logo


Διαφοροποιημένες ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές θα είναι φέτος οι προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Διονύσου, μετά και από σχετικό έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, τα επτά Τοπικά Συμβούλια της πόλης, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα, αφού πρώτα λάβουν υπόψη τον κεντρικό σχεδιασμό του Δήμου, όσον αφορά στα έργα που έχουν δρομολογηθεί σε επίπεδο είτε σχεδιασμού είτε χρηματοδότησης είτε δημοπράτησης, και μάλιστα με ορίζοντα τετραετίας, μέχρι το 2024. Στο σχετικό έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών, που υπογράφεται από τους Αντιδημάρχους Στ. Κριεμάδη και Γ. Φωτάκη, παρατίθενται αναλυτικά τα έργα που περιλαμβάνονται στον κεντρικό σχεδιασμό του Δήμου και αφορούν:

*Σε ασφαλτοστρώσεις, έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ από ίδιους πόρους, που θα ξεκινά εκεί που ολοκληρώνεται το έργο της αποχέτευσης

*Σε έργα σχολικής στέγης, όπως είναι η ανακατασκευή του ΕΠΑΛ Διονύσου, που δημοπρατείται ήδη, προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ, η ανέγερση του Λυκείου Διονύσου (5.250.000 ευρώ) και του 1ου Δημοτικού Κρυονερίου (4 εκατομμύρια ευρώ), η προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, η ενεργειακή αναβάθμιση των Γυμνασίων Άνοιξης και Δροσιάς, που χρηματοδοτείται από το ΤΡΙΤΣΗΣ με 288.000 ευρώ, η συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτηρίων, μέσω της εργολαβίας των 3 εκατομμυρίων ευρώ από ίδιους πόρους, της οποίας επίκειται η συμβασιοποίηση,  αλλά και ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος (χρηματοδότηση 135.000 ευρώ από το ΤΡΙΤΣΗΣ) και η μελέτη και τα μέτρα πυροπροστασίας για τα σχολεία, με συνολική χρηματοδότηση 253.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

*Έργα αξιοποίησης- μελέτη και κατασκευή- του κτηρίου ΤΥΠΕΤ στον Άγ. Στέφανο προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και βιοκλιματικής ανάπλασης περιοχών της Δροσιάς, προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΤΡΙΤΣΗΣ

*Έργα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις- νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και επισκευή και συντήρηση των αθλητικών υποδομών- με χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ, κατά το μεγαλύτερο μέρος από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

*Έργα ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 1.614.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΤΡΙΤΣΗΣ όπως είναι η πλήρης ανακατασκευή του δικτύου στην Αναγέννηση Διονύσου και η αντικατάσταση τμημάτων του σε περιοχές της πόλης

*Η αποχέτευση, με 4 εργολαβίες που είτε ήδη εκτελούνται όπως αυτή του ΑΚΤΟΡΑ (για Διόνυσο- Κρυονέρι- Ροδόπολη- Σταμάτα και ένα μικρό μέρος του Αγ. Στεφάνου) και του υπολοίπου της Δροσιάς, είτε πρόκειται να συμβασιοποιηθούν όπως της Άνοιξης, είτε δημοπρατούνται άμεσα όπως αυτή που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του Αγ. Στεφάνου και στη Ραπεντώσα.

*Έργο αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με LED, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και οι μελέτες για Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, μέσω των οποίων- υπενθυμίζεται- η Δημοτική Αρχή ελπίζει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα όρια των οικισμών της πόλης

Στον κεντρικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη, το διαδημοτικό οδικό έργο της Χελμού- Μαραθώνος- Κρυονερίου ως το Ζάννειο και τα όρια με το γειτονικό Δήμο Κηφισιάς, με μελέτη ύψους 380.000 ευρώ που έχει προταθεί για το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και η ευρεία ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Αγ. Στεφάνου, με μελέτη 380.000 ευρώ, επίσης προτεινόμενη στο ΤΡΙΤΣΗΣ. Τέλος, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του κ. Φωτάκη στη διαπαραταξιακή επιτροπή κατά των νέων Λατομείων, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2022 θα περιληφθεί μελέτη ανάπλασης- αξιοποίησης της βόρειας πλευράς του Πεντελικού, που θα “κουμπώσει” στο masterplan που ετοιμάζεται κεντρικά για τη νότια πλευρά του. Η αναφορά στο συγκεκριμένο έργο, πάντως, απουσιάζει από το έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών προς τα Τοπικά Συμβούλια, επειδή τούτο ήταν πρωθύστερο της εν λόγω απόφασης, όπως τόνισε σε σχετική ερώτηση της Οδού Διονύσου ο Αντιδήμαρχος.

Καταλήγοντας το έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών καλεί τα Τοπικά Συμβούλια, αφού λάβουν υπόψη τα παραπάνω, να προτείνουν 3-4 παρεμβάσεις για αναπλάσεις μικρών Κοινοχρήστων Χώρων, άλλες τόσες διανοίξεις τμημάτων οδών, καθώς και προτάσεις για επισκευές και συντηρήσεις των δημοτικών κτηρίων της κάθε περιοχής, στο πλαίσιο της μεγάλης εργολαβίας των 3 εκατομμυρίων ευρώ.