logo


Με δυο μόλις θέματα συνεδριάζει δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου την προσεχή Τρίτη 29 Αυγούστου, στις 8.30 το πρωί, αλλά ακολουθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 6.30 μ.μ., η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο- δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη- και με θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Το κυριότερο θέμα στην Οικονομική Επιτροπή αφορά στην αναστολή συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων, προϋπολογισμού 878.850 ευρώ για ένα χρόνο, λόγω προσφυγής ενός εκ των ενδιαφερομένων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Αναστολή Συνέχισης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών του Δήμου Διονύσου» έως την έκδοση απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί κατατεθείσας προσφυγής. (Αρ. Πρωτ. 27510/22-08-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη Απόφασης Δημάρχου για ανάληψη δαπάνης για την οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε νέες παροχές και επέκταση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (Αρ. Πρωτ.27704/24-08-2023)

Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, από την άλλη πλευρά, η Ημερήσια Διάταξη των 26 θεμάτων για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία κυριαρχούν τα σχετικά με την πρόθεση της εταιρείας ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ να εγκαταστήσει εκ νέου λατομική δραστηριότητα στην Πεντέλη.

*Το πρώτο από αυτά αφορά στην έκφραση γνώμης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που η εταιρεία έχει καταθέσει στα αρμόδια συλλογικά όργανα στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαβούλευσης, και το δεύτερο με τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει ο Δήμος αντιδρώντας στην εγκατάσταση νέων Λατομείων. Υπενθυμίζεται εδώ πως πριν από ένα χρόνο και πλέον, τον περασμένο Μάρτιο, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε και πάλι συζητήσει για τις ενέργειες αυτές, είχε μάλιστα προχωρήσει στην έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι- εκκρεμούν οι σχετικές κυβερνητικές υποσχέσεις στη Βουλή, καμιά κίνηση δεν έχει γίνει στη θωράκιση του βουνού με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Διατάγματος Προστασίας, η ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ επανήλθε με νέα όπλα στη φαρέτρα της, οι προθεσμίες για τη διαβούλευση της ΜΠΕ τρέχουν, άρα οι ενέργειες αντίδρασης του Δήμου, που είχαν φέρει αποτέλεσμα στην παλιά πραγματικότητα, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή/και να εμπλουτισθούν με νέες, δυναμικότερες και αποφασιστικότερες πλέον. Υπενθυμίζεται πως δεν πάει πολύς καιρός που δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικό Δελτίο Τύπου του Δήμου με τον οδικό χάρτη των ενεργειών: Αίτημα για συνάντηση με το νέο υπουργό ΠΕΝ, καθώς και με την υπουργό Πολιτισμού, ενημέρωση όλων των κομμάτων για την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του προβλήματος, συντονισμός με τους Δήμους Πεντέλης και Κηφισιάς καθώς και με την Περιφέρεια Αττικής, επιστράτευση ειδικών επιστημόνων για την επεξεργασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων του Δήμου αλλά και της Περιφέρειας, και κατά περίπτωση κλιμάκωση του αγώνα κατά των Λατομείων. Χαρακτηριστικό πάντως είναι πως ούτε για το ένα ούτε για το άλλο θέμα έχει αναρτηθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, η οιαδήποτε εισήγηση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

*Πρόταση για την επίλυση του θέματος, που χρονίζει και αποτελεί αγκάθι για τους επιχειρηματίες εστίασης που δραστηριοποιούνται στην πλατεία Δημοκρατίας στον Άγ. Στέφανο, φέρνει ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού Γ. Φωτάκης. Το ίδιο θέμα, που απασχολεί το Δήμο τουλάχιστον από το 2018, συζητήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τον περασμένο Ιούλιο, αφορά σε σημειακές τροποποιήσεις του Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής και λαμβάνει υπόψη τόσο τη σχεδιαζόμενη συνολική ανάπλαση του κέντρου του Αγ. Στεφάνου, όσο και το ισοζύγιο σε Κοινόχρηστους Χώρους. Στην κατεύθυνση αυτή, μια από τις τροποποιήσεις που προτείνεται είναι και αυτή του χαρακτηρισμού του κτηρίου της ΚΑΜΕΛΙΑΣ ως Κοινόχρηστου Χώρου.

*Η ίδια Επιτροπή, μετά από ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κρυονερίου, προτείνει τη χωροθέτηση αγάλματος στην περιοχή στη μνήμη του συνδημότη και ορειβάτη Αντώνη Συκάρη που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2022 στο Νταουλαγκίρι του Νεπάλ.

*Παράταση έως τον Ιούλιο του 2024 καλείται να δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο στον ανάδοχο του έργου της αποχέτευσης στη Δροσιά. Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά παρατάσεων, τμηματικών και συνολικών, μαζί και μια κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου που ακυρώθηκε στη συνέχεια, που δίδονται για το συγκεκριμένο έργο, του οποίου η αρχική προθεσμία περαίωσης έληγε κανονικά το Δεκέμβριο του 2022.

*Παράταση προτείνεται να δοθεί και στην εταιρεία που έχει αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος για την τηλεμετρία και τον τηλεέλεγχο στην ύδρευση. Σύμφωνα με αυτή, στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί το σύστημα σε λειτουργία, μέχρι το Φεβρουάριο του 2024 θα διαρκέσει η περίοδος εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, ενώ δυο χρόνια αργότερα, το Νοέμβριο του 2026, θα επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του.

*Ακόμη μια πίστωση χρόνου, μέχρι το Μάρτιο του 2024, ζητείται για την παράδοση δυο απορριμματοφόρων για βιοαποδομήσιμα, συνολικού προϋπολογισμού 540.000 ευρώ περίπου, που κανονικά θα έρχονταν στο Δήμο σε λίγες ημέρες.

*Παράταση, επιπλέον, προτείνεται να δοθεί για τους οφειλέτες δημοτικών τελών και ΤΑΠ, και συγκεκριμένα για όσες οφειλές έχουν ταμειακά βεβαιωθεί με τα 9-13/14-7-2023 αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων.

*51 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, εξήμισυ ωρών ημερησίως, προτίθεται να προσλάβει ο Δήμος Διονύσου για την καθαριότητα των σχολικών χώρων. Οι 51 εργαζόμενοι θα προσληφθούν στο Δήμο με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ίσου με το διδακτικό έτος 2024-2025.

*Επανέρχεται μετά από δυο παλαιότερες αποσύρσεις η υπογραφή σύμβασης συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου της σύμβασης, η οποία θα διαρκέσει “αυστηρά” μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία θα απομακρύνει τα προς ανακύκλωση υλικά συσκευασίας, ώστε να τα διοχετεύσει προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησής τους μέσω καθαρών τεχνολογιών. Στο ίδιο σχέδιο σύμβασης αναφέρεται πως ο εξοπλισμός συλλογής  έχει ήδη διατεθεί στο Δήμο από την Εταιρεία με βάση παλαιότερες συμβάσεις συνεργασίας, ενώ ορίζεται η ανά τρίμηνο χρηματοδότηση του Δήμου ανά τόνο αποβλήτων συσκευασίας- 3 ευρώ για κάθε ανακτώμενο τόνο χαρτιού/χαρτονιού συσκευασίας και 33 ευρώ για κάθε ανακτώμενο τόνο αποβλήτων συσκευασίας πλην χαρτιού.

*Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την υποβολή πρότασης για τη συνέχιση της λειτουργίας τόσο του Κέντρου Κοινότητας όσο και των δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου του Δήμου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη Απόφασης για την έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων που αναφέρεται στο έργο της δημιουργίας τεσσάρων λατομείων μαρμάρου στους χώρους ΛΧ1, ΛΧ2, ΛΧ3 και ΛΧ4, στη θέση Βαθειά Χούνη Άνω Ραπεντώσας της Δ.Κ. Διονύσου.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη Απόφασης για τις ενέργειες κατά της δημιουργίας λατομείων στο Πεντελικό όρος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απόφασης ΕΠΖ για τη διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος στην οδό Ηλέκτρας της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά την οδό. (Αρ. Απ. ΕΠΖ 22/23)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απόφασης ΕΠΖ για παραχώρηση χώρου στάσης – στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος της οδού Πραστείου 5 της Δ.Κ. Σταμάτας. (Αρ. Απ. ΕΠΖ 21/23)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απόφασης ΕΠΖ για παραχώρηση χώρου στάσης – στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί του οδοστρώματος της οδού Κωνσταντινουπόλεως της Δ.Κ. Κρυονερίου. (Αρ. Απ. ΕΠΖ 27/23)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απόφασης ΕΠΖ για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή των Ο.Τ. πέριξ της Πλ. Δημοκρατίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου (Αρ. Απ. ΕΠΖ 34/23)

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση διατάξεων κανονισμού κοιμητηρίων. (Αρ. Απ. ΕΠΖ 32/23)

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για τη Χωροθέτηση αγάλματος στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου. (Αρ. Απ. ΕΠΖ 29/23)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας και της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Δροσιάς» (κωδ. πράξης (ΟΠΣ): 5008942)» (Αρ. Πρωτ. 21215/06-7-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» περί δεύτερης χρονικής παράτασης – τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12894/05.05.2022 που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. (Αρ. Πρωτ. 26552/03-08-2023)

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό Εισηγητή Εκκαθαριστή Δαπάνης και Υπεύθυνου Λογαριασμού για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (MIS5190859) χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο, για υπογραφή της Δηλώσεως Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμών, καθώς και κάθε άλλων αιτήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος. (Αρ. Πρωτ.26671/04-08-2023)

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό Εισηγητή Εκκαθαριστή Δαπάνης και Υπεύθυνου Λογαριασμού για τη δράση 16850 του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο, για υπογραφή της Δηλώσεως Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμών, καθώς και κάθε άλλων αιτήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος. (Αρ. Πρωτ.26753/07-08-2023)

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων σχετικά με Αίτημα Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης Δύο Απορριμματοφόρων Οχημάτων Βιοαποδομήσιμων (Αρ. Πρωτ.27597/23-08-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Εγκρίσεις αναδοχής χρεών (Αρ. Πρωτ. 20562/30-6-2023)

ΘΕΜΑ 15ο: Παράταση λήξης ημερομηνίας πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών (απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις). (Αρ. Πρωτ. 27209/11-08-2023)

ΘΕΜΑ 16ο: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων (Αρ. Πρωτ. 27316 /17-08-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 17ο: Προγραμματισμός προσλήψεων σχολικών καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2024-2025 (Αρ. Πρωτ.27595/23-8-23)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Σύναψη Σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. 12050/07-04-2023)

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027” για το έργο “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” (Αρ. Πρωτ. 27707/24-08-2023)

ΘΕΜΑ 20ό: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027” για το έργο “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” (Αρ. Πρωτ. 27708/24-08-2023)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2020 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Ροδόπολης για παραχώρηση οικογενειακού τάφου. (Αρ. Πρωτ. 13321/12-06-2020)

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2023 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Διονύσου για παραχώρηση οικογενειακού τάφου. (Αρ. Πρωτ. 19548/20-06-2023)

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31/2023 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Κρυονερίου για Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου. (Αρ. Πρωτ. 5587/25-07- 2023)

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 41/2023 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Κρυονερίου για Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου. (Αρ. Πρωτ. 25601/25-07- 2023)

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 39/2023 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Κρυονερίου για παράταση ταφής ενός επιπλέον έτους του ενταφιασμένου Σ.Κ. (Αρ. Πρωτ. 25597/25-07-2023)

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 40/2023 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Κρυονερίου για παράταση ταφής ενός επιπλέον έτους του ενταφιασμένου Π.Κ. (Αρ. Πρωτ. 25599/25-07-2023)