logo


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 12η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (της 23ης Μαΐου) υπήρξε κωμικοτραγική. Αποτέλεσε δηλαδή άλλη μια ιλαροτραγωδία, σαν αυτές που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία 2 χρόνια η ΔΑ. Παράλληλα, όμως, κατέδειξε την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ΔΑ τα δημοτικά πράγματα και εξήγησε πολλές από τις παθογένειες του τρόπου διοίκησης της πόλης μας.

Κατά την συζήτηση, λοιπόν, του 4ου θέματος της ΗΔ, η δημοτική αρχή κατέθεσε μια εισήγηση / έκθεση εξυγίανσης-βιωσιμότητας του δικτύου ύδρευσης υπογεγραμμένη από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών Εφαρμογών και Φιλοζωίας!

Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν προφορικά, το ΔΣ έπρεπε να εγκρίνει την εισήγηση, ώστε ακολούθως να υποβληθεί στο ΥΠΕΣ αίτημα χρηματοδότησης για την κάλυψη χρέους προς την ΕΥΔΑΠ.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Μόνο που η λεπτομερειακή (14 σελίδων), τεχνική αυτή εισήγηση/έκθεση, δεν περιορίστηκε μόνο στην ανάδειξη των προβλημάτων του δικτύου ύδρευσης της πόλης μας. Σε μια φοβερή παράγραφο 3.3. με τίτλο «Ποιότητα του παρεχόμενου νερού» αναγράφονταν κατά λέξη τα εξής :

«…όπως προκύπτει από αναλύσεις  δειγμάτων νερού το πρόβλημα της ποιότητας του παρεχόμενου νερού ιδιαίτερα στις δημοτικές κοινότητες Κρυονερίου, Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας και Ανοίξεως είναι πολύ μεγάλο, καθώς συχνά το παρεχόμενο νερό είναι εκτός ορίων και δεν εναρμονίζεται με την οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001.»

Η εισήγηση, δηλαδή, υποστήριζε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι συχνά το νερό που πίνουμε σε 4 από τις 7 κοινότητες της πόλης μας δεν πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ και άρα είναι ακατάλληλο!

Προφανώς επικράτησε πανδαιμόνιο. Η συζήτηση στο ΔΣ ξέφυγε των ορίων και ο Δήμαρχος, αντί να αποσύρει όλη την εισήγηση, να αναζητήσει τον τεχνικό συντάκτη της και να απαιτήσει εξηγήσεις, απέσυρε την επίμαχη παράγραφο 3.3. Απέσυρε δηλαδή μια ολόκληρη παράγραφο από μια τεχνική έκθεση παρόλο που

(α) δεν την είχε συντάξει ο ίδιος αλλά και

(β) δεν είχε τις ειδικές τεχνικές γνώσεις να την τροποποιήσει!

Ακολούθως όμορφα και ωραία, κάλεσε την δημοτική του ομάδα να ψηφίσει την υπόλοιπη εισήγηση/ έκθεση και… ο μήνας έχει εννιά!

Την επόμενη μέρα παρατάξεις της αντιπολίτευσης δημοσιοποίησαν την επίμαχη παράγραφο 3.3. της εισήγησης και η ΔΑ αναγκάστηκε, προκειμένου να διασκεδάσει τους φόβους των δημοτών, να δημοσιοποιήσει τα τελευταία επίσημα αποτελέσματα του χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου του πόσιμου νερού που διενεργεί η εταιρεία EUROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, μέσω μηνιαίας δειγματοληψίας σε διάφορα σημεία και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου. Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που παρέθεσε η ΔΑ, το νερό που πίνουν οι δημότες του Δήμου Διονύσου είναι κατάλληλο.

Από το «ατυχές» αυτό περιστατικό και την μελέτη του θέματος προκύπτουν τα εξής ζητήματα, που θα πρέπει να αναδείξουμε:

Ως προς την ποιότητα του νερού στην πόλη μας.

Ως Νέος Διόνυσος σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι η ΔΑ είναι τόσο ανεύθυνη, ώστε να χορηγεί στους δημότες νερό που είναι «συχνά ακατάλληλο προς πόση».

Θεωρώντας ότι το νερό της ΕΥΔΑΠ προερχόμενο από το Μόρνο ελέγχεται καθημερινά (τροφοδοτεί όλη την ΑΤΤΙΚΗ), το σημείο ενδιαφέροντος αποτελούν οι γεωτρήσεις και η πιθανή μόλυνση από το δίκτυο και δεξαμενές.

Οι αναλύσεις έχουν στόχο τον μικροβιολογικό έλεγχο και τον χημικό έλεγχο. Τα μικροβιολογικά στοιχεία πρέπει να ελέγχονται τακτικά διότι επηρεάζουν άμεσα τους καταναλωτές αλλά και γιατί μπορούν να αλλάξουν πιο συχνά (κολοβακτηρίδια, άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί). Οι χημικές παράμετροι δεν αλλάζουν συχνά και εξαρτώνται από παράγοντες όπως Υπέδαφος (ανόργανα άλατα), Βιομηχανία (Βαριά μέταλλα, Κυανιούχα, Νιτρώδη κ.λπ.), Γεωργία (Υπολείμματα Λιπασμάτων και Γεωφαρμάκων).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επιπλέον :

– να ελεγχθούν τα σημεία δειγματοληψίας, ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων.

– να αποτυπωθεί το δίκτυο σε σχέδια με αποτύπωση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων, μετρητών εισόδου ΕΥΔΑΠ, βανών απομόνωσης κ.λπ., έτσι ώστε και οι δειγματοληψίες να είναι αντιπροσωπευτικές αλλά και να είναι ευκολότερες οι συντηρήσεις και οι βελτιώσεις.

– να προστεθούν στον χημικό έλεγχο οι χημικές αναλύσεις του Μέρους Β της σχετικής Υ.Α.( ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, σελ. 7 του ΦΕΚ) που είναι υποχρεωτικές, όπως π.χ. για νικέλιο, χρώμιο, παρασιτοκτόνα κ.λπ. και να γίνουν τουλάχιστον για τις 3 κοινότητες με γεωτρήσεις που δεν ελέγχει η ΕΥΔΑΠ.

– να συμπληρωθεί ο «Κανονισμός Ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» (έκδοσης 2012)  με άρθρο που να καθορίζει τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών οργάνων του Δήμου και τη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Ως προς τα λοιπά στοιχεία της επίμαχης εισήγησης/έκθεσης με μια απλή ανάγνωσή της, διαφαίνονται τα εξής :

– Απώλειες του δικτύου ύδρευσης, που ανέρχονται στο ιλιγγιώδες 48% του νερού που παίρνουμε από την ΕΥΔΑΠ. Οικονομικές επιβαρύνσεις στους δημότες.

– Μερικώς ακατάλληλο δίκτυο (σωλήνες με αμίαντο).

– Έλλειψη σχεδιασμού (υπερπιέσεις).

– Έλλειψη ορθολογικής διαχείρισης (House keeping).

Ειδικά το τελευταίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των περισσοτέρων προβλημάτων. Την εισήγηση/έκθεση υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι η οργάνωση αυτή είναι λάθος.

Το αντικείμενο αυτό λόγω του μεγέθους του και της ιδιαιτερότητάς του (θέματα υγείας) πρέπει να αποτελεί μια ανεξάρτητη μονάδα έχοντας επικεφαλής έναν επιστήμονα που θα έχει γνώση του αντικειμένου και ασχολείται με:

– Υποδομές

– Συντηρήσεις εγκαταστάσεων

– Ποιοτικούς ελέγχους

– Τιμολογήσεις ποσοτικό αγορών και πωλήσεων

– Ισοζύγια για προσδιορισμό διαρροών και εξοικονόμηση πόρων

– Προγραμματισμό βελτιωτικών έργων (μετρητές, αντλίες κλπ.)

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να μπει σε κάποια τάξη το όλο θέμα.

Ως προς τις ενέργειες της ΔΑ

Η πρόχειρη και ανορθολογική διαχείριση φανερώνεται και από την ενέργεια της ΔΑ να αποστείλει ηλεκτρονικά σε εκατοντάδες αποδέκτες (όλους τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους) μια εν μέρει ανακριβή τεχνική έκθεση, που πιθανότατα ουδέποτε είχε ελέγξει. Η ηλεκτρονική διακίνηση επίσημου εγγράφου με υπογραφή αντιδημάρχου, που περιλαμβάνει – κατά την ΔΑ- ανακριβείς, τρομακτικές και απειλητικές για την υγεία μας αναφορές και συμπεράσματα, συνιστά ανεύθυνη πράξη και μπορούσε να προκαλέσει υπέρμετρο πανικό και αγωνία σε αόριστο αριθμό προσώπων.

Η απόσυρση της επίμαχης παραγράφου από τον Δήμαρχο, χωρίς την ρητή συναίνεση του συντάκτη, φανερώνει μια πρακτική που πόρρω απέχει από την χρηστή διοίκηση που θα θέλαμε στην πόλη μας.

Ελπίζουμε το κωμικοτραγικό αυτό επεισόδιο να οδηγήσει σε κάτι θετικό. Να οδηγήσει στην λήψη ακόμη περισσότερων μέτρων για την βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού που πίνουμε.

Τέλος προσδοκούμε ότι η ΔΑ, λίγο πριν μας αποχαιρετήσει οριστικά, θα αλλάξει πρακτικές και νοοτροπία. Ειδάλλως, φοβόμαστε ότι όσα θα συμβούν στην πόλη μας μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου δεν θα αποτελούν στο εξής μια απλή ιλαροτραγωδία, αλλά ένα επικίνδυνο κοινωνικό πείραμα.

Γραφείο Τύπου Νέος Διόνυσος

Υπεύθυνα Παρών για το Νέος Διόνυσος .

#Dionysos, #giaolous, #gia_olous, #neosdionysos, #neos_dionysos, #γιαόλους, #για_όλους #me_olous