logo


Η προσεχής Τρίτη 1 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει για τα συλλογικά όργανα του Δήμου με συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής στις 9 το πρωί, για να ακολουθήσει στις 11 π.μ. η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ειδικότερα στην Οικονομική Επιτροπή έρχονται προς συζήτηση 14 θέματα εντός Ημερήσιας Διατάξεως. Ανάμεσά τους:

*H εξ ολοκλήρου απ’ ευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο), προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση να έχει συντάξει τέτοιο Σχέδιο μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2021, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη αυτού του Σχεδίου προϋπολογίζεται στις (συνήθεις) 24.800 ευρώ, ενώ τα παραδοτέα θα  περιλαμβάνουν: Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέµβασης, Χωροθέτηση σηµείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθµευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο, Έκθεση ∆ιαβούλευση, Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρµογή Σχεδίου. Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γ. Τσουδερού, “Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δηµοσίως προσβάσιµων θέσεων στάθµευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών στην Ελλάδα”.

*Το συνολικό ποσόν των 3.668.658 ευρώ , που προέρχεται από επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις έργων και προμηθειών, καλείται να αποδεχθεί η Οικονομική Επιτροπή. Το παραπάνω ποσόν αναλύεται στα εξής: 133.227 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας, 212.430 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας “ΠΕΠ Αττικής” για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γυμνασίων Άνοιξης και Δροσιάς, 3.100.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για επεμβάσεις και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ΕΠΑΛ Κρυονερίου, καθώς και για τον εξοπλισμό εργαστηρίου στο ίδιο σχολείο, και τέλος 223.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την προμήθεια ενός πολυοχήματος, που θα λειτουργεί ως πυροσβεστικό, εκχιονιστικό και χλοοκοπτικό με την τοποθέτηση κάθε φορά του αντίστοιχου εξοπλισμού.

*Ακόμη τρεις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις προγραμματίζει η αρμόδια Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας για το Δήμο Διονύσου, συνολικής δαπάνης 8.680 ευρώ. Έτσι, μαζί με το Μελωδικό Χριστουγεννιάτικο Τρένο, τα Χριστουγεννιάτικα Γραμματοκιβώτια για τις ευχές των παιδιών και τη χριστουγεννιάτικη ηλεκτρονική πλατφόρμα, συνολικής δαπάνης 24.800 ευρώ, προστίθενται τα Χριστουγεννιάτικα δρώµενα µε την οµάδα θεάτρου δρόµου “Teatro Theama” (23, 24, 30 και 31 ∆εκεµβρίου και ώρες 12:00 – 14:00, στον Άγιο Στέφανο, µπροστά από το πάρκο του σταθµού του τρένου, και στην κεντρική πλατεία της ∆ροσιάς), τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και µελωδίες από τη µικρή φιλαρµονική ορχήστρα πνευστών “Christmas Favourite” (για δύο ώρες, 12:00 – 14:00, τις παραµονές 24 και 31 ∆εκεµβρίου) και την- διαφορετική φέτος, λόγω πανδημίας- βράβευση των μαθητών που πέτυχαν  την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το Δήμαρχο Διονύσου, σε μικρές κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

*Με διορθωμένη κατά 10.000 ευρώ προς τα κάτω, έρχεται η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ν. Καρυστινού για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης στη ∆ιαχείριση της Πράξης µε Τίτλο “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”. Το θέμα με προϋπολογιζόμενη τότε δαπάνη 50.000 ευρώ, είχε εγκριθεί ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή την περασμένη Τρίτη 24 Νοεμβρίου, εντούτοις σήμερα ζητείται η ακύρωση εκείνης της απόφασης με διορθωμένο το ποσόν στις 40.000 ευρώ, κατανεμημένο ορθολογικότερα απ’ όσο την περασμένη εβδομάδα σε τρία χρόνια. Η ανάθεση προτείνεται να γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό.

*Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προτείνεται να γίνει για την ανάθεση του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτηρίων σε εξωτερικό συνεργείο, μια που σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γ. Τσουδερού, το προσωπικό δεν επαρκεί. Η μελέτη, την οποία συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, ανεβάζει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη στις 330.000 ευρώ.

*Στην Οικονομική Επιτροπή, τέλος, έρχονται συχνά αιτήματα συμπολιτών για αποζημίωση, επειδή το αυτοκίνητό τους έπεσε  σε λακούβα και έσπασε λάστιχα ή ζάντες ή ακόμη επειδή δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα. Άλλες φορές πάλι έρχεται προς συζήτηση η νομική εκπροσώπηση αιρετών μετά από καταγγελία συμπολίτη ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης από αδέσποτα. Αλλά για πρώτη φορά, απ’ όσο μπορούμε να θυμηθούμε, η Οικονομική Επιτροπή θα κληθεί να συζητήσει αίτημα αποζημίωσης για τον πνιγμό κοτόπουλων και γαλόπουλων (!) από αδέσποτο σκύλο, όπως ισχυρίζεται στο αίτημά του ο συμπολίτης από τη Σταμάτα. Στο εν λόγω αίτημα, που υποβάλλεται στο Δήμο ως υπεύθυνο για τη διαχείριση των αδέσποτων,  καταγγέλλεται ο πνιγμός 43 κοτόπουλων και 7 γαλόπουλων από αδέσποτο ζώο, συνολικής ζημίας 545 ευρώ, μέσα στο μαντρί που διατηρεί κοντά στην εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Εντούτοις στη γνωμοδότησή του ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Γ. Βασιλείου χαρακτηρίζει το αίτημα πλήρως αόριστο, ελλειπτικό και αβάσιμο, με τιμές αποζημίωσης που πόρρω απέχουν από την πραγματικότητα και σε καμιά περίπτωση δεν αποδεικνύεται πειστικά- από φωτογραφίες ή μαρτυρίες- πως ο σκύλος ευθύνεται για τον πνιγμό των πουλερικών. Ας σημειωθεί εδώ και τούτο, που αναδεικνύει στη γνωμοδότησή του ο κ. Βασιλείου: Στη Σταμάτα, σύμφωνα με απόφαση του 1996 της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχίας, που ισχύει ακόμη, ο μέγιστος αριθμός οικόσιτων ζώων και πουλερικών που μπορεί να διατηρεί κάποιος δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 20. Σε διαφορετική περίπτωση πρόκειται για πτηνοκτηνοτροφική μονάδα, που η λειτουργία της βέβαια πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά εγγράφων και αδειών.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Οικοδοµικών Εργασιών».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Νο.4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την “Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων µε την Προµήθεια των Ανταλλακτικών τους”.

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την χρηµατοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο ∆ιονύσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ DEMO ABEE” για στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου µας.

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την ∆ιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020.

ΘΕΜΑ 8ο: Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 497/2020 ΑΟΕ και Εξειδίκευση Πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη ∆ιαχείρισης της Πράξης µε Τίτλο “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά που υπέστη πνιγµού 43 κοτόπουλων και 7 γαλιών που αποδίδεται σε αδέσποτο ζώο.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4753/2020.

ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης για τον “Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου”.