logo


Το πρώτο διήμερο της επόμενης εβδομάδας είναι γεμάτο από συνεδριάσεις στα συλλογικά όργανα του Δήμου. Την αρχή κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΙΑΣ με δυο αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, που θα πραγματοποιηθούν με μεικτό τρόπο- δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη- τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου. Ακολουθούν την επόμενη ημέρα, Τρίτη και 13 Δεκεμβρίου, το πρωί η Οικονομική Επιτροπή με 36(!) θέματα και το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από την απόφαση για το αντιπλημμυρικό στη Λ. Σταμάτας, αλλά και μετά από την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε το νόμο Θεοδωρικάκου περί κυβερνησιμότητας των Δήμων αντισυνταγματικό.

Επιστρέφοντας στην ΕΣΤΙΑ, η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί με αποκλειστικό θέμα την έγκριση του ισολογισμού του Νομικού Προσώπου για το 2021:

ΘΕΜΑ  1ο: Λήψη απόφασης για  έγκριση  του ισολογισμού  του  ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π.«Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου (από  01-01-2021 έως 31-12-2021)

Μια ώρα αργότερα, στις 11.30, θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση με 12 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Πιο σημαντικό ανάμεσά τους το θέμα που αφορά στην αγωγή 54 εργαζομένων της ΕΣΤΙΑΣ, οι οποίοι ζητούν τη μετατροπή των συμβάσεών τους από Ορισμένου (ΙΔΟΧ) σε Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), με τις προβλεπόμενες απολαβές, υποστηρίζοντας πως εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νομικού Προσώπου. Οι ίδιοι έχουν και πάλι στο παρελθόν ασκήσει ανάλογη αγωγή, από την οποία παραιτήθηκαν, για να επιστρέψουν φέτος με νέα αγωγή, που εκδικάζεται στις 14 Δεκεμβρίου. Για το θέμα ο Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Τ. Καρασαρλής παραθέτει δυο γνωμοδοτήσεις, διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους: Η πρώτη, του νομικού συμβούλου του Δήμου Γ. Βασιλείου ο οποίος, έχοντας χειριστεί δεκάδες παρόμοιων υποθέσεων στο παρελθόν, θεωρεί πως η αποδοχή της αγωγής των εργαζόμενων από πλευράς Νομικού Προσώπου είναι παράνομη- “παραβιάζει ευθέως και κάθετα τις διατάξεις του νόμου”- και μπορεί να επισύρει σειρά τιμωρητικών μέτρων για το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ σε αυτήν την περίπτωση αρνείται να εκπροσωπήσει το Νομικό Πρόσωπο στο Δικαστήριο. Και η δεύτερη, από γραφείο παροχής οικονομοτεχνικών συμβουλών, η οποία θεωρεί πως η ΕΣΤΙΑ μπορεί χωρίς πρόβλημα να αποδεχθεί την αγωγή των 54 εργαζομένων. Σημειώνεται εδώ πως από τους 80 εργαζόμενους στην ΕΣΤΙΑ, οι 68 απασχολούνται στο Νομικό Πρόσωπο με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου επί σειρά ετών, κάποιοι από το 2012(!), κυριολεκτικά όμηροι και μετέωροι ως προς το εργασιακό τους μέλλον, όταν- από την άλλη πλευρά- η ΕΣΤΙΑ χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει: “Ενδεχόμενη αποχώρηση των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου   ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΕΣΠΑ θα επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα στη λειτουργία του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. “Η ΕΣΤΙΑ”, τονίζει χαρακτηριστικά στην εισήγησή του ο κ. Καρασαρλής, όταν μάλιστα “υφίσταται αδυναμία πρόσληψης τακτικού προσωπικού και συγκεκριμένα δεν έχουν  εγκριθεί τα αιτήματα του ΝΠΔΔ “Η ΕΣΤΙΑ” Δήμου Διονύσου στον προγραμματισμό για μόνιμο   προσωπικό”. Μια γρήγορη έρευνα στο διαδίκτυο, τέλος, δείχνει πως πρόσφατα, μέσα στο 2022, το 4ο Τμήμα του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών έκρινε πως  Η απαγόρευση μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου (παρ. 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος) αφορά μόνο συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έγιναν πράγματι για την κάλυψη πρόσκαιρων, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και δεν καλύπτει συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έγιναν για την απασχόληση σε μη νομοθετημένες οργανικές σχέσεις, αλλά για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, οπότε η σύναψή τους έγινε προς καταστρατήγηση των διατάξεων που ορίζουν πότε επιτρέπονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου”.

Ανάμεσα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης περιλαμβάνεται ακόμη και αυτό που αφορά στη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του ΚΑΠΗ Σταμάτας, μια που το παρόν κτήριο κρίνεται ακατάλληλο για την καλή λειτουργία της δομής. Στη δημοπρασία που διενεργήθηκε προσήλθε ένας μόνον ιδιοκτήτης για αίθουσα 210 τμ, που βρίσκεται πάνω στην κεντρική πλατεία της περιοχής, και με μηνιαίο μίσθωμα 1400 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω μεταστέγαση είχε απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΙΑΣ σε προηγούμενη (19/10) συνεδρίασή του, μετά και από επιστολή των μελών του ΚΑΠΗ, που- όπως είχε τονίσει η Γ. Ντελή– έκριναν το σημερινό χώρο “λειτουργικά απαράδεκτο”, ενώ την ανάγκη για χειρισμό του ύψους του μισθώματος με φειδώ, μια που πρόκειται για διαχείριση δημοσίου χρήματος, είχε επισημάνει ο Αγγ. Κατσιακίδης.

Τέλος, σε δωρεά προς την ΕΣΤΙΑ, ύψους 5000 ευρώ, προτίθεται να προχωρήσει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ για τη διοργάνωση πρωτοχρονιάτικης γιορτής των μελών και των εργαζομένων των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του ΝΠΔΔ Koινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» οικονομικού έτους 2021. Διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021

ΘΕΜΑ  2ο: Eγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων

ΘΕΜΑ  3ο: Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της από 01.11.2022 (ΓΑΚ 107461/2022 και ΕΑΚ 2803/2022)  αγωγής εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην ΕΣΠΑ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ )στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π του Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ”, η οποία συζητείται στις 14/12/2022  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής  διενέργειας δημοπρασίας και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Σταμάτας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.«Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή Δωρεάς: Χρηματικό ποσό από την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ “Αιγέας” για την πραγματοποίηση πρωτοχρονιάτικης  εκδήλωσης

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2023 του ΝΠΔΔ  ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου βάσει του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ  7ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 του ΝΠΔΔ  ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου βάσει του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ  8ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τους διαγωνισμούς για το έτος 2023 του ΝΠΔΔ  ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου βάσει του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ  9ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων Διαγωνισμών 2023 του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου βάσει του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ  10ο: Σύσταση επιτροπής  για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)

ΘΕΜΑ  11ο: Λήψη απόφασης για την καταστροφή πάγιων αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)

ΘΕΜΑ  12ο: Αίτηση  γονέα  για μείωση καταβολής  οικονομικής  εισφοράς.