logo


Στις 26 Απριλίου πέρυσι, στις 27 Απριλίου- μεθαύριο Πέμπτη- φέτος θα συνεδριάσει το Τοπικό Συμβούλιο Διονύσου για την πυροπροστασία της περιοχής. Οι τοπικοί σύμβουλοι Δ. Ιατρού και Λ. Γεωργοκίτσος επαναφέρουν αυτούσια την περυσινή εισήγηση των 19 σημείων- προτάσεων για τη θωράκιση της Κοινότητας απέναντι στις πυρκαγιές. Ανάμεσα στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται:

*Η επισκευή του πυροφυλάκιου στο Διονυσοβούνι, ο εξοπλισμός του με τα κατάλληλα υλικά και η ενίσχυσή του με μόνιμο πυροσβεστικό όχημα καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

*Η υιοθέτηση της περυσινής πρότασης του Κλιμακίου Εθελοντών Διονύσου για την ανάθεση της πυροφύλαξης σε εταιρεία security από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο

*Ο καθαρισμός του περιαστικού δάσους και των δασικών δρόμων, με ταυτόχρονη αποστολή εξώδικου στο Δασαρχείο για την επισήμανση των υποχρεώσεών του

*Η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την υποχρέωση των ιδιοκτητών να καθαρίζουν τα αδόμητα οικόπεδά τους

*Ο εξοπλισμός όλων των αντλιοστασίων του Δήμου με γεννήτριες και αυτοματισμούς

*Ο έλεγχος και η συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών

*Η σύσταση Συντονιστικού Κέντρου στην Κοινότητα ώστε να συντονίζει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που επιχειρούν στην περιοχή

*Η απομάκρυνση μπάζων, ογκωδών, κ.λπ. από τους δρόμους και μπροστά από το Κοινοτικό Κατάστημα

*Ο καθαρισμός των πυλώνων και η συντήρηση του δικτύου της ΔΕΗ, με ταυτόχρονη αποστολή εξωδίκου, για την επισήμανση των σχετικών υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ

*Ενίσχυση του στόλου πυροσβεστικών οχημάτων με στόχο τη μόνιμη στάθμευσή τους στην περιοχή καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1/5-31/10)

*Η καθημερινή αποκομιδή κλαδιών με αρπάγη

*Η έκδοση φυλλαδίου με οδηγίες για την πρόληψη πυρκαγιών, αλλά και χάρτη με τις οδούς διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης

*Η συνεχής ενημέρωση  των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο

*Η συνεργασία με τους τοπικούς συλλογικούς φορείς για την οργάνωση της πυροπροστασίας

*Και τέλος, σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα παραπάνω

Στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Πολιτιστικού της Κοινότητας την Πέμπτη 27/4 στη μία το μεσημέρι, αναμένεται- κατά πληροφορίες της Οδού Διονύσου- να παραστούν πολλά στελέχη της Δημοτικής Αρχής, καθώς και ο Δήμαρχος, για να ενημερώσουν για τις ενέργειες της Διοίκησης και να παράσχουν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνεται ακόμη η διατύπωση προτάσεων για τη διαχείριση των αδέσποτων, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής κατάρτισης σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος από τους Δήμους. Οι προτάσεις, που θα κατατεθούν από όλες τις Κοινότητες, θα οδηγήσουν και στην ολοκλήρωση του επιχειρησιακού προγράμματος, σε περίπου ένα μήνα, όπως υπολογίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γ. Τσουδερός.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Άργος», τα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ελάχιστον πρόνοιες για την περισυλλογή, την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, τη στείρωση, την εύρεση αναδόχου και την υιοθεσία τους. Για τους στόχους αυτούς οι Δήμοι μπορούν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνάπτοντας έγγραφη συμφωνία, να συνεργάζονται με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ή σε αντίστοιχα μητρώα των χωρών όπου εδρεύουν. Οι βασικοί όροι συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου. Τέλος, κάθε δήμος ή συνεργαζόμενοι δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία, καταφύγια και αποτεφρωτήρια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Κάθε δήμος υποχρεούται να διαθέτει, είτε ο ίδιος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους είτε ως μέλος συνδέσμου δήμων, τουλάχιστον ένα καταφύγιο, ενώ δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες του, να συμβάλλεται με νομίμως αδειοδοτημένα καταφύγια.

Υπενθυμίζεται εδώ πως, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Απριλίου, είχε αποφασισθεί η πρόσληψη κτηνιάτρου με σύμβαση έργου, τόσο για την παροχή περίθαλψης και φροντίδας στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όσο και ως υπεύθυνου για την έκδοση άδειας λειτουργίας του δημοτικού κτηνιατρείου, η ίδρυση και λειτουργία του οποίου είχε αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2020.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

Θέμα 1ο: Αιτήσεις για παρατάσεις ταφής

Θέμα 2ο: Προτάσεις για την πυροπροστασία της περιοχής

Θέμα 3ο: Διατύπωση προτάσεων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Κοινότητα Διονύσου