logo


Πλούσια σε θέματα η προσεχής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ. Στην Ημερήσια Διάταξη των συνολικά 21 θεμάτων ξεχωρίζουν:

*Η πρόθεση του Δήμου να συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για την αγορά των κτηριακών εγκαταστάσεων όπου σήμερα στεγάζονται τρία σχολεία- το 3ο Δημοτικό Διονύσου, το ΕΠΑΛ “Ζήνων” και το ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου. Πρόκειται, δηλαδή, για το πρώην σχολείο Καργάκου, επί της Λ. Σταμάτας- Δροσιάς, που νοικιάστηκε το 2012 και έκτοτε καλύπτει τις αυξημένες κτηριακές ανάγες του Δήμου Διονύσου σε σχολική στέγη. Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ν. Καρυστινού, λόγω χρεών της ιδιοκτήτριας εταιρείας προς Τράπεζες και Ελληνικό Δημόσιο, το ακίνητο βγαίνει σε πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης 1.840.000 ευρώ για τα 9,5 στρέμματα και τα 4.000 τ.μ. κτηριακών εγκαταστάσεών του. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου ως πλειοδότη και μέχρι επιπλέον ποσοστού 10-12% επί της τιμής εκκίνησης, εξουσιοδοτώντας προς τούτο το Δήμαρχο, ενώ δεν αποκλείεται να μην εμφανιστεί κανείς ενδιαφερόμενος, ο πλειστηριασμός να ματαιωθεί, οπότε και η τιμή του ακινήτου ενδέχεται εν συνεχεία να μειωθεί, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

*Η παραχώρηση των κλειστών και ανοιχτών αθλητικών χώρων του Δήμου στα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, θέμα που, κατά πληροφορίες της Οδού Διονύσου, προστέθηκε την τελυταία στιγμή. Υπενθυμίζεται πως η σχετική συζήτηση και διαβούλευση ανάμεσα στην αρμόδια Αντιδημαρχία και τους αθλητικούς Συλλόγους είχε ξεκινήσει εδώ και δυο μήνες περίπου και καρποφόρησε με την ομόφωνη αποδοχή κριτηρίων- υποχρεωτικών εκ μέρους της πολιτείας και αυτών εκ μέρους του Δήμου- με κυμαινόμενη βαρύτητα. Τα αιτήματα που κατατέθηκαν στο Δήμο ανέρχονται στα 23, ενώ για το ίδιο θέμα συνεδρίασαν εκτάκτως και δια περιφοράς οι δυο Σχολικές Επιτροπές, μια που τα 4 Κλειστά της πόλης είναι σχολικοί χώροι, για την παραχώρηση των οποίων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολείων. 

*Και βέβαια η θέση του Δήμου γύρω από το υπό διαβούλευση χωροταξικό νομοσχέδιο, όσον αφορά ειδικά στο θέμα της οριοθέτησης των οικισμών της πόλης. Η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γ. Φωτάκη ακολουθεί την προγενέστερη, του Μαϊου, που είχε συζητηθεί με αφορμή την ψήφιση τότε του περιβαλλοντικού- δασικού νομοσχεδίου, πλέον νόμου, μια που- όπως είναι γνωστό- το δασικό και το χωροταξικό πρόβλημα στο Δήμο Διονύσου είναι αλληλένδετα. Εκείνη η εισήγηση, καρπός συζητήσεων τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όσο και στη διαπαραταξιακή Επιτροπή, είναι επιπλέον εμπλουτισμένη από τα συμπεράσματα και τις επισημάνσεις μετά από την πρόσφατη συνάντηση νομοτεχνικής επιτροπής, αποτελούμενης από μηχανικούς και νομικούς της πόλης και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να αποτελέσει την παρέμβαση του Δήμου στη διαβούλευση για το χωροταξικό νομοσχέδιο, η οποία λήγει στις 28 Αυγούστου. Κεντρικό σημείο της εισήγησης η διάκριση των οικισμών σε τρεις περιπτώσεις αναλόγως των διοικητικών πράξεων που τις διέπουν, συνεπώς- τονίζει ο Αντιδήμαρχος- χρήζουν διαφορετικής νομοθετικής αντιμετώπισης των πολεοδομικών προβλημάτων τους. Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει τους οικισμούς Αγ. Στεφάνου- Άνοιξης- Ραπεντώσας, η δεύτερη κατηγορία τους οικισμούς προ του 1923 του Πευκοφύτου στον Άγ. Στέφανο και των Σπάτων-Παλαιοσταμάτας στη Σταμάτα και η τρίτη περίπτωση οικιστικές συγκεντρώσεις όπως Τραυλού, Τρία Πεύκα και Σπίτι Τρία Πεύκα στη Δροσιά, Αμυγδαλέζας στη Σταμάτα, Γαλήνης στη Ροδόπολη και Αλεξανδρέικων και Πλατύ Χωράφι στην Κοινότητα Διονύσου.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για τη Μουσική Σχολή και τα Επιμορφωτικά Μαθήματα του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 2ο: 6η δεσμευτική αναμόρφωση π/υ 2020 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Διονύσου λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 302/2020 απόφαση της Ο.Ε.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΘΕΜΑ 4ο: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη Απόφασης έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως πλειοδότη σε ηλεκτρονικά γενόμενη εκπλειστηρίαση του ακινήτου “Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου & Σία Ε.Π.Ε.”  την  Πέμπτη  3  Σεπτεμβρίου  2020  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  υποβολής προσφοράς για την αγορά του ακινήτου. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 7ο: Διατύπωση πλαισίου θέσεων Δήμου Διονύσου κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου «Για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας» όσον αφορά το οικιστικό. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  απόσυρσης  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  12370/29-12-2016  αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου  Διονύσου με κωδικό mis 5004040, που αφορά στην πράξη με  τίτλο:  «Δράσεις  για  την  Ολοκληρωμένη  Διαχείριση  Αστικών  Αποβλήτων  Δήμου Διονύσου», και έχει υποβληθεί στην προηγούμενη πρόσκληση του Ε.Π.  ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό: 14.6i.26-27.1 (όπως τροποποιήθηκε), Α/Α ΟΠΣ 1465 

ΘΕΜΑ  9ο: Διαβίβαση  για  την  έγκριση  πρωτόκολλων  οριστικής  παραλαβής  των υπηρεσιών  για  την  παροχή  υπηρεσιών  μεταφοράς  ογκωδών  απορριμάτων,  Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ  10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια  αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA».

ΘΕΜΑ  11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «Δαπάνες  Επιθεώρησης  και  επισκευής    συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «Συντήρηση  και  προμήθεια  αναλωσίμων  φωτοτυπικών  μηχανημάτων μάρκας RICOH».

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    ΤΩΝ    ΥΠ’  ΑΡΙΘ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  KHO6056  &  ΚΗΙ7256    ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ  14ο:  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ  ΓΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ,  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- Ι ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ  15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    ΑΠΟ  ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ  16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ  ΓΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ  ,  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 17ο:  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «την  παροχή  υπηρεσιών  εργασιών  οδοκαθαρισμού  &  συντήρησης καθαριότητας  (οδών  πλατειών  και  λοιπών  κοινόχρηστων  χώρων  των  επτά  δημοτικών ενοτήτων)  Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ  18ο: Διαβίβαση  για  την  έγκριση  πρωτόκολλων  οριστικής  παραλαβής  τμημάτων των  υπηρεσιών  για  τη  μεταφορά  πολιτών  για  συμμετοχή  σε  εκπαιδευτικές  &  αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Σαρρής Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 20ό: Αίτηση για παράταση ταφής.   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ 21ο: Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου μας για την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021.