logo


Διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους στελέχη της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου συμπεριλαμβανομένου, για την ποιότητα του νερού στο Δήμο Διονύσου, αλλά στην τεχνική έκθεση του διαγωνισμού για το έργο της τηλεμετρίας στη Δροσιά, πάλι κάνει την εμφάνισή της, σε δυο μάλιστα παραγράφους, η αναφορά στην αμφιλεγόμενη ποιότητα της υδροδότησης περιοχών της πόλης. Το θέμα αυτό, των υδρομετρητών και της τηλεμετρίας στη Δροσιά, συνολικού προϋπολογισμού 2.242.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2.0 του ΥΠΕΝ, είναι το πρώτο στην Ημερήσια Διάταξη για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 1 Αυγούστου στις 8.30 το πρωί. Στην ίδια τεχνική έκθεση δίδονται ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με τις απώλειες του νερού ανά Κοινότητα, με τον Άγ. Στέφανο να έχει την αρνητική πρωτιά (εκεί το ποσοστό απωλειών μεταξύ παρεχόμενου και τιμολογούμενου νερού φτάνει στο 57% περίπου, όλες οι Κοινότητες παρουσιάζουν ποσοστό άνω του 45%, ενώ στο σύνολο του Δήμου το εκτιμώμενο ποσοστό απωλειών ανέρχεται στο 54% περίπου). Μετά την εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετρίας και των υδρομετρητών στις 7 Κοινότητες, τα ποσοστά αυτά αναμένεται να μειωθούν σημαντικά, ακόμη και με διψήφιο αριθμό ποσοστιαίων μονάδων.

*Ξεκινά η διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου και την προμήθεια ανταλλακτικών τους, προϋπολογισμού 558.000 ευρώ, για ένα χρόνο, μέχρι όμως να τελεσφορήσει ο διαγωνισμός, προτείνεται η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης μεταξύ Δήμου και αναδόχων που προέκυψαν από την προηγούμενη αντίστοιχη σύμβαση, του 2021.

*Εκδήλωση για τη Μικρασία και τον Πόντο προτίθεται να συνδιοργανώσει ο Δήμος  με το Σύλλογο Γυναικών Αγ. Στεφάνου στις 30 Σεπτεμβρίου. Στην εκδήλωση που θα έχει τίτλο “Ταξίδι μνήμης στη γη του Πόντου και της Μικρασίας- Χορεύουμε, Τραγουδάμε, Δεν Ξεχνάμε” θα συμμετέχουν χορωδίες και χορευτικά τμήματα- πλην του Συλλόγου Γυναικών- μικρασιατικών και ποντιακών Συλλόγων από τα Σούρμενα, τη Ν. Ερυθραία, τη Λειβαδιά, την Κόρινθο και τη Ν. Αρτάκη, καθώς και της Ένωσης Ποντίων Δροσιάς. Η εκδήλωση έχει προϋπολογισμό στις 7.440 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αμοιβή δυο ορχηστρών δημοτικής μουσικής, και θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση.

*Το 2022, και μπροστά στην ανάγκη επέκτασης των χώρων του Δημαρχείου στον Άγ. Στέφανο, υπεγράφη συμφωνητικό μίσθωσης ανάμεσα στο Δήμο και στους ιδιοκτήτες του κτηρίου για ενοικίαση επιπλέον χώρων. Με βάση το συμφωνητικό οι ιδιοκτήτες είχαν αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, οι οποίες ολοκληρώνονται ενώ τις διαρρυθμίσεις, τον εξοπλισμό, τις μετατροπές κ.λπ. είχε αναλάβει με δαπάνες του ο Δήμος. Εντούτοις,  η βραδυπορία των υπηρεσιακών διαδικασιών, το ελλιπές προσωπικό και η υπεραπασχόληση των δημοτικών συνεργείων, υπογραμμίζει στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δ. Ράικος, οδήγησαν το Δήμο να καλέσει τους εκμισθωτές, ώστε αυτοί πλέον να εκτελέσουν τις παραπάνω πρόσθετες εργασίες (τοποθέτηση γυψοσανίδων και εσωτερικών θυρών, πρίζες και αναμονές, ανιχνευτές καπνού κ.λπ.), με τη σχετική δαπάνη, καθώς και τα έξοδα προμήθειας εξοπλισμού, να βαραίνουν το Δήμο.

Τέλος, την άσκηση έφεσης προτείνει ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Γ. Βασιλείου, στην υπόθεση εναπόθεσης μπάζων από τον ΤΟΞΟΤΗ, της πρώτης περιόδου της αποχέτευσης, σε εργοτάξιο του στην οδό Χανίων στον Άγ. Στέφανο. Το 2109 είχε επιβληθεί διοικητική κύρωση της Περιφέρειας Αττικής και πρόστιμο 25.000 ευρώ στο Δήμο για “δήθεν επίδειξη ανοχής εκ μέρους του Δήμου σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας”, αναφέρει στη γνωμοδότηση του ο κ. Βασιλείου. Η προσφυγή του Δήμου κατά της παραπάνω απόφασης απορρίφθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οπότε το επόμενο βήμα είναι η άσκηση έφεσης, στην οποία συνηγορεί ο νομικός σύμβουλος. Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, είχαν βρεθεί υπόλογοι σε ποινική δίκη ο τέως Δήμαρχος Δ. Ζαμάνης και ο πρώην Αντιδήμαρχος Ευ. Λυρούδιας, και είχαν αθωωθεί, επειδή το Δικαστήριο είχε δεχθεί πως η ΤΟΞΟΤΗΣ είχε εκμισθώσει την ιδιοκτησία, χωρίς να φέρει ευθύνη ο Δήμος Διονύσου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων Διακήρυξης & Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ψηφιακών Υδρομετρητών και Συστήματος Τηλεμετρίας της ΔΕ Δροσιάς του Δήμου Διονύσου, συνολικού ύψους 2.242.515,00 € (Αρ. Πρωτ. 25944/27-7-2023)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης συμβάσεων για την “Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους, του Δήμου Διονύσου Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο” μεταξύ του Δήμου Διονύσου και των αναδόχων που προέκυψαν κατά τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’αρ. 38737/3428/16-11-2021 Διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. Α’ του Ν. 4412/2016 (Αρ. Πρωτ. 25797/26-7-2023)

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του Δήμου Γεωργίου Νιόμα και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Αρ. Πρωτ. 25515/25-7-2023)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 9ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22490/19-7-2022 Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 25262/21-7-2023)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών, Χρωμάτων και Έτοιμου Σκυροδέματος”. (Αρ. Πρωτ. 22011/13-7-2023)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την “Προμήθεια Ανταλλακτικών- Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων”. (Αρ. Πρωτ. 25904/27-7-2023)

ΘΕΜΑ 7ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (άρ. 43 παρ. 1 Ν.4605/2019 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 2 Ν.4782/2021) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (του άρ. 32 παρ. γ, Ν.4412/2016) (Αρ. Πρωτ. 25287/21-7-2023)

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον “Σύλλογο Γυναικών Αγίου Στεφάνου”- “Αφιέρωμα στον Πόντο και Μικρά Ασία- Ταξίδι Μνήμης στη γη του Πόντου και της Μικρασίας- Χορεύουμε, Τραγουδάμε, Δεν Ξεχνάμε” (Αρ. Πρωτ. 25553/25-7-2023)

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία RECYCOM για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (Αρ. Πρωτ. 25470/24-7-2023)

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου. (Αρ. Πρωτ. 25324/21-7-2023)

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ. (Αρ. Πρωτ. 25911/27-7-2023)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου.