logo


Με μόλις 5 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, την Τρίτη 25 Απριλίου στις 8.30 το πρωί. Ανάμεσά τους:

*Η αποδοχή ή όχι εφετειακής απόφασης για υπόθεση που ξεκίνησε το 2018, επί των ημερών της προηγούμενης Διοίκησης, και αφορά σε δικαστική διαμάχη του Δήμου με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ. Για το θέμα, που είχε εισαχθεί εκτός Ημερησίας Διατάξεως στη συνεδρίαση της προηγούμενης Τρίτης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γ. Τσουδερός υπενθύμισε πως στην εταιρεία είχε ανατεθεί με προφορική σύμβαση το 2016 η αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, συνολικής δαπάνης 25.000 ευρώ περίπου. Η εταιρεία ουδέποτε πληρώθηκε, επειδή δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, της γραπτής σύμβασης, κι έτσι προσέφυγε στα Δικαστήρια όπου δικαιώθηκε και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, με το επιπλέον δεδομένο πως, παρά την απουσία σύμβασης, τα δρομολόγια που εκτέλεσε η εταιρεία είχαν βεβαιωθεί και υπογραφεί από τον αρμόδιο τότε Αντιδήμαρχο. Η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, που προσκομίστηκε την περασμένη εβδομάδα, τόνιζε πως δεν υπάρχει νομικό περιθώριο για την άσκηση αναίρεσης κατά της εφετειακής απόφασης, εντούτοις το θέμα αποσύρθηκε, με στόχο την επιδίωξη εξωδικαστικού συμβιβασμού, και επανέρχεται μεθαύριο.

*Η απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, δαπάνης 23.000 ευρώ. Η εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με την εισήγηση της Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γ. Κριεμάδη, συνίσταται στην υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή εξειδικευμένων στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ, στην υποστήριξη του Δήμου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση/ υλοποίησή τους και στην τεχνική υποστήριξη για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας www.socialattica.gr. Υπενθυμίζεται πως το Κέντρο Κοινότητας ιδρύθηκε στο Δήμο Διονύσου το 2016, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2018, έχει ανταποκριθεί σε πάνω από 5000 αιτήματα  και σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση στόχο έχει την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού: Κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του προγράμματος “Εγγυημένο Εισόδημα”, καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο “Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη”, δηλαδή τοξικοεξαρτημένοι, διαβούντες σε ακατάλληλες συνθήκες στέγασης, πρόσφυγες ή οικονομικοί μετανάστες, άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή αναλφάβητοι κ.ά.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ.22168/18-7-2022 Συμφωνίας- Πλαίσιο για την Συντήρηση –Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή απόφασης 482/2023 εφετείου Αθηνών.

ΔΝ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Αίτημα της Κ.Μ. περί καταβολής αποζημίωσης από πτώση δένδρου σε μνήμα.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα της κας ΠΑΠ. ΕΛ. Περί καταβολής αποζημίωσης από πτώση κλαδιού δένδρου σε μνήμα κατά την διάρκεια κλαδέματος.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση πίστωσης παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υπηρεσία με τίτλο: ‘’Τεχνική υποστήριξη Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διονύσου’’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558.