logo


Περί τις 300.000 ευρώ θα διαθέσει σε πρώτη φάση ο Δήμος Διονύσου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε βασικές υποδομές της πόλης από τις δυο καταστροφικές πυρκαγιές τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτό προκύπτει από το πρώτο θέμα, που κυριαρχεί στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αύριο Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Οικονομική Επιτροπή θα κληθεί να εγκρίνει σειρά μελετών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορούν στην προμήθεια ειδών πυρόσβεσης, σε εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης και χαμηλού φωτισμού του Δήμου και στην προμήθεια πόσιμου ύδατος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 296.369 ευρώ. Από τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη εκτελεστεί η προμήθεια των ειδών πυρόσβεσης για την αντικατάσταση του εξοπλισμού των Κλιμακίων Εθελοντών που καταστράφηκε στη διάρκεια των δυο μεγάλων πυρκαγιών του καλοκαιριού. Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων, είναι η ίδια που ακολουθήθηκε και για όλες τις εργασίες και προμήθειες που έγιναν μετά από τη “Μήδεια”-δηλαδή συμβάσεις με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, εν προκειμένω του Δήμου και είχε τότε υποδειχθεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο και της κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τη διαδικασία αυτή έχουν καταγγείλει επανειλημμένως οι παρατάξεις της μειοψηφίας, θεωρώντας την ουσιαστικά απ’ ευθείας ανάθεση, και μάλιστα σε “ημέτερους”, και για ποσά πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΑΡ. 32Α Ν. 4412/2016 & ΠΑΡ. 1 ΑΡ. 43 Ν. 4605/2019) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ 27-7-2021 ΚΑΙ 5-7.8.2021.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την «Παροχή Ταφών Εκταφών στα Κοιµητήρια του ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της Αγ. Ιωάννου στη ∆.Κ. Σταµάτας”

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 17ης Ιουνίου 2021 για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», προϋπολογισµού 2.720.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%)

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «ANTIKATΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κρυονερίου το διάστηµα µεταξύ 04-07 Αυγούστου 2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.