logo


Δια ζώσης θα συνεδριάσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με 21 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσά τους:

*Η έγκριση μελέτης και οι όροι διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 50%, που αφορά στη συντήρηση και επισκευή των αντλιοστασίων και των δεξαμενών πόσιμου ύδατος του Δήμου. Οι εργασίες, ειδικότερα και σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας, περιλαμβάνουν την προληπτική (έλεγχος λειτουργίας) και την κατασταλτική (επισκευή βλαβών) συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αλλά και του δικτύου ύδρευσης όταν οι βλάβες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα συνεργεία του Δήμου, καθώς και τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα. Τα αντλιοστάσια, για τα οποία πραγματοποιείται η παραπάνω προμήθεια, είναι:

Στον Άγ. Στέφανο: Ποντίων, Αγίου Δημητρίου, Ευξείνου Πόντου, Γκούριζας

Στην Άνοιξη: Σουλίου, Λυκαβηττού, Μακεδονομάχων, Ναυαρίνου

Στη Σταμάτα: Αγίας Σωτήρας, Γηπέδου, Ιππικού Ομίλου, Παπανικολή.

Στη Ροδόπολη: Αγίων Πάντων, Λεωφόρου Διονύσου

Στη Δροσιά: Γρ. Λαμπράκη, Πλατείας Σεμέλης

Στο Κρυονέρι: Ασκληπιού, Δεξαμενής.

Και στην Κοινότητα Διονύσου: Ραπεντώσας, Λ. Αθηνών, Δεξαμενές (τέρμα Κωνσταντινουπόλεως).

Εκτός από τα παραπάνω, αντλιοστάσια υπάρχουν ακόμη σε τέσσερα σημεία του δικτύου και συγκεκριμένα τρία στο Διόνυσο για την προώθηση του νερού σε υψηλότερες θέσεις (στην οδό Καρκαβίτσα και Καβάφη, στην οδό Μεθώνης και Παλαμά, και στην οδό Θεμιστοκλέους στην περιοχή της Αναγέννησης) και ένα στην Άνοιξη (στην οδό Σάμου).

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ετήσια προληπτική συντήρηση – αποκατάσταση ελλείψεων και επισκευή τυχόν βλαβών λειτουργίας του υποσταθμού μέσης τάσης που λειτουργεί στο αντλιοστάσιο των Τριών Πεύκων στο Διόνυσο.

Η δαπάνη των 200.000 ευρώ επιμερίζεται στους προϋπολογισμούς τριών ετών-2023, 2024 και 2025.

*Έρχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που συνεδρίασε κατεπειγόντως την Παρασκευή 15/9 και συνδέεται με την κατασκευή του σταθμού του προαστιακού. Ο λόγος για το τελευταίο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αίτηση της ΕΡΓΟΣΕ για παραχώρηση τμήματος του οδικού δικτύου, μεταξύ των οδών Κυνουρίας και Αιγαίου, ώστε να εκτελέσει εργασίες απαραίτητες για τη νέα σιδηροδρομική στάση στο Κρυονέρι. Σύμφωνα, τέλος, με το αίτημα της ΕΡΓΟΣΕ, οι εργασίες αφορούν αποκλειστικά την αναδιαμόρφωση και προσαρμογή του υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου για την πρόσβαση στην νέα στάση Κρυονερίου, χωρίς να θίγεται καμιά από τις παρόδιες ιδιοκτησίες. Υπενθυμίζεται πως το έργο για την κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στο Κρυονέρι, που εγκρίθηκε για δημοπράτηση το 2022, έχει προϋπολογισμό μελέτης 5,88 εκατ. ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ περιλαμβάνει την κατασκευή στάσης μεταξύ των Σιδηροδρομικών Σταθμών  Δεκελείας και Αγίου Στεφάνου, η οποία θα ενταχθεί στο δίκτυο του προαστιακού.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια (1) Υπηρεσίας Συντήρησης- Επισκευής, (2) Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα Μηχανήματα Επεξεργασίας Φυτικών καταλοίπων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 109.740,00€ συμ/νου ΦΠΑ 24% και λήψη σχετικής απόφασης (Αρ. Πρωτ. 29571/13-09-2023)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 10ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22490/19-7-2022 Συμφωνίας- Πλαίσιο για την Συντήρηση- Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 29676/14-09-2023)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Νο1 & Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια Φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 178.992,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (Αρ. Πρωτ. 29700/14-09-2023)

ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα της κ. Μ.ΑΓΓ. περί καταβολής αποζημίωσης για την ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της με αρ. κυκλ. ΖΥΡ από πτώση πεύκου (Αρ. Πρωτ. 29564/13-09-2023)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την “Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 21804/12-7-2023)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 29059/08-09-2023)

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ  για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 29208/11-09-2023)

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 29721/14-09-2023)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 16/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 17/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 18/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 19/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 20/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 21/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 22/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 23/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 24/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 25/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 20ό: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 8-09-2023 και αφορά την υπ’αριθμ 26/2023 απόφασή της.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της 38/23 απόφασης ΕΠΖ για την παραχώρηση τμήματος οδικού δικτύου για την εκτέλεση του έργου της Σιδηροδρομικής Στάσης Κρυονερίου.