρεση παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Άνοιξης. Πρόσφατη είναι η απίστευτη ιστορία με τη διπλή ταφή στο εν λόγω Κοιμητήριο, για την οποία ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χ. Πιπέρης αντιμετωπίζει δυο μηνυτήριες αναφορές καθώς και την παραπομπή του για παράβαση καθήκοντος. Η κατ’εξαίρεση παραχώρηση του μονού οικογενειακού τάφου (σ.σ. ο οικείος Κανονισμός προβλέπει πως οι οικογενειακοί τάφοι είναι διπλοί), μετά από αίτημα συγγενούς του δεύτερου ταφέντος, προτείνεται από το Τοπικό Συμβούλιο της Άνοιξης με ομόφωνη απόφασή του, σε ένδειξη αναγνώρισης του σφάλματος των υπηρεσιών και ως ελάχιστη ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη η οικογένεια του αποβιώσαντος συμπολίτη.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Ορθή επανάληψη της 81/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση των όρων της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Διονύσου και ΕΥΔΑΠ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπευθύνου διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης της πράξης με τίτλο “Καθαρισμός και συντήρηση Φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το έργο ΣΑΝΑ 255 με ενάριθμο 2023ΝΑ25500031 (Αρ. Πρωτ. 34445/25-10-2023)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με Είδη και Εργασίες Πρασίνου σχετικά με αίτημα παράτασης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου” (Αρ. Πρωτ. 34441/25-10-2023)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 5ο: Αμοιβή Δικηγόρου για την αποτροπή τοποθέτησης/ή καθαιρέσεως κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή σταθμού ΟΣΕ Αγ. Στεφάνου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Επιβολή προστίμου στην ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου “Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου” και στον ιδιοκτήτη/εκμισθωτή του εργοταξιακού χώρου επί της οδού Χανίων (Αρ. Πρωτ. 33974/20-10-2023)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”, προϋπολογισμού 122.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) (Αρ. Πρωτ. 34224/24-10-2023)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ” (Αρ. Πρωτ. 34406/25-10-2023)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 9/2023 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Άνοιξης για παραχώρηση οικογενειακού τάφου (Αρ. Πρωτ. 33994/23-10-2023)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη του ΝΠΔΔ “Η ΕΣΤΙΑ” του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 34627/27-10-2023)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ.: 133/23 απόφασης ΔΣ ως προς την διάρκεια της σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.