logo


Στις 8.30 το πρωί της Τρίτης 31 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με 13 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσά τους:

*Η συμμόρφωση με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, καθώς και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου. Και ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης το Συνέδριο δεν εντόπισε προβλήματα και ο διαγωνισμός στα αντίστοιχα υποτμήματα κατακυρώνεται κανονικά σε αυτόν που η Οικονομική Επιτροπή έχει ανακηρύξει ως οριστικό ανάδοχο, δεν συμβαίνει το ίδιο με το κομμάτι που αφορά στα καύσιμα κίνησης και τα λιπαντικά. Εκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο βρήκε σωρεία ουσιωδών πλημμελειών, που ξεκινούν από τη λήψη μιας μόνο προσφοράς για τον υπολογισμό στις τιμές μονάδας, οι οποίες επιπλέον παρουσιάζουν δυσανάλογη αύξηση σε διάστημα περίπου δυο χρόνων, και φτάνουν μέχρι την ασάφεια γύρω από τη μετοχική κατάσταση του οριστικού αναδόχου αλλά και την απουσία δικαιολογητικών εκ μέρους του. Έτσι η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει τη συμμόρφωση με την απόφαση του Συνεδρίου, που επιτρέπει μεν την υπογραφή σύμβασης για τα καύσιμα θέρμανσης, αλλά ακυρώνει το κομμάτι του διαγωνισμού για τα καύσιμα κίνησης και τα λιπαντικά και επιβάλλει την επαναπροκήρυξή του ως προς αυτά.

*Η θεατρική παράσταση “Αυτός, ο Άλλος και το παντελόνι του” του Ιάκωβου Καμπανέλλη ανεβαίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγ. Στεφάνου  στις 13 Νοεμβρίου. Η παράσταση έχει κόστος σχεδόν 5.000 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση και με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

*Με την ίδια διαδικασία, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αποκαταστάθηκαν οι βλάβες σε αντλιοστάσια της Αναγέννησης και του Αγ. Στεφλανου, στα οποία είχαν σημειωθεί βλάβες συνεπεία της κακοκαιρίας DANIEL τον περασμένο Σεπτέμβριο, δαπάνης περίπου 33.000 και 34.000 ευρώ αντιστοίχως.

*Στην Οικονομική Επιτροπή, και λίγες ώρες αργότερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα συζητηθεί η αμοιβή του δικηγόρου/εξωτερικού συνεργάτη, στον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση με την αποτροπή εγκατάστασης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο χώρο του ΟΣΕ, στον Άγ. Στέφανο. Στο αναλυτικό του υπόμνημα ο δικηγόρος αναφέρει τις νομικές ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί, από τον Απρίλιο του 2023 οπότε και του ανατέθηκε η υπόθεση, και σε αυτές που επίκεινται: Κατ’ αρχάς απερρίφθη η αίτηση προσωρινής διαταγής, που συζητήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, ενώ η εκδίκαση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων έχει προσδιορισθεί για τις 20 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, τα ασφαλιστικά μέτρα συνδυάζονται με την άσκηση αγωγής και τη σύνταξη του σχετικού δικογράφου. Για τις ενέργειες αυτές η αμοιβή που ζητεί ο δικηγόρος για τον ίδιο και τους δυο συνεργάτες που τον συνδράμουν στο έργο του- ακόμη ένα δικηγορικό γραφείο και ένα περιβαλλοντολόγο- ανέρχεται στις 8.040 ευρώ.

*Τέλος, στην ιστοσελίδα του Δήμου, τόσο στη σχετική με την Οικονομική Επιτροπή όσο και σε αυτήν του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει αναρτηθεί ακόμη εισήγηση για την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, που θα συζητηθεί και στα δυο συλλογικά όργανα την προσεχή Τρίτη.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού Νο1 της επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0)”, συνολικού προϋπολογισμού 2.242.515,00 ευρώ (Αρ. Πρωτ. 34526/26-10-2023)

ΘΕΜΑ 2ο: Συμμόρφωση με την υπ’αριθ. 409/2023 πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α: 180194) για την προμήθεια υγρών καυσίμων- λιπαντικών και πλυντηρίου οχημάτων Δήμου (Προϋπολογισμούς μελέτης: 1.835.140,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (Δικαίωμα προαίρεσης (50%): 917.570,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (Αρ. Πρωτ. 34529/26-10-2023)

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την “Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών και Υπηρεσιών” (Αρ. Πρωτ. 28030/27-09-2023)

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΑΡ. 32Α Ν.4412/2016 & ΠΑΡ.1 ΑΡ. 43 Ν4605/2019) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ” ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ “DANIEL” ΣΤΙΣ 6.9.2023 (Αρ. Πρωτ. 34543/26-10-2023)

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΑΡ. 32Α Ν.4412/2016 & ΠΑΡ.1 ΑΡ. 43 Ν4605/2019) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ “ΠΟΝΤΙΩΝ” ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ “DANIEL” ΣΤΙΣ 6.9.2023 (Αρ. Πρωτ. 34545/26-10-2023)

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1. Πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την πρόσληψη έκτακτου ωρομίσθιου μουσικού και καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ειδικοτήτων καθηγητών μουσικής και εικαστικών – καλλιτεχνικών  σπουδών, 2. οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την παροχή υπηρεσιών μουσικού και καλλιτεχνικού προσωπικού με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου (ΠΔ 524/1980) (Αρ. Πρωτ. 34624/26-10-2023)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της θεατρικής παράστασης “Αυτός, ο Άλλος και το παντελόνι του” του Ιάκωβου Καμπανέλλη (Αρ. Πρωτ. 34556/26-10-2023)

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 34086/23-10-2023)

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 34619/26-10-2023)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 61.420.028 με Τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων” προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Ανάθεση υπηρεσίας σε δικαστικό επιμελητή για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας (Αρ. Πρωτ. 34694/27-10-2023)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 13ο: Νομική Εκπροσώπηση (Αρ. Πρωτ. 13006/18-4-2023)