logo


Μεικτή- και δια ζώσης στο Πολιτιστικό του Αγ. Στεφάνου και με τηλεδιάσκεψη- θα είναι η αυριανή (Τρίτη 25 Μαΐου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου στις 8 το βράδυ. Σημειώνεται πως ο μεικτός τρόπος, σύμφωνα με σχετική υπουργική εγκύκλιο, επιτρέπεται για μια συνεδρίαση το μήνα.

Ανάμεσα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης περιλαμβάνονται:

*Δυο θέματα που αφορούν στις εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου. Το πρώτο αναφέρεται στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για την ασφαλτόστρωση δρόμων, συνολικού προϋπολογισμού 3.700.000 ευρώ και διάρκειας 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ενώ το δεύτερο αφορά στην πρώτη εκτελεστική σύμβαση για το έργο ασφαλτοστρώσεων που ήδη εκτελείται. Υπενθυμίζεται πως για το έργο των ασφαλτοστρώσεων, όπως έχει καταγράψει η Οδός Διονύσου, η Δημοτική Αρχή χρησιμοποιεί χρηματοδοτήσεις από τρεις πλευρές- Ίδιοι Πόροι 5 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο που εκτελείται σήμερα, 2,8 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας και τέλος 3,7 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

*Ακόμη ένα θέμα έρχεται από την Τεχνική Υπηρεσία, και αφορά στην κατασκευή του ΕΠΑΛ Διονύσου και στη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, ώστε να καλυφθούν απρόβλεπτες δαπάνες.

*Για τις συσσωρευμένες οφειλές του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ, που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, η εταιρεία έχει στείλει εξώδικη πρόσκληση εξόφλησης. Με τη σειρά του ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει προς το ΥΠΕΣ αίτημα επιχορήγησης για το 80% του παραπάνω ποσού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αίτημα να συνοδεύεται από έκθεση εξυγίανσης- βιωσιμότητας, εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως στην εν λόγω έκθεση, που περιέχεται στην εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γ. Τσουδερού, περιγράφονται τόσο τα προβλήματα του δικτύου ύδρευσης ανά Κοινότητα όσο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην κατεύθυνση της θεραπείας τους, όπως η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης, που εκτελείται ήδη, το σύστημα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για τις διαρροές, η αναβάθμιση του δικτύου στην Αναγέννηση και σε άλλες περιοχές, ενώ έχουν υποβληθεί προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις για τη διαχείριση ενέργειας και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών στις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου, καθώς και για την προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών και τηλεμετρίας. Τα παραπάνω, καταλήγει στην εισήγησή του ο κ. Τσουδερός, θα αποφέρουν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα με τελικό στόχο, αφενός τη μείωση των οφειλών των δημοτών προς το Δήμο, αφετέρου το σημαντικό περιορισμό του κόστους απωλειών του νερού και τέλος τον περιορισμό των οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης  και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Διονύσου για το έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” συνολικού προϋπολογισμού 3.700.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (Αρ. Πρωτ.: 14743/23)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ” (Αρ. Πρωτ.: 15000/23)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” (Αρ. Πρωτ.: 14394/23)

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση έκθεσης εξυγίανσης- βιωσιμότητας-αιτιολόγηση προς το ΥΠΕΣ για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και μέτρα/ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Β’ Κατανομή 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικού ποσού 81.540,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34048/21-04-2023 Απόφαση του ΥΠΕΣ.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Θέμα 7ο: Επικύρωση της 3/23 Απόφασης Δ.Ε. Σταμάτας περί διόρθωσης στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.