logo


Δυο εργασιακά θέματα, και άλλο ένα για την επέκταση της σύμβασης της μίσθωσης σε επιπλέον 1065 τετραγωνικά στο κτήριο όπου φιλοξενείται το Δημαρχείο, και η 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για το 2021, και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, και η παραχώρηση των αθλητικών χώρων του Δήμου ως έδρας αγώνων και χώρου προπονήσεων στα Σωματεία που υπέβαλαν τα σχετικά δικαιολογητικά- είναι μερικά μόνον από τα 10 συνολικά θέματα που περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 7.30 το βράδυ, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου στο YouTube. Με το δεδομένο πως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σώματος, η συνεδρίαση δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάωρο, και πάντως όχι μετά τα μεσάνυχτα, αλλά και επειδή καταστρατηγείται μόνιμα η προ Ημερησίας Διατάξεως διαδικασία που έχει καθοριστεί στα 20 λεπτά, αλλά συνήθως διαρκεί πάνω από μια ώρα, κρίνεται μάλλον απίθανο η συνεδρίαση να ολοκληρωθεί την Τρίτη.

Όσον αφορά στα ίδια τα θέματα:

*Η χρηματοδότηση για τα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης (masterplan) από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αλλά και η μη άμεση απορρόφηση ποσών για έργα που είναι μεν δημοπρατημένα αλλά όχι ακόμη συμβασιοποιημένα, υπαγορεύουν την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2021, τονίζει στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στ. Κριεμάδης.

*Στενά συνδεδεμένη με την παραπάνω τροποποίηση, είναι και η 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2021, η οποία θα έχει συζητηθεί λίγες ώρες νωρίτερα στην Οικονομική Επιτροπή: Μαζί με τη χρηματοδότηση για το masterplan της ύδρευσης, πρέπει να εγγραφούν τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις πυρκαγιές (810.000 ευρώ), καθώς και οι χρηματοδοτήσεις από το Πράσινο Ταμείο για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (100.000 ευρώ) και τα έκτακτα έσοδα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού (127.100 ευρώ). Αντιστοίχως, στα έξοδα σημειώνονται γενναίες περικοπές ποσών σε μια σειρά τομέων, όπως έχει ήδη καταγράψει η Οδός Διονύσου.

*Άλλα 1065 τετρ. μέτρα προτίθεται να ενοικιάσει ο Δήμος Διονύσου, επεκτείνοντας τη σύμβαση μίσθωσης για το κτήριο, όπου φιλοξενείται το Δημαρχείο της πόλης, με μηνιαίο μίσθωμα για τους νέους χώρους στις 8500 ευρώ για τα δυο πρώτα χρόνια, που αναπροσαρμόζεται στις 11.500 ευρώ για τα υπόλοιπα 8 χρόνια της δεκαετούς μίσθωσης. Οι λόγοι που αναγκάζουν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην επέκταση της σύμβασης μίσθωσης, όπως περιγράφονται από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Δ. Ράικο, οφείλονται στην ήδη διαπιστωμένη στενότητα χώρου αλλά και στην πρόσληψη νέου προσωπικού που δημιούργησε αυξημένες ανάγκες σε γραφεία. Επίκειται επιπλέον η μεταφορά της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Πολεοδομίας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δημοτικής & Αστικής Κατάστασης. Οι χώροι που θα εξοικονομηθούν βρίσκονται κυρίως στο ισόγειο, και ένα μικρό τμήμα του 1ου ορόφου, και σήμερα στεγάζουν το καφέ, τα ΜΥΛΕΛΙΑ και το κατάστημα ανταλλακτικών, που αποχωρούν σταδιακά. Με την επέκταση της σύμβασης μίσθωσης, ουσιαστικά ολόκληρο το κτήριο, και οι ελεύθεροι χώροι του, περιέρχεται στη χρήση του Δήμου Διονύσου, ο οποίος θα πληρώνει- μόνο γι’ αυτό- συνολικό μηνιαίο μίσθωμα πάνω από 16.000 ευρώ. Άλλα 10.800 ευρώ είναι το μίσθωμα που καταβάλλεται για το κτήριο της πρώην Εφορίας Αγ. Στεφάνου, όπου στεγάζονται η ΕΣΤΙΑ, το ΚΕΠ, το ΚΑΠΗ της περιοχής, το Γυμναστήριο κ.λπ., ενώ στα 1750 ανέρχεται το μίσθωμα για την Αχλαδούλα όπου λειτουργεί ο κλαδοφάγος.

*Το πρώτο εργασιακό θέμα που θα απασχολήσει μεθαύριο το Δημοτικό Συμβούλιο αφορά στη χορήγηση- ή μη- των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που ο Δήμος είναι υποχρεωμένος κάθε χρόνο να εξασφαλίζει στους εργαζόμενούς του, για την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4735/2020, επανέρχεται η δυνατότητα αποτίμησης σε χρήμα των ΜΑΠ που οι Δήμοι δεν μπόρεσαν να δώσουν στους εργαζομένους τους την προηγούμενη χρονιά. Εν προκειμένω, 116 εργαζόμενοι του Δήμου Διονύσου, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, ζητούν δια του δικηγόρου του Σωματείου Ν. Σωτηρακόπουλου την καταβολή των ΜΑΠ 2020 σε χρήμα, επειδή δεν τους καταβλήθηκαν- παρά ελάχιστα-  στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Το συνολικό ποσόν που διεκδικούν- μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις, όπως σημειώνουν- υπολογίστηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σε πάνω από 89.000 ευρώ, που κατανέμονται αναλόγως σε εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στην Ύδρευση, στο πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι, στη Δημοτική Αστυνομία και στην Πυρασφάλεια.

*Το δεύτερο εργασιακό θέμα αφορά στη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για 26 εργαζόμενους του Δήμου. Αυτοί το 2020 άσκησαν αγωγή κατά του Δήμου ζητώντας να αναγνωρισθούν οι συμβάσεις τους ως αορίστου χρόνου. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, ενώ στην απόφασή του υποχρεώνει το Δήμο να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους καταδικάζοντας σε χρηματική ποινή 300 ευρώ για κάθε ημέρα μη απασχόλησής τους. Τον περασμένο Μάρτιο η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην ασκήσει ένδικο μέσο κατά της παραπάνω απόφασης, έτσι ο Δήμος Διονύσου προβαίνει στη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων για τους 26 εργαζόμενούς του, που στην πλειονότητά τους καλύπτουν θέσεις Διοικητικού Οικονομικού.

*Τέλος, με εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων και Παιδικών χαρών Χ. Πέππα, προτείνεται η παραχώρηση των αθλητικών χώρων του Δήμου σε μια σειρά Σωματείων της πόλης, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, για να τους χρησιμοποιούν ως έδρα αλλά και χώρο προπονήσεων, για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Προϋπόθεση για τις παραχωρήσεις ήταν οι αιτούντες να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο Μητρώο της σχετικής Ομοσπονδίας – Αθλητικής Ένωσης, να έχουν έδρα στο Δήμο Διονύσου και να έχουν λάβει την απαιτούμενη από το νόμο “Ειδική Αθλητική Αναγνώριση” με επικαιροποιημένο μητρώο το οποίο θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα της ΓΓΑ και θα είναι σε ισχύ από τις 31/07/2022 για όλους τους Αθλητικούς συλλόγους και τα τμήματά τους.

Στη διάρκεια της παραχώρησης τα Σωματεία θα έχουν την ευθύνη της προστασίας και καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεών τους και της ιατρικής κάλυψης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιπτώσεων, της επίβλεψης και ασφάλειας των αθλητών αλλά και των παρευρισκομένων στο γήπεδο, της απαγόρευσης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του γηπέδου, πλην αυτής για την οποία παραχωρείται, της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων κ.λπ. Όσον αφορά στους δημότες, θα έχουν τη δυνατότητα 6 ώρες την εβδομάδα να χρησιμοποιούν το Κλειστό του Διονύσου, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο και με το σωματείο (ΑΟΔ), ενώ θα μπορούν να αθλούνται στα ανοιχτά γήπεδα Διονύσου και Δροσιάς στο ταρτάν. Τα ανοιχτά γήπεδα tennis, basket, volley και 2 mini γήπεδα της Κοινότητας Σταμάτας θα παραμείνουν στη χρήση των δημοτών καθόλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (2021 – 2022), το ίδιο και το χωμάτινο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου Ροδόπολης και τα γήπεδα basket και volley.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί και τούτο: Στην ίδια εισήγηση αναφέρεται πως “Η κατανομή των ωρών αγώνων και προπόνησης του κάθε Συλλόγου – Σωματείου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής συγκεκριμένων κριτηρίων, που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά “Παράρτημα 1” και “Παράρτημα 2”, που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. Τα κριτήρια αυτά προέκυψαν και συμφωνήθηκαν ομόφωνα κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης τόσο με την τοπική κοινωνία, όσο και με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα σχετικά παραχωρητήρια θα εμπεριέχουν τα προγράμματα χρήσης (προπονήσεων και αγώνων), τα οποία και θα συμφωνηθούν τελικώς”. Τα δυο παραρτήματα εντούτοις δεν εμφανίζονται συνημμένα στην εισήγηση, όπως βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Διονύσου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 2ο: 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε.2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων (Μ.Α.Π) έτους 2020.

ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε εφαρμογή της υπ. αριθ. 1935/2020 Απόφασης του 2 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 86/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την εξέταση ένστασης του Θ******** Β********

ΘΕΜΑ 7ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την εξέταση ένστασης του Χ******** Χ********

ΘΕΜΑ 8ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την εξέταση ένστασης του Β******** Ι********

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Διονύσου ως μέλη του Σχολικού Συμβουλίου των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου μας για την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022.