logo


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διευθέτηση του ρέματος “Βρυσάκι” θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται πως θα λύσει…

Με τις συνήθεις «τυμπανοκρουσίες» υποδέχτηκε τη Δευτέρα 29/03/2021, η Δημοτική Αρχή τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη για την επιθεώρηση των έργων διευθέτησης του ρ. «Βρυσάκι», στον Άγιο Στέφανο και, πιο συγκεκριμένα, το τμήμα του έργου που κατασκευάζεται στην παρούσα φάση, επί της οδού Σωκράτους.  Το τμήμα που επιθεωρήθηκε αφορά στην κάλυψη του ρέματος σε μήκος 232 μ. της κοίτης του με ορθογωνική διατομή ύψους 2.0 μ και πλάτους 3.0 μ, όπου κατοικίες έχουν κατασκευαστεί ακριβώς πάνω στην κοίτη του ρέματος…

Ως «Εύπολις» έχουμε σχολιάσει, πολλές φορές, ότι στην πραγματικότητα η κάλυψη του ρέματος δεν βελτιώνει την αντιπλημμυρική ασφάλεια για τους περίοικους. Το εν λόγω ρέμα μετατρέπεται, στο τμήμα αυτό, σε ένα αγωγό ομβρίων. Σε σημαντικό τμήμα η διατομή της κάλυψης είναι μικρότερη από εκείνη που θα είχε το ρέμα αν δεν καλυπτόταν. Το πρόβλημα με την κάλυψη των ρεμάτων είναι ότι δεν επιθεωρούνται και είναι σημαντική η πιθανότητα να αποτεθούν εντός του κλειστού τμήματος ευμεγέθη φερτά υλικά, που μειώνουν, σημαντικά, τη διατιθέμενη διατομή, επομένως και την παροχή με τις γνωστές δυσμενείς επιπτώσεις σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Σημειώνουμε ότι δεν προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης πουθενά, κατά μήκος του έργου.

Εξάλλου, οι αβεβαιότητες στον υδρολογικό σχεδιασμό αυτών των έργων είναι τέτοιες, ώστε είναι δυνατό να προκύψει πιο συχνά παροχή ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή του σχεδιασμού που υιοθετήθηκε στη σχετική μελέτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η υπερχείλιση μπροστά στην είσοδο του κλειστού τμήματος μπορεί να προκαλέσει περισσότερες και σοβαρότερες καταστροφές από όσες θα συνέβαιναν σε ακάλυπτη κοίτη. Ακόμη, η αντιστήριξη των κατοικιών που είναι πάνω στο πρανές του ρέματος θα μπορούσε να επιτευχθεί με την κατασκευή κατακόρυφου, πλευρικού τοιχίου από σκυρόδεμα.

Αν υπάρχει μόνο μια πραγματική αιτία της κάλυψης του ρέματος είναι το θέμα της ρύπανσης και των οσμών, οι οποίες εκλύονται, συχνά, από τις διάφορες παροχετεύσεις αστικών λυμάτων. Επομένως, αντί να διερευνηθούν και να καταργηθούν οι παράνομες συνδέσεις σε όλο το μήκος του δικτύου ομβρίων στον Άγιο Στέφανο, επιλέγεται να καλυφθεί το ρέμα, μήπως σταματήσουν και οι οσμές…

Υπάρχει μια τεράστια τεχνολογική καθυστέρηση, γενικά στην Ελλάδα και ειδικά στον τόπο μας. Δηλαδή, ενώ, διεθνώς, παρατηρείται μια τάση αποκάλυψης των κλειστών ρεμάτων στις πόλεις, στη δική μας περίπτωση τα καλύπτουμε αυξάνοντας, κατά τη γνώμη μας, τον πλημμυρικό κίνδυνο, αλλά και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Επίσης, στο πρόγραμμα της παρούσας εργολαβίας προβλέπεται και η διευθέτηση της κοίτης με συρματοκιβώτια (σαρζανέτια), από εκεί που ξεκινά το κλειστό τμήμα το οποίο κατασκευάζεται, τώρα, έως τη γέφυρα της οδού Σωκράτους, δηλαδή για 125 μ, περίπου. Χωρίς να αναφέρεται κάτι συγκεκριμένο στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου για τη βλάστηση εντός της κοίτης, θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατή η κατασκευή της διευθέτησης χωρίς την κοπή των υψηλών και πυκνών δέντρων, που βρίσκονται εντός της κοίτης του. Η βλάστηση αυτή χαρίζει στην περιοχή μια ειδυλλιακή εικόνα (εξαιρώντας, βεβαίως, τη …μυρωδιά από τα λύματα), η οποία κινδυνεύει να χαθεί, εφόσον απαιτηθεί η κοπή της.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να παρέμβει στην Περιφέρεια, και θα είμαστε αρωγοί, προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο κοπής της υψηλής βλάστησης στο τμήμα αυτό, κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου.