logo


Δεύτερη συνεδρίαση, μέσα σε τέσσερις ημέρες, για την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου, που φαίνεται να εντατικοποιεί τη δραστηριότητά της. Έτσι, την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει εκ νέου, με τηλεδιάσκεψη και με 5 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, μεταξύ των οποίων το σημαντικότερο είναι αυτό του συνοπτικού διαγωνισμού για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων (δηλαδή κηπαίων κ.λπ.) και ογκωδών αντικειμένων, ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας, 74.000 ευρώ.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με την ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των 5 παρόντων μελών, όλων από τη Διοίκηση, ενώ δεν παρέστη κανείς εκ μέρους των παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν ως μέλη (Ανοιχτοί Ορίζοντες και Εύπολις). Περιττό να προστεθεί πως όλα τα θέματα- 7 εντός και δυο εκτός Ημερησίας Διατάξεως- εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν την Τρίτη 30 Ιουνίου:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του ∆ήμου Αθανασιάδη Στέφανου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθμ. 47355/18-12-2019 (19SYMV006055902 2019-12-18) σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για την Ομάδα Α’», ΠΟΣΟ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του ∆ήμου ∆ιονύσου και των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Έκδοση Παραβόλων και ∆απανών ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων, Βεβαίωσης Ταχογράφων και Λοιπών Πιστοποιητικών για Οχήματα του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων – Ογκωδών Απορριμμάτων του ∆ήμου».