logo


Στις 9.30π.μ. αύριο Τρίτη 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η 59η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου- η τελευταία για το 2020, που αποδεικνύεται μακράν η παραγωγικότερη χρονιά για το εν λόγω συλλογικό όργανο από συστάσεως του καλλικρατικού Δήμου (σ.σ. Αμέσως μετά έρχεται το 2018 με 42 συνεδριάσεις και το 2019 με 39 συνεδριάσεις).

Στην αυριανή Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται 16 θέματα ανάμεσα στα οποία:

*Η επικαιροποίηση πρόσφατης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που σχετίζεται με τη νομική υποστήριξη του Δήμου στην υπόθεση του αντιπλημμυρικού έργου επί της Λ. Σταμάτας- Δροσιάς. Στην υλοποίηση του εν λόγω έργου, που περιλαμβάνει διέλευση υπογείου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων, εμπλέκεται ακίνητο ιδιώτη, που εμφανίζεται απρόθυμος να συναινέσει σε οποιονδήποτε συμβιβασμό για την παραχώρηση τμήματος της ιδιοκτησίας του. Για τη διευθέτηση του προβλήματος, ζωτικής σημασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, θα απαιτηθεί νομική καθοδήγηση και αρωγή από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, δικηγόρο, ώστε αφενός να επιλεγεί η συμφερότερη λύση και αφετέρου να υποστηριχθεί η λύση αυτή ενώπιον των εμπλεκομένων Διοικητικών Αρχών και πολιτειακών οργάνων, υπογραμμίζει στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης. Η ίδια απόφαση είχε ληφθεί και στη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου, εντούτοις δεν υπήρξε συγχρονισμός ανάμεσα στη λήψη της απόφασης και στην ανάληψη της υποχρέωσης, οπότε απαιτείται η επανάληψή της.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κατά τα λεγόμενα του τέως Δημάρχου Δ. Ζαμάνη, είχε επιχειρήσει να έρθει σε συνεννόηση με τον εν λόγω ιδιοκτήτη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο κ. Ζαμάνης μάλιστα, στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου εκτίμησε πως αυτή η απροθυμία του ιδιοκτήτη θα οδηγήσει το Δήμο σε μεγάλη και πολύχρονη δικαστική περιπέτεια, με συνέπεια  την τεράστια καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, και αντιπρότεινε τη συνεννόηση με όλους τους όμορους ιδιοκτήτες. Ασύμφορη πάντως είχε κριθεί από το νυν Δήμαρχο η πρόταση αυτή, μια που αντί για έναν, ο Δήμος θα έχει να κάνει με τουλάχιστον 5 ιδιοκτήτες, ενώ θα απαιτηθεί και τροποποίηση της μελέτης, κι αυτό όταν επικρέμαται ο κίνδυνος απένταξης της χρηματοδότησης του έργου, που θα εκτελεσθεί από την Περιφέρεια.

Η αμοιβή, 4000 ευρώ, του εξωτερικού δικηγόρου αλλά και η δουλειά που θα κάνει για λογαριασμό του Δήμου, απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Νοεμβρίου. Εκεί διευκρινίστηκε πως το έργο του συνεργάτη θα είναι η γνωμοδοτική μελέτη με τις προσφορότερες προτάσεις για τη διευθέτηση του προβλήματος, κάτι που ο- ένας και μοναδικός- νομικός σύμβουλος του Δήμου αδυνατεί να πράξει λόγω φόρτου εργασίας.

Σύμμαχος της Δημοτικής Αρχής στο θέμα αποδείχθηκε ο Δ. Ράικος, τέως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών επί Διοίκησης Ζαμάνη, σήμερα ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Ο κ. Ράικος υπενθύμισε τις χωρίς αποτέλεσμα απόπειρες συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη επί των ημερών του, υπογράμμισε τον κίνδυνο να απενταχθεί το αντιπλημμυρικό έργο, επεσήμανε πως δεν είναι ο κάθε δικηγόρος σωστός για κάθε υπόθεση και προέτρεψε τους συναδέλφους του να υπερψηφίσουν το θέμα.

Τόσο η μείζων μειοψηφία, όσο και ο Εύπολις αλλά και η Λαϊκή Συσπείρωση στάθηκαν, επιπλέον, ιδιαιτέρως στο γεγονός πως στο Δήμο έχουν προσληφθεί συνεργάτες Δημάρχου, νομικοί, οι οποίοι πληρώνονται αδρά, αλλά εν προκειμένω δεν έχουν συνδράμει το Δήμο. Οι τρεις παραπάνω παρατάξεις, αλλά και οι ΜΑΖΙ για τον Διόνυσο, καταψήφισαν την εισήγηση κρίνοντας πως η συζητούμενη αμοιβή αποτελεί σπατάλη του δημοτικού χρήματος.

*Μία εταιρεία συμμετείχε, η ίδια κάθε χρόνο, και αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος στον ανοιχτό διαγωνισμό για τη λειτουργία της Μουσικής Σχολής και τη διενέργεια των επιμορφωτικών μαθημάτων του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 354.000 ευρώ, ενώ η έκπτωση που δόθηκε ήταν της τάξεως των 2500 ευρώ περίπου.

*Χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 665.000, έρχονται στο Δήμο Διονύσου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για λειτουργικές και άλλες ανάγκες, για μισθώματα σχολικών μονάδων και για επενδύσεις και έργα.

*Τέλος, προτείνεται η νομική εκπροσώπηση αιρετού, άνευ ετέρου, μια που η συγκεκριμένη εισήγηση δεν εμφανίζεται μέχρι στιγμής- Δευτέρα μεσημέρι- στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικαιροποίηση/Επανάληψη της µε αρ. 476/20 ΑΟΕ.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός Επιτροπής διερεύνησης τιµών για την υποβολή προτάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου στις προσκλήσεις του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: 10Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την: α)οργάνωση και λειτουργία της µουσικής σχολής και λοιπών µουσικών δράσεων και β)υλοποίηση εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιµορφωτικών µαθηµάτων στον ∆ήµο ∆ιονύσου.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση πίστωσης για: Α) ετήσια κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζοµένων ∆ήµου ∆ιονύσου Β) δηµιουργία επαίνων για τους επιτυχόντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. Σ, ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της αριθ. 81/18-12-2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ∆ήµου ∆ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ» ο.ε 2019 ∆ιάστηµα 1-1-2019 έως 31- 12-2019».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της αριθ. 80/18-12-2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Λήψη απόφασης για έγκριση του ισολογισµού του Ν.Π. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» ∆ήµου ∆ιονύσου και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2019 έως 31-12- 2019».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 12ο: Νοµική εκπροσώπηση αιρετού.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 13ο: Εισήγηση για την αποδοχή της κατανοµής εσόδου που αφορά την «κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των ∆ήµων 7η -8η -9η -10η -11η -12η κατανοµές έτους 2020».

ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση για την αποδοχή της κατανοµής εσόδου από “ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ σύµφωνα µε τις διατ. αρθρου 9 Ν.2880/2001”.

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ∆. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Εισήγηση για την αποδοχή της κατανοµής εσόδου από «ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σύµφωνα µε τις διατ.της παρ.19 αρθρου 24 Ν.2130/93».