logo


Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου στη συνεδρίασή της την Τρίτη 17 Νοεμβρίου τα πρακτικά που ανακηρύσσουν προσωρινό μειοδότη για τη σύνταξη φακέλου αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν τρεις εταιρείες.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Γ. Καλαφατέλης, θα συνταχθούν οι φάκελοι για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, προκειμένου να μπορέσουν αφενός να αδειοδοτηθούν και αφετέρου να συμμετάσχουν σε προσκλήσεις χρηματοδότησης για την κατασκευή των όποιων απαιτούμενων έργων.

Το θέμα καταψήφισε ευθύς αμέσως ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δ. Ζαμάνης, που υποστήριξε πως ανάλογες διαδικασίες θα έπρεπε να γίνονται οίκοθεν, από τις δημοτικές υπηρεσίες και όχι από εξωτερικούς συνεργάτες: “Θεωρώ πως η δαπάνη και υπερβολική είναι και αχρείαστη”, τόνισε ο τέως Δήμαρχος, που αρνήθηκε να δεχθεί τις όποιες διευκρινίσεις από πλευράς Διοίκησης: “Εμένα πάντως δεν θα με πείσετε. Αφού έτσι κι αλλιώς θα το ψηφίσετε, γιατί να μην τελειώνουμε την Οικονομική Επιτροπή να ξεμπερδεύουμε;” ρώτησε χαρακτηριστικά.

“Ίσως κάποια στιγμή μελλοντικά με το διάλογο και την πληροφόρηση να αλλάξετε τη στάση σας, ειδικά που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε συχνά στο μέλλον για τέτοια θέματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο», παρενέβη ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού Γ. Φωτάκης. Ο ίδιος τόνισε πως οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή μας πρέπει να πάρουν άδεια λειτουργίας προκειμένου να πιστοποιηθούν ως αγωνιστικοί χώροι, με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούν οι Ομοσπονδίες για τη διεξαγωγή των οικείων αθλημάτων. Για να γίνει αυτό, συνέχισε ο κ. Φωτάκης, απαιτείται μια σειρά συμπληρωματικών έργων μέσω κτηριολογικού προγράμματος. “Αυτό έχει βρεθεί από την εποχή τη δική σας και είναι ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Πρέπει λοιπόν να μπει μια εργολαβία που θα προσθέσει εγκαταστάσεις στους αθλητικούς χώρους, ώστε να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Για να φτάσουμε όμως να προτείνουμε τα απαιτούμενα έργα, πρέπει στο φάκελο να περιλαμβάνεται η έγκριση άδειας λειτουργίας γηπέδων μέσα σε δασικές εκτάσεις, όπως η Δροσιά για παράδειγμα. Αυτό γίνεται από την Υπηρεσία μας. Ο εξωτερικός συνεργάτης, από την άλλη πλευρά, θα καταγράψει τους χώρους με τις εγκαταστάσεις τους, θα κάνει νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, θα βγάλει προϋπολογισμό έργων για να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ- όλα αυτά είναι αδύνατο να τα κάνει η υποστελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία μας. Και παρακαλώ μόλις εγκρίνουμε σήμερα το πρακτικό να μην χάσουμε ούτε μέρα, ώστε να προλάβουμε να ενταχθούμε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Και ζητώ από τον κ. Ζαμάνη να είναι σύμμαχός μας σ’ αυτήν την προσπάθεια”.

Σύμμαχος πάντως δεν δέχθηκε να γίνει ο τέως Δήμαρχος, που επέμεινε πως 43.000 ευρώ είναι υπερβολικό ποσόν για να μαζέψει απλά ο ανάδοχος χαρτιά που θα προτείνουν ξεχωριστές εργολαβίες, ώστε να συγκροτήσει ένα φάκελο.

Για 10 πέτρινα χρόνια- “τα πρώτα 3,5 τα δικά μου, εν συνεχεία τα πέντε του κ. Ζαμάνη και ακόμη ένας χρόνος δικός μου”- στη διάρκεια των οποίων “δεν έχει γίνει τίποτα στην κατεύθυνση αυτή και ήρθε η ώρα να μπουν τα πράγματα στη θέση τους”, μίλησε αμέσως μετά ο Δήμαρχος, προκαλώντας την αντίδραση του προκατόχου του: “Και ιατρεία έχουν φτιαχτεί και μελέτες πυρόσβεσης έχουν γίνει, και περιφράξεις έχουν κατασκευαστεί επί των ημερών μας. Εσείς πάτε να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους με 40άρια” είπε ο κ. Ζαμάνης.

Από το σημείο αυτό μέχρι να έρθει στην κουβέντα ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος (σ.σ. με τον επίσης συνοπτικό διαγωνισμό, που έδωσε έκπτωση 500 ευρώ και έχει καταγγελθεί ως σκανδαλώδης από τρεις εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας) χρειάστηκαν μόλις μερικά δευτερόλεπτα και άλλα τόσα για να μπουν στη μέση καταγγελίες για μαύρα χρήματα σε εθελοντές, μέχρι να έρθει η ώρα της ψηφοφορίας, οπότε και το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Υπενθυμίζεται πως η σχετική μελέτη και η διεξαγωγή του διαγωνισμού είχε ψηφισθεί από την Οικονομική Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι φάκελοι αφορούν σε 10 αθλητικούς χώρους, και πιο συγκεκριμένα στα ανοιχτά γήπεδα της Άνοιξης, του Αγ. Στεφάνου, του Διονύσου, της Δροσιάς, του Κρυονερίου και της Σταμάτας, καθώς και στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις (σ.σ. που είναι σχολικές, τονίζεται για μια ακόμη φορά) στη Ροδόπολη, την Άνοιξη, το Διόνυσο και  τον Άγ. Στέφανο. Οι εγκαταστάσεις έχουν χωρισθεί σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος των αγώνων και τον αριθμό των θεατών που μπορούν να φιλοξενήσουν και οι φάκελοι θα σκιαγραφούν την καταλληλότητα ή την επικινδυνότητα- και σε ποια σημεία- για καθεμιά, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2017. Αναλυτικότερα ο φάκελος για την αδειοδότηση της κάθε αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, θα περιλαβάνει:

1.Τεχνική έκθεση ως προς την επικινδυνότητα και την καταλληλότητα της χρήσης των υφιστάµενων κτηρίων και κατασκευών (όπως κερκίδων κ.λπ.) από άποψη στατικής, δοµικής και υγιεινής. Θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι τυχόν απαιτούµενες οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την υλοποίησή τους (άδεια- έγκριση ∆όµησης, έγκριση µικρής κλίµακας κ.λπ.).

Εφόσον εντοπιστούν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, οι οποίες μπορούν να υπαχθούν στο νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017), θα γίνει η υπαγωγή τους στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ, η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα δικαιολογητικά – µελέτες και σχέδια που  απαιτούνται από το νόμο.

2. Τυχόν απαιτούµενη µελέτη στατικής επάρκειας και µηχανολογική µελέτη καθώς και τεχνικές εκθέσεις για την υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του 4495/2017, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ και να προσκοµισθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία υπαγωγής.

3. Τεχνική έκθεση ως προς τον έλεγχο των υφιστάµενων µέσων πυρόσβεσης για κάθε αθλητική εγκατάσταση και όπου απαιτείται σύνταξη µελέτης ενεργητικής προστασίας θεωρηµένη από την αρµόδια Πυροσβεστική υπηρεσία και συνοδευόµενη από την µελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία πυρασφάλειας. Επίσης, πλήρη φάκελο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

4. Τιµολόγιο και προϋπολογισµό για την ανάθεση των τυχόν απαιτούµενων οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών που θα προκύψουν βάσει των ανωτέρω ελέγχων.