logo


23 θέματα, με κάποια από αυτά εξ αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση, οπότε και αποσύρθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση, θα απασχολήσουν την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, που θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 31 Μαΐου στις 9 το πρωί.

Ανάμεσά τους:

*Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης για τα δυο πρώτα υποέργα που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου. Το έργο, υπενθυμίζεται, έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, «με στόχο τη διαμόρφωση και την προώθηση ενός συστήματος για την ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, σε εναρμόνιση με τους στόχους τόσο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/2008/ΕΚ όσο και του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Διονύσου. Αντικείμενο της πρότασης είναι η ορθολογική διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου Διονύσου και αναπτύσσεται μέσω τριών υποέργων αλληλένδετων και αλληλοσυμπληρούμενων». Εν προκειμένω, τα τεύχη δημοπράτησης αφορούν στην προμήθεια 135.000 ειδικών σάκων και 7,500 καφέ κάδων διαφορετικής χωρητικότητας, που θα αναπτυχθούν σε πυκνό δίκτυο κοντά στα σπίτια, για την ξεχωριστή συλλογή των διατροφικών αποβλήτων, αλλά και στην προμήθεια του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού – ενός απορριμματοφόρου βιοαποδομήσιμων, ενός φορτηγού με αρπάγη και ενός τεμαχιστή βιοαποβλήτων- για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη μεταφορά τους στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού 1.760.000 ευρώ περίπου. Το τρίτο υποέργο, που αφορά σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών έχει ήδη συμβασιοποιηθεί (σ.σ. αλλά τέτοιες δράσεις ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει).

*Απόκλιση πέραν της οριζόμενης από τη νομοθεσία για το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών εμφανίζεται στην προσφορά του πρώτου μειοδότη για το μεγάλο έργο της ύδρευσης, που αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου στην Αναγέννηση, τη σύνδεση της Σταμάτας με την ΕΥΔΑΠ και την αναβάθμιση κρίσιμων αγωγών σε διάφορες περιοχές της πόλης. Έτσι, και όπως είχε προαναγγείλει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδης μιλώντας σχετικά στην Οδό Διονύσου, το θέμα έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή με στόχο να ζητηθεί αιτιολόγηση της τιμής ή του κόστους που προτείνει στην “ασυνήθιστα χαμηλή” προσφορά του- 42,45%- ο πρώτος μειοδότης. Η υψηλή προσφορά του πρώτου μειοδότη, στις σημερινές συνθήκες αύξησης τιμών και υλικών και με παραδείγματα εργολάβων που υπαναχώρησαν,   δημιουργεί ανησυχίες για την ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας, ειδικά σε μια περιοχή όπως η Αναγέννηση, όπου η αντικατάσταση του δικτύου σημαίνει κοστοβόρο σκάψιμο σε άκρως βραχώδες έδαφος, είχε τονίσει ο κ. Κριεμάδης.

*18.000 ευρώ περίπου είναι το προϋπολογιζόμενο κόστος για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο 15ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής, που φέτος το καλοκαίρι συνδιοργανώνεται από τους Δήμους Διονύσου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αλίμου και Αγίας Παρασκευής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Το κόστος περιλαμβάνει την κατασκευή και μεταφορά σκηνικών, τη δημιουργία ενδυμάτων και τη φωτοσκηνοθεσία. Η πόλη μας θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ με τη Θεατρική Ομάδα Αγ. Στεφάνου και την παράσταση “Ατρείδες Εν Συντομία”, των Γ. Ριζόπουλου και Ε. Μπαλωμένου, σε σκηνοθεσία Β. Πεφάνη, που θα ανέβει για τρεις ημέρες στον παλιό Σταθμό του τρένου στο Διόνυσο (25, 26 και 30/6) και για άλλες επτά παραστάσεις στους θεατρικούς χώρους των πόλεων που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ. Στον ίδιο χώρο, και μέχρι τις 3 Ιουλίου, θα παρουσιαστούν και οι παραστάσεις των θεατρικών ομάδων από τους υπόλοιπους Δήμους.

*ΜΙΚΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ τον Ιούνιο και ΔΙΟΝΥΣΙΑ το Σεπτέμβριο,- και μάλιστα με διάρκεια ενός μήνα- προγραμματίζει για φέτος το καλοκαίρι ο Δήμος Διονύσου. Για την ασφαλή διεξαγωγή τους, και για την προστασία θεατών και εργαζομένων, χρειάζεται ένας ιδιαίτερος σχεδιασμός και οργάνωση (πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακών δελτίων εισόδου, υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας, περίφραξη, ταξιθεσία, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη, ασφάλεια, υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου κλπ.), τονίζει στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με απ’ ευθείας ανάθεση το ποσόν των 28.700 ευρώ.

*Εκδήλωση με θέμα “Η ανάγκη του ανθρώπου να στραφεί στον Θεό” προγραμματίζει το Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού του Δήμου, με ομιλητές εθελοντές μέλη του μητρώου του Τμήματος και τον Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Χρυσοβαλάντη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και η διοργάνωσή της θα καλυφθεί από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου.

*Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει αιτήματα 7 πολιτών για αποζημίωσή τους είτε από πτώση δέντρου στο όχημά τους ή σε μνήμα είτε από πτώση σε λακούβα είτε ακόμη από πολλαπλή υπερπλήρωση βόθρου λόγω διαρροής στο δίκτυο ύδρευσης. Η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Γ. Βασιλείου ποικίλει κατά περίπτωση, από πλήρως απορριπτική έως συμβιβαστική ή και θετική για το αίτημα και το ύψος της αποζημίωσης.

*Στα 7 αυτά αιτήματα πρέπει να προστεθούν και άλλα 5, που αφορούν ζημιές σε οχήματα από πτώση δέντρων στη διάρκεια της “Μήδειας”, θέματα που είχαν αποσυρθεί για περαιτέρω διερεύνηση στην προηγούμενη (24/5) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στα εν λόγω αιτήματα αποζημίωσης η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου είναι ενιαία και απορριπτική.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης Υποέργων 1 και 2 της Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4694, (ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ) ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ : “Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού της 15ης Απριλίου 2022 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 1.706.000,00€.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την VITTOS FAMILY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε για την Αιμοδοσία του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: ΔΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την »ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (αρ. πρωτ.15364).

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την »ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου (αρ. πρωτ.15671).

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο 15ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής.

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την Οργανωτική και Τεχνική Υποστήριξη της Διοργάνωσης του Φεστιβάλ “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2022”.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την εκδήλωση του Τμήματος Διαβούλευσης & Εθελοντισμού με θέμα “Η ανάγκη του ανθρώπου να στραφεί στο Θεό”.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα του κ. Κ. Λ. περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 12ο: Αίτημα του κας Κ.Μ. περί καταβολής αποζημίωσης από πτώση δέντρου σε μνήμα .

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα του κ. Κ. ΒΑΣ. για αποζημίωση λόγω ζημιάς στο αυτοκίνητό του με αρ. κυκλ. ΙΟΟ ….. από πτώση σε λακκούβα στην οδό ΑΙΟΛΙΔΟΣ της Δ.Ε. Διονύσου.

ΘΕΜΑ 14ο: Αίτημα της κ. Ι. Σ. λόγω πολλαπλής υπερπλήρωσης του βόθρου της οικίας της, από διαρροή του δικτύου ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 15ο: Αίτημα του Π . ΠΑΛ. το οποίο αφορά ζημιά την οποία υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητο της συζύγου του Π.ΑΛ. με αρ.κυκλ. ΖΥΙ ….. από πτώση δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο.

ΘΕΜΑ 16ο: Αίτημα του κ. ΣΩΤ. Α. περί καταβολής αποζημίωσης για την ζημία που υπέστη το αυτοκίνητό του ( ΤΑΧΙ ) με αρ.κυκλ. ΤΑΒ-….. από πτώση σε λακούβα.

ΘΕΜΑ 17ο: Αίτημα του κ. Ξ. Ν. περί καταβολής αποζημίωσης για ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του με αρ.κυκλ. ΙΡΤ-….. απο κύλιση κάδου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑ

ΘΕΜΑ 18ο: Αίτημα του Μ.ΜΑΚ. περί καταβολής αποζημίωσης για την ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του με αρ.κυκλ. ΖΜΒ από πτώση πεύκου.

ΘΕΜΑ 19ο: Αίτημα της κ. ΑΝ.ΚΟΤ. περί καταβολής αποζημίωσης για την ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της με αρ.κυκλ. ΙΕΑ από πτώση πεύκου.

ΘΕΜΑ 20ό: Αίτημα του Μ.ΠΑΡ.ΓΑΡ περί καταβολής αποζημίωσης για την ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του με αρ.κυκλ ΥΧΧ από πτώση πεύκου.

ΘΕΜΑ 21ο: Αίτημα του ΦΡ.ΜΠΕ περί καταβολής αποζημίωσης για την ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του με αρ.κυκλ.ΥΤΒ από πτώση πεύκου.

ΘΕΜΑ 22ο: Αίτημα της κ. Μ.ΓΙΑΝΝ. περί καταβολής αποζημίωσης για την ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της με αρ.κυκλ. ΙΤΟ από πτώση πεύκου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 23ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ THΝ Ε’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.