logo


Την Τρίτη 4 Απριλίου, τελικά και όχι τη Δευτέρα όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, στις 7 το βράδυ με μεικτό τρόπο. Υπενθυμίζεται πως η συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης είχε ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, μια που παρατάξεις της μειοψηφίας καθώς και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν προσήλθαν διαμαρτυρόμενοι για τη στάση της Δημοτικής Αρχής στο θέμα των Λατομείων. Οι ίδιοι, την επόμενη ημέρα, κατέθεσαν αίτημα να συζητηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα σε συνεδρίαση του Σώματος, αμφισβητώντας τις σχετικές δηλώσεις-δεσμεύσεις του υπουργού Κ. Σκρέκα στη Βουλή, αλλά και θέτοντας εν αμφιβόλω τη συνέχιση της λειτουργίας της διαπαραταξιακής επιτροπής.

Η Ημερήσια Διάταξη της προσεχούς Τρίτης, λοιπόν, που πρώτο πρώτο θέμα έχει το ψήφισμα για τις γραμμές του ΟΣΕ στον Άγ. Στέφανο, εμπλουτίζεται με το παραπάνω αίτημα των παρατάξεων, καθώς και με την πρόσληψη κτηνιάτρου με σύμβαση έργου, μια που δεν προβλέπεται αντίστοιχη οργανική θέση στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών. Ο κτηνίατρος που θα προσληφθεί, εκτός από την παροχή περίθαλψης και φροντίδας στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, θα οριστεί και ως υπεύθυνος για την έκδοση άδειας λειτουργίας του δημοτικού κτηνιατρείου, η ίδρυση και λειτουργία του οποίου είχε αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2020.

Νέο θέμα, επιπλέον, είναι αυτό της εξέτασης αναγκαιότητας της μετονομασίας της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι σε πλατεία Δημητρίου Κοτζαγιάννη, που στις δεκαετίες του ’50 και ’60 είχε διατελέσει Κοινοτάρχης της περιοχής. Το θέμα έρχεται μετά από αίτημα κατοίκου της περιοχής, συγγενούς του παλιού Κοινοτάρχη, ο οποίος εξαίρει το έργο που είχε συντελεστεί εκείνα τα χρόνια, ενώ υπογραμμίζει πως η σημερινή οδός Κοτζαγιάννη- ένα μικρό τυφλό δρομάκι- δεν είναι αντάξιο του έργου αυτού.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα 1ο: Έγκριση ψηφίσματος για τα αιτήματα του ΟΣΕ στην περιοχή της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης δράσεων και ενεργειών αποτροπής της ίδρυσης και λειτουργίας νέων λατομείων στο Πεντελικό Όρος σύμφωνα με το ομόφωνο Ψήφισμα του ΔΣ στην 7η 04-03-2022 συνεδρίασή του

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θέμα 3ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Διονύσου.

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας- Πλαίσιο του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”.

Θέμα 5ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: “Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών” του Δήμου Διονύσου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα 6ο: Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: “1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2023”

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα 7ο: Παραγραφή- απόρριψη απαιτήσεων- κατά Δημοσίου οικονομικού έτους 2023.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θέμα 8ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παροχή υπηρεσιών με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2023.

Θέμα 9ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 2023.

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα 10ο: Παράταση λήξης ημερομηνίας πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών (απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα 11ο: Εισήγηση περί μερικής διαγραφής τέλους παράτασης ταφής.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ή μη για “Μετονομασία της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα στην Δ.Κ. Κρυονερίου”.

Θέμα 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/23 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Διονύσου, για παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Διονύσου.

Θέμα 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/23 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κρυονερίου, για την αγορά διπλού οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου.

Θέμα 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/23 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κρυονερίου, για την παράτασης ταφής ενός επιπλέον έτους, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου.

Θέμα 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/23 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Άνοιξης, για παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου.