logo


Την αναβολή της αυριανής ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Διονύσου, ζητεί η παράταξη Νέος Διόνυσος, θεωρώντας πως η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής οδηγεί περισσότερο σε τορπιλισμό μιας δημοκρατικής διαδικασίας και σε εκφυλισμό του ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διόνυσος, 03/05/2023

ΘΕΜΑ: Αίτημα για Αναβολή Συνεδρίασης Απολογισμού

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 3 ΜΑΪΟΥ 2023
ΠΡΟΣ κ. Αθανάσιο Κρητικό, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοιν. Σε όλους τους αποδέκτες του ηλεκτρονικού μηνύματος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Με πρόσκλησή σας με ημερομηνία 19-04-2023 μας καλείτε σε ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη 4-5-2023 για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

Ωστόσο, στο άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που τιτλοφορείται «Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής» προβλέπεται ότι:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό, τι αφορά την διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.

Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.»

Εν προκειμένω το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων με ξεχωριστό μήνυμα στις 2 Μαΐου 2023 κοινοποιεί επιστολή του Δημάρχου προς τους Δημοτικούς Συμβούλους μόνο με τους τίτλους των θεμάτων που θα «αναπτυχθούν από τη Δημοτική Αρχή στην Ειδική Συνεδρίαση». Η όλη διαδικασία, λοιπόν, εφαρμόζεται «συμπιεσμένη» σε δυο μόλις μέρες πριν την ημερομηνία της ειδικής συνεδρίασης ενώ ο Κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ προβλέπει ρητά χρονική περίοδο 5 ημερών ώστε να υπάρχει επαρκές περιθώριο προετοιμασίας διαλόγου και εποικοδομητικής κριτικής του απολογισμού.

Δυστυχώς τείνουμε να συμπεράνουμε ότι η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να εκφυλίσει τον ουσιαστικό δημόσιο αντίλογο για το ελλιπέστατο έργο της σε αναφορές σε τίτλους θεμάτων και όχι σε κείμενο αναλυτικό για τα πεπραγμένα της. Ο Κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ προβλέπει την αποστολή κειμένου και όχι απλώς τίτλους θεμάτων. Η δημοτική Αρχή με αυτή της την επιλογή τορπιλίζει ευθέως μια ουσιαστική δημοκρατική διαδικασία και επιχειρεί να την μετατρέψει σε σύντομη προεκλογική προπαγάνδα αγνοώντας επιδεικτικά ουσιαστικές και τυπικές θεσμικές πρόνοιες.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, αν θέλει να σέβεται τον εαυτό της και όλους τους πολίτες ανεξάρτητα τι πρεσβεύουν και ποιες παρατάξεις υποστηρίζουν, να ματαιώσει την αυριανή ειδική συνεδρίαση λόγω μη δημοσιοποίησης κειμένου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της και να ορίσει νέα ημερομηνία αμέσως την πρώτη εβδομάδα μετά τις εθνικές εκλογές και υπό την προϋπόθεση να συντάξει και να διανείμει εγκαίρως κείμενο απολογισμού, αν πράγματι επιθυμεί να τηρεί με ουσιαστικό τρόπο τις υποχρεώσεις απέναντι σε όλους τους κατοίκους του Δήμου.

Διαφορετικά η συμμετοχή της Παράταξης Νέος Διόνυσος σε express διαδικασίες είναι πολύ αμφίβολη καθώς δεν επιθυμούμε να προσφέρουμε προσχήματα στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή να αυτοεπαινείται ενώ είναι γνωστές οι μειωμένες επιδόσεις της σε όλους τους τομείς.

Νίκος Καρυστινός – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Υποψήφιος Δήμαρχος με την παράταξη Νέος Διόνυσος.

Νέος Διόνυσος
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ E-mail : press@neosdionysos.gr