logo


Με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη και Εσωτερικών Στ. Πέτσα καθορίζονται οι πόροι, η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος χρηματοδότησης των δήμων, για την παροχή φροντίδας, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4830/2021 (Α’ 169).

Σύμφωνα με την απόφαση:

Η χρηματοδότηση των δράσεων φροντίδας, περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται ετησίως στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του άρθρου 259 του ν. 3852/2010. 2. Το ποσό των ΚΑΠ που κατευθύνεται ετησίως στη χρηματοδότηση των δράσεων της παρ. 1 ορίζεται στο πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010.

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι Δήμοι της Χώρας

Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα της φροντίδας, της περισυλλογής και της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ασκείται από άλλα Νομικά Πρόσωπα για λογαριασμό των Δήμων (διαδημοτικές συνεργασίες, σύνδεσμοι δήμων κ.ο.κ.), οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης.

Με τη χρηματοδότηση οι δικαιούχοι δύνανται να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες για την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, περιλαμβανομένων των στειρώσεων, των εμβολιασμών, των κάθε είδους θεραπειών, της ηλεκτρονικής σήμανσης και της καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της εύρεσης αναδόχου και της υιοθεσίας, της μεταφοράς σε καταφύγια, αναδόχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, της ταφής και της αποτέφρωσης νεκρών ζώων, της κάλυψης του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και με το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις του ν. 4830/2021.

Διαδικασία και κριτήρια χρηματοδότησης

Η κατανομή χρηματοδότησης αφορά στο σύνολο των Δήμων της χώρας και πραγματοποιείται ετησίως με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021.

Η κατανομή της χρηματοδότησης ανά Δήμο γίνεται με κριτήρια

α) τη γεωγραφική έκταση με συντελεστή βαρύτητας 35%,

β) τον μόνιμο πληθυσμό κάθε Δήμου, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού και κατοικιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με συντελεστή βαρύτητας 65% και

γ) το ελάχιστο ποσοστό ύψους 0,1% επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσοστό ύψους 2,2% επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης.

Το τελικό ποσό χρηματοδότησης ανά Δήμο, δύναται να μεταβάλλεται έως και δεκαπέντε ποσοστιαίες μονάδες (15%), λαμβάνοντας υπόψη την επίδοσή του ως προς την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού του προγράμματος, όπως αυτή διαπιστώνεται από το Τμήμα Προστασίας Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση τους δείκτες απόδοσης του άρθρου 41 του ν. 4830/2010

πηγή: airetos.gr