logo


Στις 8.30 το πρωί την Τρίτη 21 Μαρτίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου με τηλεδιάσκεψη και με 9 Θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσά τους:

*Η αποδοχή 333.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην τρίτη τακτική επιχορήγηση του Δήμου από το ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της απόδοσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), για  την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού.

*Η έγκριση των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου για τη στάθμευση των οχημάτων προσωπικού και επισκεπτών στο κεντρικό Δημαρχείο, στον Άγ. Στέφανο. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική και σύμφωνα με τους υπό έγκριση όρους θα αφορά σε ακίνητο κοντά στο Δημαρχείο, επιφάνειας 2000 τετρ. μέτρων, δενδροφυτευμένο και διαγραμμισμένο για τουλάχιστον 80 θέσεις στάθμευσης, περιφραγμένο για τον σκοπό της χρήσης του με παροχή ρεύματος για το φωτισμό του χώρου και με τριφασικό ρεύμα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τον περασμένο Νοέμβριο, για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης ήταν ομόφωνη, ενώ η σύμβαση για το σημερινό parking απέναντι από το Δημαρχείο έχει λήξει από το φθινόπωρο του 2021.

*18 ανάδοχοι μοιράστηκαν το ποσόν των 157.000 ευρώ που προβλεπόταν στη μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου για την αντιμετώπιση του καιρικού φαινομένου Barbaraμ τον περασμένο Φεβρουάριο. Από αυτούς τη μερίδα του λέοντος με 47.900 ευρώ περίπου παίρνει η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΛΕΦΤΑΚΗ για τη διάθεση οχημάτων και εξοπλισμού για τον αποχιονισμό. Η προμήθεια των παραπάνω υπηρεσιών έγινε με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης, εξηγεί στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  Μ. Κόκκαλης.

*Εκδήλωση για την κυβερνοασφάλεια και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανοίξεως “Η Πρόοδος”, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, το Σάββατο 1 Απριλίου, στις 6 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου. Στην εκδήλωση θα μιλήσει αξιωματικός της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ. Η δαπάνη για την εκδήλωση θα καλυφθεί από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις του Δήμου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 5ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 22490/19-7-2022 Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού Νο6 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για υπηρεσίες αποκομιδής & διαχείρισης βιοαποδομήσιμων & ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) για την στάθμευση οχημάτων προσωπικού ή επισκεπτών του Δημαρχείου Διονύσου.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου (αρ.32Α Ν.4412/2016 & παρ.1 αρ. 43 Ν.4605/2019) και ανάθεση σε αναδόχους για την Προμήθεια Υπηρεσιών αποχιονισμού εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης 5-10.2.2023 (φαινόμενο «BARBARA»).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση της Προθεσμίας υποβολής της αιτιολόγησης των προσφορών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Κυβερνοασφάλεια.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ AEBE για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.