logo


Όπως έχει ήδη καταγράψει η Οδός Διονύσου, η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης αποχώρησε από την ειδική συνεδρίαση (28/7) για τον ισολογισμό του 2017, διαμαρτυρόμενη για απόπειρα φίμωσής της, όταν ο προεδρεύων Στ. Κριεμάδης κάλεσε τον ειδικό αγορητή της παράταξης- και μοναδικό ομιλητή από την πλευρά των μειοψηφιών-  Π. Πανάγο να συντομεύει λόγω υπέρβασης του χρονικού ορίου.  Η τοποθέτηση του κ. Πανάγου έμεινε ημιτελής. Όμως οι εύστοχες παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις του- όσες πρόλαβε να κάνει- αποτέλεσαν αντικείμενο ειδικού σχολιασμού λίγο αργότερα από την ορκωτή λογίστρια Μ. Παναγιωτοπούλου, στην οποία είχε ανατεθεί η σύνταξη του ισολογισμού.  Το πλήρες κείμενο της εν λόγω τοποθέτησης έχει ως εξής:

Είναι φανερό πως και ο Ισολογισμός του 2017 συνεχίζει να «κουβαλάει» τις παθογένειες της οικονομικής διαχείρισης της δημοτικής αρχής διαχρονικά. Ο απλός πολίτης  είναι φυσικό να αναρωτιέται “το Παρατηρητήριο δεν τα βλέπει; κι αν τα βλέπει πώς παρεμβαίνει προκειμένου να σταματήσουν οι προϋπολογισμοί να είναι πλασματικοί και κατ’ επέκταση και οι αντίστοιχοι ισολογισμοί, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών;” Μάλιστα επιβεβαιώνεται περίτρανα η θέση μας κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του 2020 ότι δεν τηρούνται οι αρχές της ειλικρίνειας και της διαφάνειας.

Επί της ουσίας.

Οι ορκωτοί ελεγκτές συνεχίζουν να επισημαίνουν τις σοβαρές παρεκκλίσεις που αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα τόσο του ισολογισμού και των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου όσο και του τελικού αποτελέσματος της οικονομικής χρήσης και του 2017. Πιο συγκεκριμένα:

ï Με προφανή στόχο να μην γίνει αντιληπτή η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου.

o Οι επισφαλείς απαιτήσεις από 1.710.000,00€ το 2016 εκτοξεύονται το 2017 στα 3.400.000,00€ περίπου αύξηση κατά 50% και η πρόβλεψη του Δήμου παραμένει η ίδια στο ποσό των 182.264,28€

o Η μη καταχώρηση και το 2017 ποσού 700.000,00€ που αφορά δημοσιονομική διόρθωση λόγω μη ολοκλήρωσης επιχορηγηθέντος επενδυτικού προγράμματος υπαγόμενο στο ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ του πρώην Δήμου Άνοιξης.

o Η συνεχιζόμενη τακτική του Νομικού Συμβούλου του Δήμου να μην ενημερώσει και το 2017 τους ορκωτούς ελεγκτές για τυχόν αγωγές τρίτων κατά του Δήμου.

o Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας ο οποίος είναι μικρότερος της μονάδας (0,89) καταδεικνύει την αδυναμία του δήμου να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του χρησιμοποιώντας στοιχεία του ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά εντός της περιόδου λήξης των υποχρεώσεων.

ï Η αδυναμία επαλήθευσης με τις αντίστοιχες δηλώσεις της υποχρέωσης του Δήμου για απόδοση ΦΠΑ ύψους 111.651,51 αναφορικά με το καταργηθέν ΝΠΔΔ «ΘΕΣΠΙΣ».

ï Η συγκριτική αξιολόγηση της οικονομικής χρήσης του 2017 με τα έτη 2016 και 2015 αναδεικνύει τα ακόλουθα:

o Την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών κατά 575.000,00€ περίπου το 2017 σε σχέση με το 2016 και κατά 287.000,00€ έναντι του 2015.

o Τη μείωση της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης κατά 500.000,00€ περίπου.

o Τη μείωση των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη κατά περίπου 1.500.000,00€ εξανεμίζοντας την ανάλογη αύξησή τους το 2016. Στο σημείο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να προλάβουμε τα επιχειρήματα της όποιας διοίκησης χθες και στο μέλλον και να τονιστεί:

Η μείωση του εσόδου δεν οφείλεται στην τιμή μονάδας των τελών, τα οποία παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά ειδικά και σε σχέση και με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά στην διαπιστωμένη διαχρονικά αδυναμία της εισπρακτικής δυνατότητας του δήμου.

Η συνεχιζόμενη διόγκωση των εσόδων από προηγούμενες χρήσεις δείχνει εκτός των άλλων ότι η τιμολογιακή πολιτική της δημοτικής αρχής είναι αρκούντως άδικη και φορομπηχτική με αποτέλεσμα σημαντικό τμήμα των δημοτών να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Επιβεβαίωση αυτού είναι η δραματική μείωση των εσόδων Π.Ο.Ε. που ανέρχεται μόλις στο 8,5% για το 2017 έναντι 11,6% το 2016.

Η αντίληψη που καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική της δημοτικής αρχής ακολουθεί ακριβώς αυτήν της Κεντρικής Κυβέρνησης για τον καθορισμό της φορολογικής κλίμακας καθώς αδυνατούν να διευρύνουν δίκαια την φορολογητέα ύλη με αποτέλεσμα να πληρώνουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να διαφεύγουν. 

Η διαφορετική τιμολογιακή πολιτική και η δίκαιη αλλά και με κοινωνική ευαισθησία, κατανομή των βαρών είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να σταματήσει το φαινόμενο της αδυναμίας καταβολής των τελών και να ενισχυθεί η δυνατότητα του Δήμου να εισπράττει έγκαιρα και χωρίς την απειλή ή την επιβολή προστίμων τα οποία για το 2017 ανήλθαν στο 10,20% του συνολικού εσόδου από ανταποδοτικά τέλη.

o Τη συνεχιζόμενη υψηλή συμμετοχή πάνω από το 50% των ανταποδοτικών τελών στο συνολικό μίγμα εσόδων ενώ αντίστοιχα η κρατική επιχορήγηση μειώνεται. Γεγονός που επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη παρακράτηση από την Κεντρική Κυβέρνηση των πόρων της τοπικής διοίκησης προερχόμενων από φόρους και ότι ο Πολίτης πληρώνει δυο και τρεις φορές για την ίδια παρεχόμενη υπηρεσία. 

o Την αύξηση κατά 162.816,85€ ή 27% των αμοιβών και εξόδων αιρετών και τρίτων το 2017 σε σχέση με το 2016. Η ανάλυση της οποίας κατά 51% αφορά στο λογαριασμό «αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών».

ï Τέλος είναι απορίας άξιο γιατί ένα αρνητικό ποσό της τάξεως των 2.663.930,73€ που προέρχεται από επιχορηγήσεις του πρώην Δήμου Δροσιάς πριν από την 02-01-2011, δεν έχει ακόμα τακτοποιηθεί αλλά και δεν διευκρινίζεται ποιες επί μέρους επιχορηγήσεις αφορούσε.

Κατόπιν των ανωτέρω συμπερασματικά έχουμε και πάλι μια ελλειμματική χρήση, παθογένειες που η κάθε δημοτική αρχή δεν προβαίνει σε καμιά ενέργεια εξάλειψής τους με αποτέλεσμα ο ισολογισμός να είναι πλασματικός όπως φυσικά και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

Το πραγματικό έλλειμμα της οικονομικής χρήσης του 2017 με συνυπολογισμό των προβλέψεων και των διορθωτικών εγγραφών ανέρχεται στα 3.979.000,00€ περίπου.

Οι δημότες μέσα από τα υψηλά δημοτικά τέλη, χωρίς να λαμβάνουν ποιότητα υπηρεσιών, πληρώνουν τελικά το «μάρμαρο» μιας διαχρονικά αμετροεπούς διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου που αυξάνει συνεχώς τα ανείσπρακτα και το λειτουργικό κόστος. Στην αύξηση αυτή  πρέπει να συνυπολογιστεί και το κέρδος των εργολάβων από την εκχώρηση υπηρεσιών του Δήμου σε συνδυασμό με την απουσία επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα συνέβαλε στην ορθολογική, κοστολογημένη και αποτελεσματική υλοποίηση της όποιας πολιτικής της δημοτικής αρχής

Για όλα τα ανωτέρω συν την πάγια θέση μας να καταψηφίζουμε τους προϋπολογισμούς που συντάσσονται με βάση την ανταποδοτικότητα και τους αντίστοιχους ισολογισμούς, καταψηφίζουμε.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Τεύκρος Παντελόγλου

Παναγιώτης Πανάγος