logo


Επτά τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, που θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το πρωί.

Ανάμεσά τους:

*Η συμμετοχή του Δήμου στο Διαδημοτικό Ερασιτεχνικό Θεατρικό Φεστιβάλ, θέμα που είχε αποσυρθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω τεχνικού λάθους στην εισήγηση (σ.σ. ο φωτισμός που απαιτείται για την παράσταση “Το μεγάλο μας Τσίρκο” που θα ανεβάσει ο Δήμος εδώ και σε άλλες 6 πόλεις, είναι καλλιτεχνικός και όχι συμβατικός, όπως άφηνε να εννοηθεί η προηγούμενη εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ν. Καρυστινού).

*Η εξειδίκευση πίστωσης, από πόρους του Δήμου, για την κατασκευή πανώ ενόψει της κινητοποίησης Δήμων και κατοίκων κατά των διοδίων στη Βαρυμπόμπη και τον Άγ. Στέφανο. Η ημερομηνία της κινητοποίησης, που θα πραγματοποιηθεί στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης, θα προσδιορισθεί εν καιρώ, λαμβανομένων υπόψιν παραμέτρων όπως οι εξετάσεις των μαθητών της Γ’ Λυκείου και βέβαια η πανδημία και οι κίνδυνοι διασποράς του κορονοϊού, όπως είχε αποφασισθεί στην πρόσφατη συνάντηση της Διαδημοτικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής στο Ζάννειο πριν από λίγες ημέρες.

*Ακόμη μια απ’ ευθείας ανάθεση, ύψους 9.176 ευρώ, προτείνεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού και αφορά στην τοποθέτηση διαχωριστικών ασφαλείας σε υπηρεσίες του Δήμου. Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για τα ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου, Δροσιάς και Διονύσου, για το Πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, για τα γραφεία της Ψυχολογικής Υπηρεσίας, για το κεντρικό ταμείο του Δήμου στον Άγ. Στέφανο, στο Δημαρχείο, και για το χώρο εξυπηρέτησης του κοινού στο Αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης, στο κτήριο της πρώην Εφορίας.

*Με απ’ ευθείας ανάθεση ύψους 900 ευρώ για δυο χρόνια προτείνεται να γίνει και η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού που διαχειρίζεται τα ραντεβού στο Πολυϊατρείο του Δήμου, με βάση υπηρεσιακή μελέτη.

*Και δεν συμπεριλαμβάνεται, όπως έχει ήδη καταγράψει η Οδός Διονύσου, η μελέτη που συνέταξε και θεώρησε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Στ. Μιχιώτης για την προβολή και την επικοινωνία ενεργειών σχετικών με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αν και η σχετική απόφαση ακυρώθηκε σχεδόν επιτόπου στην προηγούμενη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (16/6), ώστε να επανεξεταστεί και να έρθει και πάλι άμεσα προς συζήτηση, εντούτοις δεν περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη:

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή του ∆ήμου ∆ιονύσου στο 13ο ∆ιαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου ∆ήμων της Αττικής – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξειδίκευση πίστωσης για Εκδήλωση ∆ιαμαρτυρίας κατά των Πλευρικών ∆ιοδίων στην Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. 40214/06-11-2019 (19SYMV005822224 2019-11-08) σύμβασης για την «Παροχή Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαμενών Πόσιμου Νερού», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Επείγουσα ανάγκη για την Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών σε θέσεις εργασίας για την προστασία των εργαζομένων ( μέτρα προστασίας λόγω COVID 19).

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Λογισμικού ∆ιαχείρισης των Ραντεβού του ∆ημοτικού Πολυϊατρείου – ΚΑΕ: 10.62.66.0001.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για νέες παροχές.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Τροποποίηση Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης» του ∆ήμου ∆ιονύσου.