logo


Μια αναγκαία διευκρίνιση: Με το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε την συνοπτική έκδοση του προγράμματος της παράταξης. Στο κείμενο δεν πρόκειται να εντοπίσετε φαραωνικά έργα και μεγαλεπήβολα σχέδια. Όχι διότι μας λείπει το όραμα για τον Διόνυσο που μας αξίζει, ούτε επειδή υπολειπόμαστε σε παραγωγική σκέψη, δημιουργική φαντασία, τεχνογνωσία και βούληση. Είναι επιλογή μας να επικεντρωθούμε σε αυτά, τα θεμελιώδη, βασικά, ουσιαστικά και αυτονόητα, που πρέπει με άμεση προτεραιότητα να υλοποιηθούν, ώστε ο δήμος να επιτύχει το ελάχιστο ανεκτό-αποδεκτό επίπεδο προδιαγραφών και προϋποθέσεων.

ΜΕΡΟΣ Α΄ –  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο Δήμος Διονύσου διοικείται αυταρχικά, συγκεντρωτικά και με αδιαφάνεια. Ταυτόχρονα, συστηματικά και μεθοδευμένα, γίνεται κατάχρηση των απευθείας αναθέσεων και παρατηρείται σπατάλη δημοτικών πόρων σε έργα και υπηρεσίες αμφίβολης χρησιμότητας και ποιότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πλήρως απαξιωθεί και έχουν σημειωθεί, και καταγραφεί, συμπεριφορές που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες για διεξαγωγή δημοκρατικού διαλόγου, έχει καταπατηθεί κάθε δεοντολογική αρχή και έχει ακυρωθεί κάθε προσπάθεια στην αναζήτηση συναινέσεων και συγκλίσεων. Η απερχόμενη δημοτική αρχή λογοδοτεί προσχηματικά, με μονολόγους, εκμεταλλευόμενη την δήθεν λογοδοσία ως εργαλείο προπαγάνδας και παραπλάνησης.

Ο Νέος Διόνυσος προτείνει:

  1. Τακτικές συναντήσεις του δημάρχου με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και έκτακτες, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Οι συναντήσεις αυτές θα μπορούσαν, επίσης, να αξιοποιηθούν για την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Δ.Σ., την επιδίωξη-επίτευξη συναινέσεων και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συλλογικού Οργάνου. 
  2. Ανοικτές δημόσιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τα  μείζονα προβλήματα του Δήμου, με την ενεργή συμμετοχή των οργανωμένων συλλογικών οντοτήτων και των πολιτών. Σκοπός είναι η παροχή βήματος και φωνής στους δημότες και η καλλιέργεια αμεσο-δημοκρατικών διαδικασιών.
  3. Δυνατότητα κατάθεσης γραπτών ερωτήσεων από παρατάξεις, δημοτικούς συμβούλους, οργανωμένες συλλογικές οντότητες και πολίτες με την υποχρέωση, από πλευράς δημοτικής αρχής, γραπτών απαντήσεων, σε εύλογο χρονικό διάστημα και με πλήρη διαφάνεια στην επικοινωνία.
  4. Πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, με την εφαρμογή κανόνων και μέτρων, που θα προκύψουν με διαβούλευση και συναινετικές διαδικασίες.
  5. Ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες στην επιλογή Προέδρων ΝΠΔΔ, Ειδικών Συνεργατών και Συμβούλων, με τακτική λογοδοσία για το προσφερόμενο έργο και τα πεπραγμένα αυτών.  
  6. Πλήρη αξιοποίηση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την υπεύθυνη, αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών, την ευαισθητοποίηση και την ενεργότερη συμμετοχή τους.

ΜΕΡΟΣ Β΄ –  ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο Δήμος Διονύσου εμφανίζει σημαντική υστέρηση όσον αφορά στην ψηφιακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με συνέπεια να σημειώνει κακές επιδόσεις στην ποιότητα, πληρότητα και ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η χαμηλή αποτελεσματικότητα και η περιορισμένη παραγωγικότητα συνεπάγονται  εμφανές και αφανές κόστος, δυσμενές περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σπατάλη χρόνου, ταλαιπωρία των πολιτών και αποκλεισμό τους από σημαντικές, υψηλού επιπέδου, υπηρεσίες και λύσεις. Στον αντίποδα βρίσκονται οι έξυπνες πόλεις, που με την χρήση  καινοτομικών τεχνολογιών και εφαρμογών βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους και προωθούν την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Χρησιμοποιούν  διασυνδεδεμένες συσκευές, αισθητήρες και δεδομένα για να δίνουν λύσεις σε προβλήματα σχετικά με την κυκλοφορία, την ενέργεια, τη διαχείριση αποβλήτων, την υγεία, την ασφάλεια, την οργάνωση της καθημερινότητας.

Ο Νέος Διόνυσος προτείνει:

  1. Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής πύλης με ενσωματωμένες τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιεί ο Δήμος για την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και όλες τις  διαδικτυακές υπηρεσίες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η πύλη θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, εφαρμογές:

          α.      Πληροφοριακού χαρακτήρα όπως, πολιτιστικά δρώμενα, αξιοθέατα, εφημερεύοντα φαρμακεία, πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων και ανακύκλωσης, δρομολόγια λεωφορείων τοπικής συγκοινωνίας με live feed του στίγματος, διαχείριση πολιτιστικών κέντρων, αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων (για βέλτιστο προγραμματισμό της χρήσης τους), εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, δραστηριότητες εθελοντών, υποδοχή αιτημάτων και παραπόνων, καθώς και ενημέρωση για την πορεία/ διαχείριση του αιτήματος/παραπόνου, ενημέρωση για οφειλές και πληρωμή οφειλών, οδηγό της πόλης με καταγραφή των τοπικών επιχειρήσεων.

          β.      Επιχειρησιακού χαρακτήρα όπως, διαχείριση και οργάνωση της διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, αποτύπωση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης, διαχείριση δημοτικών κοιμητηρίων, παιδικών σταθμών και  ευπαθών/ευάλωτων ομάδων για συμμετοχή στις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών και καταλόγου χρηστών, ελεγχόμενη στάθμευση, τηλεδιαχείριση ύδρευσης, απομακρυσμένο έλεγχο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού LED, ανοιχτή διακυβέρνηση, ηλεκτρονικό σύστημα διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα.

  1. Δημιουργία του Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕΔΙΚ), το οποίο θα λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και θα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, τις δημοτικές υπηρεσίες και τις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας. Το ΚΕΔΙΚ θα διαχειρίζεται:

          α.      Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών, μέσω αισθητήρων ανίχνευσης και εντοπισμού φλόγας και καπνού και θερμογραφικών καμερών, που θα εγκατασταθούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά των πυροφυλακίων. Με την επιπλέον αξιοποίηση drones εξοπλισμένων με κατάλληλους αισθητήρες θα καλύπτεται το σύνολο της έκτασης του Δήμου.

          β.      Τα σχέδια αντιμετώπισης ακραίων φυσικών φαινομένων και καταστροφών, συντονισμού και παρακολούθησης των διαθέσιμων πόρων και μέσων του Δήμου, σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών.

          γ.      Την παρακολούθηση ή/και τον συντονισμό χρήσης του  απομακρυσμένου δημοτικού  μηχανολογικού εξοπλισμού, την παρακολούθηση του στόλου οχημάτων μέσω γεωεντοπισμού, καθώς και την παρακολούθηση των καμερών ασφαλείας στα δημοτικά κτίρια.

Μια, δεύτερη, αναγκαία διευκρίνιση: Εμείς, στον Νέο Διόνυσο, δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Εξάλλου, το προεκλογικό πρόγραμμα είναι η «ταυτότητά» μας, ο τρόπος αυτό-προσδιορισμού μας, το πλαίσιο της πολιτικής μας και η βάση της γνωριμίας, του διαλόγου και της επικοινωνίας με τους δημότες. Έτσι το βλέπουμε και έτσι σας (προς)καλούμε να το δείτε.

Νίκος Καρυστινός

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Νέος Διόνυσος