logo


Δια ζώσης, αλλά και με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου, αύριο Τρίτη 7 Μαρτίου, στις 7 το βράδυ. Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει 12 θέματα, ανάμεσά τους:

*Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας με την ταυτόχρονη κατάργηση των λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Διονύσου στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Optima, με τη μεταφορά των υπολοίπων στην ΤτΕ, ενώ θα διατηρήσει το λογιαριασμό στη Euronbank και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το άνοιγμα του λογαριασμού στην ΤτΕ υπαγορεύεται από την υποχρεωτική πλέον κατάθεση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων στο εν λόγω ίδρυμα.

*Η αναπροσαρμογή των τιμών στο ασφαλτόμιγμα και τη συγκολλητική επάλειψη φέρνει τη μείωση των ποσοτήτων, άρα και την τροποποίηση της σύμβασης για τη σχετική προμήθεια που έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, εξέλιξη που πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

*Την πρόσληψη ενός κτηνιάτρου φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δ. Ράικος. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση έργου, εκτός του προγραμματισμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, και γι’ αυτό το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική αιτιολογία ώστε να προωθηθεί στο ΑΣΕΠ. Το αίτημα υποβάλλεται σε εφαρμογή παλαιότερης, του 2020, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου για την ίδρυση δημοτικού κτηνιατρείου, που για να λειτουργήσει απαιτείται η πρόσληψη κτηνιάτρου, μια που στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών δεν προβλέπεται αντίστοιχη οργανική θέση, αλλά έχει προβλεφθεί στο νέο ΟΕΥ.

*Η 24ωρη λειτουργία, καθώς και η λειτουργία και τις Κυριακές, των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου καθώς και του Γραφείου Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ 18ωρη λειτουργία προτείνεται για το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. Τέλος, 15ωρη λειτουργία προτείνεται για τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου. Με την παραπάνω απόφαση, σε τροποποίηση παλαιότερης, του 2020, αντιμετωπίζονται οι αυξημένες ανάγκες της πόλης (αποκομιδή κηπαίων, δρομολόγια νυχτερινά, αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, διοικητικές ανάγκες) αλλά και τα έκτακτα φαινόμενα, θέματα που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Δημάρχου, μια που πολλές συναντήσεις, επαφές και συμμετοχές του πραγματοποιούνται πέραν του συμβατικού ωραρίου των υπαλλήλων.

*Προγραμματική σύμβαση, 130.000 ευρώ, με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Φυλής προτίθεται να υπογράψει ο Δήμος Διονύσου, για την επίβλεψη του έργου της αποχέτευσης στην Άνοιξη (Αγ. Παρασκευή- Φασίδερι- Άγ. Άγγελοι). Σημειώνεται πως η κατασκευή του έργου έχει προϋπολογισμό 6,5 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ανάδοχος- μετ’ εμποδίων- έχει αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ. Η λύση της επίβλεψης από την Αναπτυξιακή του Δήμου Φυλής, γράφει στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδης, επελέγη επειδή ο Δήμος έχει μεν την απαραίτητη τεχνογνωσία, όχι όμως και επαρκές προσωπικό, όπως αναφέρει σε επιστολή της και η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής ιδρύθηκε το 2020 και μέσα σε δυο χρόνια έχει αναλάβει μια σειρά έργων τόσο στον οικείο Δήμο, όσο και σε άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οι Δήμοι Σίφνου, Σερίφου, Κέας, Τυρνάβου και Αγ. Βαρβάρας.

*Σε ένα άλλο μέτωπο της αποχέτευσης, τέλος, αυτό στις 5 Κοινότητες (Αγ. Στέφανος, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Σταμάτα και Διόνυσος) παράταση ζητεί ο τεχνικός σύμβουλος, μια που δυο από τα υποέργα της συνολικής, αρχικής, σύμβασης του 2014 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για το έργο που ήδη εκτελείται στη Δροσιά, αλλά και αυτό στην Άνοιξη, για το οποίο ζητείται η προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Φυλής.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίσεις αναδοχής χρεών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης λόγω αναπροσαρμογής τιμών (80/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 2023.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 213/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την καθιέρωση: α) 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, β) 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Γραφείου Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ειδικότητα ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, γ) 18ωρης λειτουργίας του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, γ) 12ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Γραφείου Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τις ειδικότητες πλην της ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, δ) 15ωρης λειτουργίας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Διονύσου».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την «Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής – Φασίδερι – Αγ. Αγγέλων Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου» συνολικού προϋπολογισμού 6.516.200,00€, € (πλέον ΦΠΑ 24%).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751).

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗTIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/01-02-2023 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» με θέμα: «1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αριθμ.3 /01-02-2023 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα: 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου, Οικονομικού Έτους 2023.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Α’ Κατανομή 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικού ποσού 122.310,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5660/24-01-2023 Απόφαση του ΥΠΕΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/23 απόφασης του τοπικού Συμβουλίου Κρυονερίου, για παράταση ταφής ενός επιπλέον έτους του ενταφιασμένου, από 19/1/2016, Γ.Κ. στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου (αρ.κοινού τάφου 498) έναντι αντίστοιχου τέλους.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/23 απόφασης του τοπικού Συμβουλίου Αγ. Στεφάνου για την απαλλαγή της οικονομικής χρέωσης στην Θ. Ε. για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 χρήσης του Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου.