logo


Ο Δήμος Διονύσου με ομόφωνο ψήφισμά του στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022, σε συνέχεια της έκδοσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μίας ακόμη απόφασης -της 5ης κατά σειρά- σχετικά με τη χορήγησης άδειας έρευνας για λατομική εκμετάλλευση στο Πεντελικό όρος, εκφράζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο:

– Την πλήρη αντίθεση όλων των κατοίκων στην προσπάθεια επιχειρηματικών συμφερόντων να πραγματοποιήσουν ένα ακόμη περιβαλλοντικό έγκλημα, λειτουργώντας μέχρι τώρα, με την ανοχή της Κυβέρνησης και εφόσον αυτή τελεσφορήσει με την κάλυψη της, η οποία θα εκφαστεί με όλα τα νόμιμα μέσα και εργαλεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
– Την απόφασή μας να αγωνιστούμε με κάθε πρόσφορο και δυναμικό τρόπο για την προστασία ενός εκ των τελευταίων πνευμόνων πρασίνου στην Αττική καθώς και για το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά μας στη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας.
– Τη γνωστοποίηση προς όλους όσοι εμπλέκονται ενεργά ή και παθητικά στην επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή και δεν συντάσσονται στο δίκαιο αγώνα μας, ότι θα υποστούν, και ιδιαίτερα τα πολιτικά πρόσωπα, τις ανάλογες συνέπειες (π.χ. personae non gratae).

Επίσης ο Δήμος Διονύσου, ενόψει της συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ την Τετάρτη 9 Μαρτίου με θέμα «Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφανείας 243.810,90 τ.μ., από την Μεγαλιθική Α.Β.Ε., στη θέση «Βαθειά Χούνη» Άνω Ραπεντώσας, Δ.Ε. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής» θα παρασταθεί και θα υποβάλλει υπόμνημα ευελπιστώντας στην απόρριψη της ΜΠΕ, πράξη την  οποία έχει ήδη δεσμευθεί ότι θα επικυρώσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Ο κοινός αγώνας μας κατά των λατομείων είναι σε πλήρη εξέλιξη και στο τέλος θα είναι νικηφόρος. 

ΟΧΙ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ακολουθεί το Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου

Προς:

 • ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. Κ. ΣΚΡΕΚΑ
 • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. Γ. ΑΜΥΡΑ
 • ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ κα. Λ. ΜΕΝΔΩΝΗ
 • ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Μ. ΒΟΡΙΔΗ
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Σ. Πέτσα
 • Γ. Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Α.Σ. κ. Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ
 • ΠΟΕΔΡΟ ΠΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κα. Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Κύριοι,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου, το οποίο προσκλήθηκε νομίμως στις 04-03-2022 σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την έκδοση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πέμπτης απόφασης άδειας έρευνας για λατομική εκμετάλλευση στο Πεντελικό όρος,

αποφάσισε ομόφωνα

 • να εκφράσει με όλα τα νόμιμα μέσα και εργαλεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο την πλήρη αντίθεσή του στην προσπάθεια επιχειρηματικών συμφερόντων να πραγματοποιήσουν ένα ακόμη περιβαλλοντικό έγκλημα, λειτουργώντας μέχρι τώρα, με την ανοχή της Κυβέρνησης και εφόσον αυτή τελεσφορήσει με την κάλυψη της.
 • να αγωνιστεί με κάθε πρόσφορο και δυναμικό τρόπο για την προστασία ενός από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στην Αττική αλλά και για το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά μας στη ζωή και στο μέλλον των παιδιών μας
 • να γνωστοποιήσει σε όλους όσοι εμπλέκονται ενεργά ή και παθητικά στην επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή και δεν συντάσσονται στο δίκαιο αγώνα μας, ότι θα υποστούν και ιδιαίτερα τα πολιτικά πρόσωπα, τις ανάλογες συνέπειες (π.χ. personae non gratae).

Είναι πλέον προφανές ότι οι συγκεκριμένες πέντε(!) αποφάσεις άδειας ερευνών για λατομική εκμετάλλευση στο Πεντελικό όρος αποτελούν οργανωμένο σχέδιο επιχειρηματικών συμφερόντων, με την ανοχή μέχρι τώρα της Κυβέρνησης, τα οποία μεθοδικά εδώ και δυο χρόνια καταστρατηγώντας κάθε έννοια νομιμότητας και ηθικής παραβιάζουν κατάφωρα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς με τις πέντε αυτές αποφάσεις:

 • έχουμε την έκδοσή τους αναρμοδίως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέσω της οφθαλμοφανούς κατάτμησης μιας ενιαίας και αδιαίρετης περιοχής χιλίων στρεμμάτων αγνοώντας το δασικό και αναδασωτέο χαρακτήρα της και χωρίς να ενημερωθεί ο Δήμος μας.
 • πλήττονται βάναυσα από τις επικείμενες εκτεταμένες λατομικές δραστηριότητες τα πολύ σπουδαία,  κηρυχθέντα μνημεία και λοιπά πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής όπως αυτά τεκμηριώνονται εγγράφως από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και τη σχετική απάντησή του σε επερωτήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
 • παραβλέπονται συστηματικά οι μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην προστατευόμενη άγρια ζωή του βουνού και στη χαρακτηρισμένη ως περιοχή natura που μόλις έχουν αρχίσει να ξαναζωντανεύουν μετά την υπερδεκαετή ανυπαρξία λατομικής δραστηριότητας και τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές.
 • επιδιώκεται, όπως προκύπτει και από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον πρώτο λατομικό χώρο της ενδιαφερόμενης Εταιρείας ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Ε., ότι η εκμετάλλευση αφορά λατομεία αδρανών στην καρδιά του Πεντελικού και όχι εξόρυξη μαρμάρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι Δημότες είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά μας να μην θέλουμε:

 • Την σκόνη που προκαλεί σημαντική  ατμοσφαιρική ρύπανση υποβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής μας.
 • Το θόρυβο και την αποκρουστική εικόνα ενός κατεστραμμένου βουνού.
 • Τις βαθιές και σε περίοπτα σημεία εξορύξεις, που θίγουν βάναυσα το ανάγλυφο της περιοχής.
 • Τις εξορύξεις και συναφείς εργασίες σε πολύ κοντινές αποστάσεις από τα Ρυμοτομικά Σχέδια και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής που θίγουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Διονύσου, και ειδικότερα του οικισμού της Ραπεντώσας και της Σεμέλης.
 • Την σοβαρότατη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την αύξηση των ατυχημάτων που θα προκληθούν στη Λ. Διονύσου, από τον όγκο των πάσης φύσεως μεταφορών σε οδικό δίκτυο που δεν έχει τις αναγκαίες προδιαγραφές καθώς σχεδιάστηκε για περιοχή αμιγούς κατοικίας.
 • Την εκ νέου, μετά τις προ 15ετίας πυρκαγιές, καταστροφή της φυσικής αναδάσωσης, της χλωρίδας και πανίδας καθώς και της άγριας ζωής.

Για όλα τα παραπάνω,

Καλούμε

 • Τους αρμόδιους κ.κ. Υπουργούς, τον Περιφερειάρχη και λοιπούς Κυβερνητικούς παράγοντες και κυρίως το κ. Πρωθυπουργό να αποδεχθεί τις δημόσιες δεσμεύσεις τους και να απαιτήσει να εφαρμοστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να δώσει κατευθύνσεις να προβούν ΤΩΡΑ σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρωτοβουλία και δράση ανάκλησης των εν λόγω αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να αποτραπεί η ίδρυση νέων λατομείων στο Πεντελικό όρος.
 • Τους όμορους Δήμους αλλά και όλους τους Δήμους της Αττικής να στηρίξουν τον αγώνα μας για να μην πραγματοποιηθούν τα απαράδεκτα και κατευθυνόμενα ιδιωτικά σχέδια που επιδιώκουν να καταστρέψουν έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου και κυρίως ζωής της Αττικής αψηφώντας το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά μας να προστατεύσουμε το ΣΠΙΤΙ μας γιατί αυτό είναι το Πεντελικό όρος.
 • Την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση όλων των μελετών και έργων που θωρακίζουν την προστασία του Πεντελικού όρους και του λαού  και όχι των κερδοσκοπικών επιδιώξεων της ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗΣ Α.Ε.

Εμείς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μαζί με τους συμπολίτες μας δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να σταθούμε δυναμικά απέναντι σε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια, που θα εξελιχθεί με Κυβερνητική στήριξη, σε ένα ακόμα περιβαλλοντικό έγκλημα στο Πεντελικό όρος, λες και δεν έχουν ικανοποιηθεί από το μέχρι τώρα «ξεκοίλιασμά» του και μάλιστα χωρίς καμιά αποκατάσταση και τιμωρία των υπευθύνων. Δεν επιτρέπουμε έναν ακόμα εμπαιγμό περί δήθεν ανάπτυξης και αποκατάστασης μετά από 25 χρόνια (!!!) μιας νέας λατομικής δραστηριότητας και θα υψώσουμε, όλοι μαζί, φραγμό σε όσους είναι αντίθετοι ή υπονομεύουν  υστερόβουλα τη συλλογική μας προσπάθεια και επιδίωξη για μια καλύτερη ζωή. 

Το οφείλουμε σ’ εμάς τους ίδιους και κυρίως στα παιδιά μας.

Κοινοποίηση:

 1. Γραφείο Πρωθυπουργού
 2. Πολιτικά Κόμματα Κοινοβουλίου
 3. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής
 4. Δήμος Κηφισιάς
 5. Δήμος Μελισσίων – Πεντέλης

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου


 •