logo


Με εννέα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, και με τηλεδιάσκεψη, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, την Τρίτη 14 Μαρτίου, στις 8.30 το πρωί. Ανάμεσά τους:

*Η ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου για το λεύκωμα με την ιστορία του Δήμου Διονύσου, που θα υλοποιηθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η δαπάνη ανέρχεται στις 74.400 ευρώ, ενώ το λεύκωμα θα εκδοθεί σε δυο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και- σύμφωνα με τη σχετική μελέτη- η δημιουργία του (έρευνα και συγγραφή) θα ανατεθεί σε επιστηµονική οµάδα µε πλούσια και αποδεδειγμένη εµπειρία στο εν λόγω γνωστικό πεδίο, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Ανάδοχο και θα αναλάβει την συγγραφή. Την πορεία του έργου και το υλικό που θα συγκεντρώνεται, θα παρακολουθεί αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από δηµότες που έχουν σχέση, εµπειρία και γνωρίζουν την ιστορική κουλτούρα της περιοχής.

*Η ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη στον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, ύψους 322.000 ευρώ από Ίδιους Πόρους. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, εκτός από την αισθητική και λειτουργική αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου, μέσω της προμήθειας και τοποθέτησης ανάλογων υλικών, θα υποστηρίζεται η βελτίωση του μικροκλίματος των χώρων παρέμβασης με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών και της αύξησης του πρασίνου.

*Στις 292.000 ευρώ περίπου, με δικαίωμα προαίρεσης 20%, ανέρχεται ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, που προβλέπει “την περισυλλογή, την κτηνιατρική περίθαλψη και φροντίδα, την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ή στο Εθνικό Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) όταν τεθεί σε λειτουργία, τον εμβολιασμό, τη στείρωση και τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων και γενικά τη μέριμνα και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς”, όπως αναφέρεται στη μελέτη των Υπηρεσιών του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του φετινού διαγωνισμού είναι κατά τι αυξημένος σε σύγκριση με αυτόν του 2022, που ανερχόταν στις 228.000 ευρώ.

*Διπλό το θέμα που αφορά στην αποκομιδή απορριμμάτων, μια που το ένα σκέλος αναφέρεται στη σχετική σύμβαση ενώ το άλλο σε αποδοχή δωρεάς. Πιο συγκεκριμένα, στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μ. Κόκκαλης ζητεί την αποδοχή της δωρεάς 50 δρομολογίων αποκομιδής οικιακών σύμμεικτων – ανακύκλωσης – ογκωδών απορριμμάτων, την οποία προσφέρει η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ, “λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας με το Δήμο”, όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή. Προϋπόθεση για τη δωρεά αυτή είναι η υπογραφή σύμβασης που θα επιτρέπει στα οχήματα της εταιρείας να εισέλθουν στους ΧΥΤΑ και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.

*Για 3η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το Διεθνές Αναπτυξιακό Τουρνουά Χάντμπολ, σε συνδιοργάνωση του Δήμου με τον ΑΣΑΔ Άνοιξης και τον ΑΠΕΣ Καπανδριτίου. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί από 8- 11 Απριλίου στα κλειστά γήπεδα Άνοιξης και Καπανδριτίου και στο ανοιχτό γήπεδο Σταμάτας, με τη συμμετοχή 25 Σωματείων και 400 αθλητών και αθλητριών από την Αττική, την υπόλοιπη χώρα καθώς και την Κύπρο. Χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος BEACTIVE, ενώ την υποστήριξή τους θα παρέχουν ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ) και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών. “Η πραγματοποίηση του τουρνουά στο Δήμο Διονύσου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του, προβάλλει το αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής μας και αναπτύσσει τον αθλητικό τουρισμό, ειδικότερα με την συμμετοχή των ομάδων του εξωτερικού και της περιφέρειας, οι οποίες θα διαμένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής”, τονίζει σρτην εισήγησή του ο εντεταλμένος σύμβουλος για τον αθλητισμό Π. Λουκάτος. Η δαπάνη για την ηχοφωτιστική κάλυψη της τελετής λήξης, στο Κλειστό της Άνοιξης, καλύπτεται από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου.

Όσο για τις 4+1 παραστάσεις παιδικού θεάτρου, καμιά πληροφορία ή συνημμένο δεν εμφανίζεται μέχρι σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού Νο4 ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Δημιουργία Λευκώματος σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου, συνολικού ποσού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικών, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 322.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 7-03-2023 και αφορά την υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασή της.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 7-03-2023 και αφορά την υπ’ αριθ. 2/2023 απόφασή της.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού (351.168,00) €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 24%.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης για εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών Συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών [Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) και N. 4674/20 (ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020)], Και 2. Αποδοχή δωρεάς εκτέλεσης δρομολογίων αποκομιδής οικιακών συμμείκτων – ανακύκλωσης – ογκωδών απορριμμάτων.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση 4+1 παραστάσεων παιδικού θεάτρου.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση «3ου Διεθνούς Τουρνουά Χάντμπολ- ΝORTH ATTICA 2023».

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου.