logo


Κεκλεισμένων των θυρών, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί, με 16 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Τα μισά από αυτά έρχονται με εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας Ν. Καρυστινού και ανάμεσά τους ξεχωρίζει, μακράν, η εισήγηση για απ’ ευθείας ανάθεση για υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης εκδηλώσεων, δράσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, ύψους 23.150 ευρώ, με στόχο τη δημιουργία σχετικού ψηφιακού αρχειακού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται:

*Η συνδιοργάνωση δυο εκδηλώσεων την ίδια περίπου περίοδο μέσα στο Σεπτέμβριο.

Πρόκειται, ειδικότερα, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, με παράλληλο εορτασμό του Let’s ΒΕ ACTIVE NATIONAL FITNESS DAY FOR EUROPE.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, ο ∆ήµος ∆ιονύσου σε συνδιοργάνωση µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Γυµναστηρίων και τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυµναστηρίων Αττικής, ύστερα από τη σύναψη σχετικής συµφωνίας µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, θα υλοποιήσουν ένα εκτεταµένο πρόγραµµα εκδηλώσεων, δράσεων και ενεργειών για τη συγκεκριµένη επέτειο.

Στο πρόγραµµα εορτασµού της NATIONAL FITNESS DAY συνεργαζόµενοι φορείς θα είναι επίσης ο ∆ήµος Αθηναίων, το Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυµπιονικών, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία, η Πανελλήνια Επιστηµονική Φιλογυµναστική Εταιρία, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικών Οικονοµολόγων & Στελεχών Αθλητισµού, το Ινστιντούτο ∆ιεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού ∆ικαίου και άλλοι σηµαντικοί φορείς του Αθλητισµού. Οι εκδηλώσεις, οι δράσεις και οι ενέργειες θα εξελιχθούν κατά το χρονικό διάστηµα από 20 Σεπτεµβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2020, µε εβδοµάδα κορύφωσής τους από 23 έως 30 Σεπτεµβρίου 2020.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, 16-22 Σεπτεμβρίου, θα υλοποιηθούν οι δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, θεσμό στον οποίο σταθερά συμμετέχει ο Δήμος Διονύσου. Θέμα για το 2020 είναι “Πράσινη µετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους” (Zero – emission mobility for all) με το σύνθηµα “Μετακινήσου υπεύθυνα!” Ο ∆ήµος ∆ιονύσου, στο πλαίσιο αυτό, συνδιοργανώνει µε τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής ποδηλατάδα, την Κυριακή 20 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρες 10:00 – 12:00 στη Λεωφόρο ∆ροσιάς – Σταµάτας, µε αφετηρία την πλατεία της ∆ροσιάς και τερµατισµό την πλατεία της Σταµάτας.

Επίσης κατά τη διάρκεια όλης της εβδοµάδας ευρωπαϊκής κινητικότητας, θα διοργανωθεί διαγωνισµός ζωγραφικής στα σχολεία µε θέµα την ελεύθερη µετακίνηση, προωθώντας το µήνυµα της φετινής εκστρατείας.

Οι δαπάνες για τις δυο αυτές συνδιοργανώσεις θα καλυφθούν είτε από ετήσιες συμβάσεις του Δήμου είτε με απ’ ευθείας αναθέσεις, συνολικού ύψους 1838 ευρώ.

*Η δαπάνη εντούτοις που ξεχωρίζει από τις εισηγήσεις του Αντιδημάρχου είναι αυτή για τη βιντεοσκόπηση δράσεων, δραστηριοτήτων κ.λπ. του Δήμου, που προτείνεται να δοθεί με απ’ ευθείας ανάθεση στο ποσόν των 23.150 ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Καρυστινό “κύριος σκοπός της µαγνητοσκόπησης, είναι να χρησιµοποιηθεί το υπό παραγωγή αρχειοθετηµένο οπτικοακουστικό περιεχόµενο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως ένα επιπλέον δυναµικό µαθησιακό εργαλείο για την προβολή του στα σχολεία, την δηµοσιοποίηση και ανάδειξή του στο κανάλι (youtube) του ∆ήµου ή σε άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης/ επικοινωνίας, την πιθανή έκδοση υλικού σε ψηφιακό µέσο DVD, καθώς και για την πρόσκτηση ιδιωτικών αρχείων σχετικών µε τον πολιτισµό”.

Το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται παραπάνω από βέβαιο ότι θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Οικονομική Επιτροπή, μια που έρχεται προς συζήτηση εν μέσω συνθηκών πανδημίας, όταν ουδείς γνωρίζει πού θα χρειαστεί να επενδύσει στο μέλλον ο Δήμος για τη θωράκιση της υγείας των πολιτών, και ενώ όλοι συνομολογούν πως τα δημοτικά έσοδα φέτος είναι μειωμένα, οπότε το τελευταίο που χρειάζεται- προς το παρόν τουλάχιστον- η πόλη είναι φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις.

*Αντίδικος, τέλος, του Δήμου θα είναι ο νομικός σύμβουλός του Γ. Βασιλείου. Ειδικότερα το ποσόν των 70.000 ευρώ περίπου για επιδοματικές παροχές παρελθόντων ετών διεκδικεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, με αγωγές του κατά του Δήμου, που εκδικάζονται στις 16 και τις 23 Σεπτεμβρίου στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα. Την εκπροσώπηση του Δήμου στις υποθέσεις αυτές προτείνεται να αναλάβει ο Στ. Ζηκίδης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο κ. Βασιλείου έχει ήδη διεκδικήσει με αγωγή του άλλες 30.000 ευρώ για έξοδα κίνησης, υπόθεση για την οποία ο Δήμος έχει ήδη ασκήσει έφεση από τον περασμένο Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε συνομολογήσει και αποδεχθεί την αξίωση του νομικού συμβούλου του. Παράλληλα ο νομικός παραστάτης που είχε τότε ορισθεί, έλαβε εντολή να καταθέσει προσωρινή διαταγή, ώστε να “παγώσει” το αίτημα του κ. Βασιλείου. Νεότερη όμως εντολή ματαίωσε την προγενέστερη, με αποτέλεσμα σήμερα η διεκδίκηση για τις 30.000 ευρώ να έχει γίνει απαιτητή, και μάλιστα από τις εισπράξεις του ΤΑΠ, μέχρι του ποσού των 30.000.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε αγωγές για αξίωση επιδοµατικών παροχών.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού No2 ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια Ασφάλτου συνολικού προϋπολογισµού 36.232,80.€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και µε δικαίωµα προαίρεσης 18.116,40 συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για νέες παροχές και αποκατάσταση ζηµιάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Οικοδοµικών Εργασιών».

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτηµα του κ. Σδράλη Στυλιανού περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων – δράσεων – ενεργειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Αθλητισµού – NATIONAL FITNESS DAY FOR EUROPE.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης για Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Φωτογράφισης Εκδηλώσεων – ∆ράσεων – και Λοιπών ∆ραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τις δράσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας 2020” σε συνδιοργάνωση µε τους αθλητικούς συλλόγους του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001ο.ε. 2020 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στον Sudesh Kumar.