logo


Με αφορμή δημοσίευμα της Οδού Διονύσου για την πορεία του Τεχνικού Προγράμματος 2021 του Δήμου Διονύσου, από τη σύνταξη μέχρι και την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό, ο καθηγητής Π. Γεωργιάδης καταθέτει τον προβληματισμό του, με σκέψεις και προτάσεις, ώστε στο τέλος της χρονιάς η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος να έχει θετικό πρόσημο:

Με αφετηρία σχετικό κείμενο που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική  εφημερίδα “Οδός Διονύσου” με τον ερεθιστικό τίτλο  “Απ’ αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα τι να πρωτοκάνεις;”  καταγράφω παρακάτω ορισμένες σκέψεις και προτάσεις μήπως τύχουν  κάποιας προσοχής ώστε το Τεχνικό Πρόγραμμα(ΤΠ) να πλησιάσει κατά το δυνατόν
σε υψηλό ποσοστό καλής εφαρμογής, ποσοτικής και ποιοτικής, στο τέλος της χρονιάς.

Είναι αναμφισβήτητα αποδεκτό ότι έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια ώστε το ΤΠ  να συνταχθεί με πληρότητα και μεθοδικότητα, αν και τα τοπικά συμβούλια εγείρουν  ισχυρές επιφυλάξεις και απογοητεύσεις όπως αυτές καταγράφονται εκτενώς στο σχετικό  δημοσίευμα. Τα τοπικά συμβούλια έχουν αποστερηθεί αρμοδιοτήτων και πόρων  με αποτέλεσμα να μην έχουν πεδίο δράσης και εποπτείας και να περιορίζονται  σε κατά το μάλλον ή ήττον τυπικές διεκπεραιώσεις προτάσεων συνοδευόμενες  από την απαισιοδοξία ότι τίποτα διαφορετικό δεν θα επιτευχθεί.

Εκτός από τον τυπικά επαναλαμβανόμενο αλλά χωρίς ουσιαστικό  συντονισμό τρόπο  σύνταξης-σύνθεσης του ΤΠ υπάρχουν και ορισμένες άλλες συνιστώσες που πρέπει  να βελτιωθούν ώστε η εξέλιξη των έργων του ΤΠ να είναι εντός χρονοδιαγράμματος  και σύμφωνη με τον προϋπολογισμό.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Φωτάκης στην εμπεριστατωμένη τοποθέτησή του  στο ΔΣ κατέθεσε μια σοβαρή αδυναμία, λόγω αρμοδιότητας και εμπειρίας,  για την επιτυχή εκτέλεση του ΤΠ. Η αδυναμία αυτή και συνάμα προϋπόθεση  αφορά την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, γεγονός υπαρκτό και κρίσιμο.

Με βάση την επισήμανση αυτή προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα

α. ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν ή σχεδιάζονται και με ποιο
     χρονικό ορίζοντα για να στελεχωθεί η ΤΥ?
    Αν τυχόν η γραφειοκρατία εμποδίσει ή καθυστερήσει την επίλυση
    της υποστελέχωσης, ποιες εναλλακτικές επιλογές εξετάζονται;
    Μπορεί π.χ. να αξιοποιηθεί το αποθεματικό για τεχνικές έξωθεν
    συνεργασίες με διαφάνεια;
    Ένα φιλόδοξο ΤΠ με δεκάδες έργα και σημαντικούς προϋπολογισμούς
    οφείλει να εκτελείται με συνέπεια και χωρίς καθυστερήσεις ώστε
    στην κατάληξη του χρόνου να πλησιάζει στο 100% της υλοποίησης.
    Αυτό θα επιβραβεύσουν οι πολίτες και όχι τις πιθανές και πάντα
    εύκολες δικαιολογίες  ότι “φταίει»  η υποστελέχωση της ΤΥ.
    Κάθε μήνας/μέρα που περνάει είναι πρόβλημα για το ΤΠ.

β. Η υποστελέχωση είναι η μόνη κρίσιμη προϋπόθεση;
    Δεν υπάρχουν π.χ. προϋποθέσεις αυστηρού συντονισμού ενεργειών
    και υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και επιτελικές αποφάσεις
    όπου τα πράγματα “σκαλώνουν”. Έχει προβλεφθεί κάποιο τέτοιο
    επιτελικό σχήμα (task Force) και υπεύθυνος συντονιστής;

γ. Εκτός από την υποστελέχωση και τον συντονισμό υπάρχουν άλλες
    προϋποθέσεις επιτυχούς εκτέλεσης π.χ. προτεραιότητες έργων
    με βάση ορισμένα κριτήρια π.χ. σπουδαιότητα έργου, κίνδυνος
    απώλειας πόρων κ.τλ. 
    Υπάρχει κάποιο επεξεργασμένο σενάριο προτεραιοτήτων
    αν όλα δεν είναι εφικτό να γίνουν παράλληλα στο χρόνο;

Και μια ειδική επισήμανση: 
    Υπάρχουν έργα που χρηματοδοτούνται-εκτελούνται με την
    ευθύνη Τρίτων Φορέων συνολικού ύψους περίπου 34 εκ ευρώ,
    ποσό πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο των έργων που
    χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους.
    Πόσο λογικό είναι η κατανομή πόρων για το 2021 και κυρίως για
    τα επόμενα έτη να γίνεται με απόφαση της Δημοτικής Αρχής;
    Υπάρχει προσυνεννόηση με τους Τρίτους Φορείς ή απλώς γράφονται
    κάποια οικονομικά μεγέθη στις στήλες των επομένων ετών
    χωρίς ισχυρή δέσμευση των Τρίτων Φορέων;
    Αν συμβαίνει να έχει βάση η ειδική αυτή επισήμανση τότε
    καταλαβαίνω αρκετά καλά αυτό που συνήθως συμβαίνει
    στη Δημόσια Διοίκηση να διαχέονται οι ευθύνες προς
    πάσα κατεύθυνση.

Εύχομαι σε όλα τα παραπάνω να είμαι άστοχος ώστε  στο τέλος του 2021 να αξιολογήσουμε με άριστα την ποιοτική
και ολική εκτέλεση των έργων του ΤΠ.

Παναγιώτης Γεωργιάδης