logo


Μπορεί το ίδιο όργανο ενός Δήμου και να συντάσσει μια μελέτη και εν συνεχεία να τη θεωρεί; Μπορεί, αν η αρμόδια Υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, θεώρησαν στο Δήμο Διονύσου, όπου πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας Στ. Μιχιώτης συνέταξε μελέτη με αντικείμενο την προβολή και επικοινωνία για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των κατοίκων στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, την οποία εν συνεχεία ο ίδιος θεώρησε. Η μελέτη, διευκρινίζεται, αφορά σε βίντεο και έντυπο υλικό για τις ενέργειες του Δήμου στη μάχη κατά του κορονοϊού και τη συνεχή ενημέρωση των κατοίκων, που είχαν αρχίσει να προβάλλονται το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου, και η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γ. Τσουδερού προς την Οικονομική Επιτροπή πρότεινε να δοθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία. 

Το θέμα ήρθε στη συνεδρίαση της Τρίτης 16 Ιουνίου, και όπως ήταν αναμενόμενο συνάντησε τις αντιδράσεις: “Παράνομη με τον τρόπο που έρχεται” χαρακτήρισε την εισήγηση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δ. Ζαμάνης, ο οποίος υπογράμμισε πως δεν επιτρέπεται μετακλητός υπάλληλος, όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας, να συντάσσει και να θεωρεί μελέτη, η οποία επιπλέον δημοπρατείται, ενώ απαραίτητη είναι η υπογραφή ενός τουλάχιστον υπηρεσιακού παράγοντα.

Τη νομιμότητα της διαδικασίας αμφισβήτησε από την πλευρά του και ο επικεφαλής του Εύπολι Κ. Κουριδάκης, που δήλωσε πως “θα το ψάξει λίγο παραπάνω”.

Απαντώντας στα παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου υπογράμμισε πως το αρμόδιο Τμήμα Επικοινωνίας του Δήμου δεν είναι καν στελεχωμένο, γι’ αυτό και του ζητήθηκε να υπογράψει τη μελέτη, ενώ και οι Υπηρεσίες του Δήμου τον διαβεβαίωσαν πως η διαδικασία και είναι σύννομη και έχει συμβεί πολλές φορές.

Παρά τις αντιδράσεις των μελών της μειοψηφίας, το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία- αλλά αυτή η απόφαση ίσχυσε για μερικά μόνο λεπτά! Γιατί με το πέρας της συνεδρίασης ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Γ. Καλαφατέλης, μετά από παρέμβαση για την ορθή διαδικασία του ειδικού συνεργάτη δικηγόρου Ν. Παπαϊωάννου, ζήτησε από τους συναδέλφους του να θεωρηθεί αυτή η απόφαση άκυρη, να αποσυρθεί το θέμα, να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, να το επανεξετάσουν οι Υπηρεσίες και να επανέλθει στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής!

Αξίζει εδώ να σημειωθούν και τα παρακάτω: Στην απόφαση Δημάρχου (Οκτώβριος του 2019), με την οποία απαριθμώνται οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα, περιλαμβάνονται- μεταξύ πολλών άλλων- και οι μελέτες καθώς και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

Εντούτοις το Μάιο του 2020, νέα απόφαση Δημάρχου “τροποποιεί προσωρινά” και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τις αρμοδιότητές αυτές, τις περιορίζει σε 4 βασικά καθήκοντα (σ.σ. επιγραμματικά: Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, Κατάρτιση του Επιχειρησιακού και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, Διαβούλευση, Έργα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών) και αναστέλλει όλες τις υπόλοιπες.

Η μελέτη, που ήρθε προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή στις 16 Ιουνίου, φαίνεται συνεπώς να εκπονήθηκε από το Γενικό Γραμματέα καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων του, μετά από αυτή τη δεύτερη απόφαση Δημάρχου, η οποία μια που δεν έχει ανακληθεί, εξακολουθεί να ισχύει.

Επιπλέον, η μελέτη- σύμφωνα με την εισήγηση Τσουδερού- συντάχθηκε στις 18 Μαϊου του 2020 και απεστάλη σε μια και μόνο εταιρεία για να υποβάλει προσφορά. Όπως όμως προαναφέρθηκε, η προβολή των βίντεο είχε ξεκινήσει 2 μήνες νωρίτερα, το Μάρτιο του 2020. Ερωτηματικά συνεπώς γεννώνται για τη σκοπιμότητα της σχετικής συζήτησης στην Οικονομική Επιτροπή: Ήρθε τάχα να καλύψει εκ των υστέρων την- με απ’ ευθείας ανάθεση- πληρωμή της εταιρείας για έργο ήδη και καμωμένο και παραδομένο;

Τέλος: Η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αυτής που θα συζητούσε εκ νέου το εν λόγω θέμα, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μόνο που το εν λόγω δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα στα 7 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.